Hľadaný výraz "mol" v Slovníku cudzích slov

nájdených 60 výsledkov (1 strana)

 • mol

  - jednotka pre látkové množstvo; starší názov pre grammolekulu

 • mola

  - mola, beztvarý, chybný vývoj embrya, jeho obalov alebo placenty
  - ľudové označenie drobných motýlikov škodiacich šatstvu

 • molah, mulláh

  - titul islamskeho sudcu alebo učenca

 • molalita

  - koncentrácia roztoku vyjadrená počtom molov rozpustenej látky v 1 kg rozpúšťadla, molarita

 • molalitas

  - molalita, vyjadrenie koncentrácie roztoku počtom mólov rozpustenej látky v kg rozpúšťadla

 • molár

  - zub „stolička“

 • molaris

  - "vzťahujúci sa ku stoličkám
  - vzťahujúci sa ku stoličkám

 • molarita

  - molárna koncentrácia; počet molov konkrétnej zložky v1 litri roztoku

 • molaritas

  - molarita, vyjadrenie koncentrácie látky počtom mólov obsiahnutých v jednom litri roztoku rozpúšťanej látky

 • molbo

  - dánsky syr eidamského typu

 • moldavit

  - tektit, ktorý sa vyskytuje v južných Čechách a na západnej Morave, vltavín

 • molecula

  - molekula, najmenšia častica látky vytvorená spojením atómov

 • molecularis

  - molekulárny, molekulový, vzťahujúci sa k molekule

 • molekula

  - súbor atómov, korých pomer možno vyjadriť najmenšími celými číslami, skupina najmenej dvoch atómov spojených chemickou väzbou; najmenšia častica látky
  - dva alebo viac atómov spojených dohromady. Najmenšia možná časť látky, ktorá je ešte schopná nezávisle jestvovať a zachovať si pôvodné vlastnosti. Každá molekula kyslíka sa skladá z dvoch atómov kyslíka (O2 ). Každá molekula vody sa skladá z dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka (H2O).

 • moles

  - hmota, zhluk, námaha

 • moleskin

  - silná pevná bavlnená látka

 • molestný

  - obtiažny, obťažujúci, nepríjemný

 • molestus

  - obtiažny, nepríjemný

 • moleta

  - lekárnická trecia palička; valček na tlačenie alebo natieranie; razítko

 • moletka

  - moletná žena

 • moletný

  - majúci zaokrúhlené tvary tela

 • molha

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hmla

 • molhovno

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hmlisto

 • molimen

  - námaha, úsilie, obtiaž

 • molino

  - šatková aj dekoračná tkanina

 • molitan

  - mäkký penový plast

 • moll

  - mäkký; mäkká tónina s malou terciou v základnom trojzvuku, opak dur

 • mollis

  - mäkký, jemný

 • mollitia

  - mäkkosť, mäknutie

 • molluscum

  - moluskum, mäkký nádor na koži, zvlášť na tvári a genitáliách. Molluscum atheromatosum moluskum ateromatózny, bradavčitý nádor kože vzniknutý nahromadením obsahu mazovej žľazy

 • mólo

  - prístavná hrádza

 • moloch

  - symbol nenásytnosti, žravosti a krutosti (podľa starosemitského boha Molocha)

 • moloko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mlieko

 • molotok

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kladivo

 • Molotovov koktail

  - zápalná fľaša používaná anarchistami a teroristami, podľa sovietskeho ministra zahraničných vecí Molotova

 • moluskum

  - menší mäkký nádor na koži

 • molybdén

  - tvrdý kov striebrobielej farby, značka Mo

 • molybdenit

  - šedý nerast, molybdénová ruda

 • systémológia

  - náuka o zložitých systémoch a ich vnútorných väzbách

Pozri výraz MOL v synonymickom slovníku slovenčiny.