Hľadaný výraz "náš" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1155 výsledkov (10 strán)

 • NAS

  - Skratka učebného predmetu Náuka o spoločnosti

 • nasalis

  - nosový

 • nasalitas

  - nazalita, rozprávanie nosom (rhinolalia)

 • naśče rano

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - skoro zrána

 • našče rano

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hneď zrána

 • nascens

  - rodiaci sa, vznikajúci

 • nasciturus

  - má sa narodiť, ešte nenarodený
  - ešte nenarodený, ale počatý jedinec

 • naśednuc

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nasadnúť

 • naśidajce

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nasadajte, nasadnite

 • našilu

  - v šarišskom nárečí - proti vôli

 • našinko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - semeno
  - v šarišskom nárečí - semeno

 • nasion

  - kraniometrický bod v strednej čiare frontonazálneho švu
  - koreň nosa

 • nasipka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - chodník

 • nasipu ci

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nasypem ti

 • našmecic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nasmetiť

 • našo

  - v šarišskom nárečí - naše

 • nasoantralis

  - nazoantrálny, týkajúci sa nosa a čeľustnej dutiny

 • nasobronchialis

  - nazobronchiálny, týkajúci sa nosovej dutiny a priedušiek

 • nasociliaris

  - nazociliárny, týkajúci sa nosa a obočia

 • nasofrontalis

  - nazofrontálny, týkajúci sa nosa a čela

 • nasogastralis

  - nazogastrálny, týkajúci sa nosa a žalúdka

 • našol

  - v šarišskom nárečí - našiel

 • nasolabialis

  - nazolabiálny, nosovoperový, týkajúci sa nosa a perí

 • nasolacrimalis

  - nazolakrimálny, nosovoslzný

 • nasomaxillaris

  - nazomaxilárny, týkajúci sa nosa a hornej čeľusti

 • nasomentalis

  - nazomentálny, týkajúci sa nosa a brady

 • nasooralis

  - nazoorálny, týkajúci sa nosa a úst

 • nasopalatinus

  - nazopalatinný, týkajúci sa nosa a podnebia

 • nasopharyngeus

  - nazofaryngeálny, nosovohltanový

 • nasopharyngitis

  - nazofaryngitída, zápal sliznice nosohltana

 • nasopharynx

  - nosohltan

 • nasoseptalis

  - nazoseptálny, týkajúci sa nosovej prepážky

 • nasosinusitis

  - nazosinusitída, zápal nosovej sliznice a tvárových dutín

 • nasotrachealis

  - nazotracheálny, týkajúci sa nosa a priedušnice

 • naspak

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - naopak

 • naspamec

  - v šarišskom nárečí - naspamäť

 • nasprik

  - v šarišskom nárečí - napriek

 • NASS

  - v USA, skratka pre National Agricultural Statistics Service - Národný poľnohospodársky štatistický úrad

 • naštelovať

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - naladiť

 • nastia, nastický ohyb

  - rastový jav rastlín spôsobený vonkajšími dráždivými podnetmi, napr. svetlom alebo teplom

 • naštukľovac

  - v spišskom nárečí - nadstaviť, predĺžiť

 • nasus

  - nos

 • nasypek

  - v šarišskom nárečí - chodník

 • aborigén

  - domorodec, pôvodný obyvateľ

 • abstinenčný syndróm

  - fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog

 • acetoín

  - kvapalina vznikajúca pri kvasení

 • acetón

  - bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)

 • acetylén

  - jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom
  - jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.

 • achromatín

  - nesfarbená látka bunkového jadra

 • acylpyrín

  - liek na zníženie teploty, utíšenie bolestí, antireumatikum podobné aspirínu

 • adamantín

  - zubná sklovina

 • adamín

  - arzeničnan zinočnatý, nerast

 • adaptovateľný

  - upraviteľný, prispôsobiteľný

 • adopcia predimplantačná

  - osvojenie embrya manželmi alebo partnermi ešte pred jeho zavedením do tela príjemkyne pri asistovanej reprodukcii

 • adrenalín

  - hormón v dreni nadobličiek, vyrába sa aj umelo ako liek na reguláciu krvného tlaku; epinerfin

 • aeón

  - dlhé obdobie dejín; vek, éra

 • aerofón

  - vzduchový hudobný nástroj

 • aerogén

  - vzácny, tzv. inertný plyn (zo skupiny hélium, neón, kryptón, xenón, radón)

 • aeroplán

  - lietadlo ťažšie ako vzduch s krídlami plniacimi funkciu nosných plôch

 • aeroplanktón

  - drobné častice voľne sa pohybujúce vo vzduchu

 • aerosalón

  - medzinárodná výstava lietadiel a leteckej techniky

 • afgání

  - menová jednotka Afganistánu

 • aflatoxín

  - toxická látka, ktorú produkujú niektoré mikroorganizmy, najmä v potravinách a krmivách

 • afunkčný

  - neschopný činnosti, nefunkčný

 • aglutinín

  - obranná protilátka v krvnom sére, ktorá spôsobuje zhlukovanie bunkových elementov, krviniek a baktérií

 • aglutinogén

  - látka vyvolávajúca tvorbu protilátky po vstreknutí do organizmu; obsiahnutá je v červených krvinkách

 • ajatín

  - dezinfekčný prostriedok, tinktúra

 • ajzplán

  - v bansko-štiavnickom nárečí - koľajnicová dráha

 • akcidenčný

  - vedľajší, mimoriadny, príležitostný

 • akčný

  - činný, výkonný; vzťahujúci sa na činnosť alebo jednanie

 • akčný prúd

  - elektrický prúd vznikajúci pri podráždení svalov alebo nervov, využíva sa pri vyšetrovaní činnosti srdca a iných orgánov

Pozri výraz NÁŠ v synonymickom slovníku slovenčiny.