Hľadaný výraz "cardio" v Lekárskom slovníku

Nájdených 54 výsledkov (1 strana)

 • cardioaortalis

  - kardioaortálný, týkajúci sa srdca a aorty

 • cardioarterialis

  - kardioarteriálny, týkajúci sa srdca a tepien

 • cardiobole

  - búšenie srdca s pocitom bolesti

 • cardiocele

  - kardiokéla, vydutie srdca cez otvor v bránici alebo cez otvorený hrudník smerom von

 • cardiocentesis

  - kardiocentéza, nabodnutie srdcovej komory

 • cardiocerebralis

  - kardiocerebrálny, srdcovo-mozgový

 • cardiochirurgia

  - kardiochirurgia, chirurgia srdca

 • cardioclasis

  - kardioklazia, prasknutie, ruptúra srdca

 • cardiodiaphragmaticus

  - kardiodiafragmatický, týkajúci sa srdca a bránice

 • cardiodynia

  - kardiodýnia, bolesť v oblasti srdca

 • cardiogenes

  - kardiogénny, týkajúci sa srdca, vychádzajúci zo srdca

 • cardiogramma

  - kardiogram, grafický záznam činnosti srdca

 • cardiographia

  - kardiografia, grafické znázornenie srdcových pohybov

 • cardiohepatomegalia

  - kardiohepatomegália, chorobné zväčšenie srdca a pečene

 • cardiolipinum

  - kardiolipín, fosfolipid izolovaný z hovädzieho srdca, ktorý sa využíva ako antigén pri reakcii s protilátkou nachádzajúcou sa v sére pacientov so syfilídou

 • cardiologia

  - kardiológia, náuka o srdci a o srdcových chorobách

 • cardiolysis

  - kardiolýza, chirurgické uvoľnenie srdca od väzivových zrastov s osrdcovníkom

 • cardiomalacia

  - kardiomalácia, zmäknutie srdcového svalu

 • cardiomegalia

  - kardiomegália, chorobné zväčšenie srdca

 • cardiomyopathia

  - kardiomyopatia, ochorenie srdca, ktoré vedie k srdcovej nedostatočnosti (oslabeniu) a k poruche srdcového rytmu

 • cardiomyotomia

  - kardiomyotómia, chirurgické otvorenie srdcového svalu

 • cardiopalmus

  - kardiopalmus, búšenie srdca

 • cardiopathia

  - kardiopatia, ochorenie srdca (všeobecne)

 • cardiopericardialis

  - kardioperikardiálny, týkajúci sa srdca a osrdcovníka

 • cardiopericarditis

  - kardioperikarditída, zápal srdca a osrdcovníka súčasne

 • cardiophobia

  - kardiofóbia, chorobný strach zo srdcových chorôb

 • cardioplastica

  - kardioplastika, druh operácie v oblasti žalúdočnej kardie

 • cardioplegia

  - "kardioplégia, zástava srdca, srdcová mŕtvica

 • cardiopleuralis

  - kardiopleurálny, týkajúci sa srdca a pohrudnice

 • cardiopneumographia

  - kardiopneumografia, zaznamenávanie srdcovej činnosti a dýchania

 • cardioptosis

  - kardioptóza, pokles srdca bez chorobného organického nálezu

 • cardiopulmonalis

  - týkajúci sa srdca a pľúc

 • cardiopunctura

  - kardiopunktúra, nabodnutie srdcovej komory za účelom stanovenia diagnózy alebo liečby

 • cardiorespirographia

  - kardiorespirografia, grafický záznam srdcovej činnosti a dýchania

 • cardiorrhaphia

  - kardiorafia, chirurgické zošitie srdcového svalu

 • cardiorrhexis

  - kardiorexia, roztrhnutie, prasknutie srdca

 • cardiosclerosis

  - kardioskleróza, zmnoženie väzivového tkaniva srdca, väčšinou vzniká v spojitosti s aterosklerózou vencovitých tepien

 • cardioscop

  - kardioskop, oscilograf, na jeho obrazovke je možné sledovať rytmus srdca

 • cardioscopos

  - kardioskop, oscilograf, na jeho obrazovke je možné sledovať rytmus srdca

 • cardiosedativus

  - kardiosedatívny, ukľudňujúci činnosť srdca

 • cardiospasmus

  - kardiospazmus, kŕčovité sťahy svaloviny na prechode pažeráka a žalúdka (achalázia)

 • cardiostimulans

  - kardiostimulans, povzbudzujúci srdcovú činnosť

 • cardiostimulator

  - kardiostimulátor, prístroj na elektrické dráždenie svaloviny srdca pri zástave alebo poruche srdcového rytmu

 • cardiotachometron

  - kardiotachometer, prístroj na meranie srdcovej frekvencie

 • cardiotherapia

  - kardioterapia, liečba srdcových ochorení

 • cardiothymia

  - kardiotýmia, funkčná porucha srdcovej činnosti bez organických zmien srdca

 • cardiotocographia

  - kardiotokografia, zaznamenávanie srdcovej činnosti novorodenca počas pôrodu

 • cardiotomia

  - kardiotómia, operačné prerezanie kardie žalúdka

 • cardiotonicus

  - kardiotonický, zvyšujúci tonus a silu sťahu zlyhávajúceho srdca

 • cardiovalvulotomia

  - kardiovalvulotómia, chirurgické uvoľnenie zrastených srdcových chlopní

 • cardiovascularis

  - srdcovocievny, týkajúci sa srdca a ciev

 • cardioversio

  - kardioverzia, odstránenie patologických srdcových rytmov pomocou liečiv alebo elektrického výboja

 • cardioverter

  - kardioverter, prístroj odstraňujúci patologické srdcové rytmy

 • l(a)evo(cardio)graphia

  - ľavo(kardio)grafia, rontgenové znázornenie ľavej polovice srdca a aorty

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: rgn, sjl, lm, enw, žhavý, t88, slc, opã ã, pyv, wef, ipcc, s10, aid, ota, ufo