Hľadaný výraz "motor" v Slovníku cudzích slov

nájdených 12 výsledkov (1 strana)

 • motor

  - hnací stroj, pohonná jednotka, pohon

 • motorický

  - hybný, pohybový

 • motorický nerv

  - nerv, ktorý prenáša nervové vzruchy z mozgu do svalu, t.j. povely na vykonanie pohybu.

 • motorika

  - súhrn všetkých pohybov, ktorých je určitý organizmus schopný, t. j. celková pohybová schopnosť organizmu
  - celková pohybová schopnosť organizmu, súhrn telesných pohybov človeka, hybnosť

 • motorius

  - motorický, hybný, pohyblivý, slúžiaci pohybu, vyvolávajúci pohyb

 • motorizmus

  - súhrnné označenie všetkých javov a opatrení súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel

 • motorobot

  - jednoosý traktor používaný v parkoch a záhradníctvach

 • turboreaktívny motor

  - využívajúci výbuchu reaktívnych látok vo vzduchovej turbíne

Pozri výraz MOTOR v synonymickom slovníku slovenčiny.