Hľadaný výraz "car" v Slovníku cudzích slov

nájdených 332 výsledkov (3 strán)

 • CAR

  - Skratka učebného predmetu Človek a príroda
  - ruský panovník do roku 1917

 • čaračina

  - v bansko-štiavnickom nárečí - raždie

 • caramba

  - dočerta!

 • carbamidum

  - karbamid, močovina, deriváty močoviny

 • carbaminohaemoglobinum

  - karbamínohemoglobín, karbohemoglobín, hemoglobín s naviazaným oxidom uhličitým (CO2 sa viaže na NH2 skupinu Hb)

 • carbo

  - "uhlie
  - uhlie

 • carbolismus

  - karbolizmus, otrava kyselinou karbolovou, fenolom

 • carbonaemia

  - karbonémia, množstvo oxidu uhličitého v krvi

 • carboneum

  - uhlík, prvok značky C

 • carbonicus

  - "týkajúci sa uhlia, uhlíka
  - týkajúci sa uhlia, uhlíka

 • carbonisatio

  - karbonizácia, zuhoľnatenie, najvyšší, štvrtý stupeň popálenia

 • carbonless paper

  - samoprepisovací papier

 • carbonuria

  - karbonúria, vylučovanie oxidu uhoľnatého alebo iných zlúčenín uhlíka močom

 • carboxyhaemoglobinum

  - karboxyhemoglobín, hemoglobín s naviazaným oxidom uhoľnatým (karbonylhemoglobín)

 • carbunculosis

  - karbunkulóza, mnohopočetný výskyt karbunkulov

 • carbunculus

  - "karbunkulus, karbunkul
  - karbunkulus, karbunkul

 • Carcassone

  - spoločenská hra o budovaní miest, ciest, kláštorov a pod.

 • carcinogenes

  - karcinogenny, vyvolávajúci nádorové bujnenie

 • carcinogenesis

  - karcinogenéza, vznik a vývoj rakoviny

 • carcinogenum

  - karcinogén, látka, ktorá môže vyvolávať nádorové bujnenie

 • carcinoidum

  - väčšinou benígny nádor na črevnej sliznici, ktorý produkuje serotonín

 • carcinoma

  - karcinóm, malígny epitelový nádor.

 • carcinomatoides

  - karcinomatoidný, podobný karcinómu, pripomínajúci nádor

 • carcinomatosus

  - karcinomatózny, rakovinový

 • carcinophobia

  - karcinofóbia, chorobný strach z rakoviny

 • carcinosarcoma

  - karcinosarkóm, zhubný nádor , ktorý pripomína karcinóm a sarkóm

 • carcinosis

  - karcinóza, mnohopočetný rozsev nádorových buniek

 • carcinostaticus

  - karcinostatický, zastavujúci alebo obmedzujúci rast nádoru

 • card

  - karta, rozširujúca, prídavná doska

 • čardáš

  - maďarský tanec s pomalou a rýchlou časťou

 • cardia

  - kardia, vyústenie pažeráka do žalúdka (ostium cardiacum)

 • cardiacophrenicus

  - kardiakofrenický, týkajúci sa srdca a bránice

 • cardiacus

  - srdcový, žalúdočný, týkajúci sa srdca alebo žalúdka (kardie žalúdka)

 • cardiagra

  - záchvatové bolesti v oblasti srdca (angina pectoris)

 • cardialgia

  - "kardialgia, bolesti v oblasti srdca
  - kardialgia, bolesti v oblasti srdca

 • cardialis

  - kardiálny, srdcový

 • cardiasthenia

  - kardiastenia, srdcová slabosť

 • cardiataxia

  - kardiataxia, nekoordinovaná činnosť srdca

 • cardiectasis

  - kardiektázia, chorobné rozšírenie, zväčšenie srdca, srdcová aneuryzma

 • cardinalis

  - kardinálny, rozhodujúci, základný

 • cardioaortalis

  - kardioaortálný, týkajúci sa srdca a aorty

 • cardioarterialis

  - kardioarteriálny, týkajúci sa srdca a tepien

 • cardiobole

  - búšenie srdca s pocitom bolesti

 • cardiocele

  - kardiokéla, vydutie srdca cez otvor v bránici alebo cez otvorený hrudník smerom von

 • cardiocentesis

  - kardiocentéza, nabodnutie srdcovej komory

 • cardiocerebralis

  - kardiocerebrálny, srdcovo-mozgový

 • cardiochirurgia

  - kardiochirurgia, chirurgia srdca

 • cardioclasis

  - kardioklazia, prasknutie, ruptúra srdca

 • cardiodiaphragmaticus

  - kardiodiafragmatický, týkajúci sa srdca a bránice

 • cardiodynia

  - kardiodýnia, bolesť v oblasti srdca

 • cardiogenes

  - kardiogénny, týkajúci sa srdca, vychádzajúci zo srdca

 • cardiogramma

  - kardiogram, grafický záznam činnosti srdca

 • cardiographia

  - kardiografia, grafické znázornenie srdcových pohybov

 • cardiohepatomegalia

  - kardiohepatomegália, chorobné zväčšenie srdca a pečene

 • cardiolipinum

  - kardiolipín, fosfolipid izolovaný z hovädzieho srdca, ktorý sa využíva ako antigén pri reakcii s protilátkou nachádzajúcou sa v sére pacientov so syfilídou

 • cardiologia

  - kardiológia, náuka o srdci a o srdcových chorobách

 • cardiolysis

  - kardiolýza, chirurgické uvoľnenie srdca od väzivových zrastov s osrdcovníkom

 • cardiomalacia

  - kardiomalácia, zmäknutie srdcového svalu

 • cardiomegalia

  - kardiomegália, chorobné zväčšenie srdca

Pozri výraz CAR v synonymickom slovníku slovenčiny.