Hľadaný výraz "ana" v Slovníku cudzích slov

nájdených 116 výsledkov (1 strana)

 • ANA

  - Skratka učebného predmetu Analytická chémia pre mliekárenskú výrobu
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hľa, ľaľa

 • ana

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hľa, ľaľa

 • ana ni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pozrí sa

 • ana partes aequales

  - rovným dielom (používa sa na receptoch)

 • anabaptista

  - novokrstenec, stúpenec anabaptizmu

 • anabaptizmus

  - novokrstenectvo, učenie odmietajúce krst detí

 • anabáza

  - návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov; komplikované vyjednávanie, putovanie

 • anabióza

  - skrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov

 • anabolikum

  - látka podobná mužským pohlavným hormónom, zvyšujúca tvorbu svalstva

 • anabolizmus

  - premena jednoduchších látok v živom organizme na zložitejšie

 • anachoréta

  - pustovník

 • anachronický

  - nemoderný, zastaralý, nevhodný do súčasnosti

 • anachronizmus

  - čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné; kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí; prežitok

 • anacid

  - liek pre zníženie kyslosti žalúdočných štiav (antacidum)

 • anacidita

  - chýbanie kyseliny chlorovodíkovej (soľnej) v žalúdočnej šťave
  - nedostatok kyseliny

 • anacionalizmus

  - ľahostajnosť k vlastnému národu, k svojmu pôvodu, opak nacionalizmu

 • anadróma

  - presúvanie sa rýb z mora do rieky, aby sa v nej mohli neresiť

 • anaerobióza

  - schopnosť organizmu žiť bez kyslíka

 • anaeróbny

  - schopný žiť bez kyslíka. Anaeróbnych organizmov je oveľa menej ako aeróbnych (sú to najmä niektoré baktérie).
  - nevyžadujúci pre svoj život kyslík

 • anafáza

  - fáza mitózy alebo meiózy, v ktorej chromozómy putujú v rovníkovej oblasti bunky k opačným pólom.
  - tretia fáza nepriameho delenie bunkového jadra

 • anafora

  - opakovanie toho istého slova na začiatku následných veršov

 • anafrodízia

  - veľký nedostatok sexuality, pohlavného cítenia; frigidita

 • anafrodiziakum

  - liek znižujúci pohlavný pud

 • anafylaktický

  - vzťahujúci sa k anafylaxii, podmienený anafylaxiou

 • anafylaktický šok

  - akútny stav vzniknutý v dôsledku precitlivenosti alergie k niektorým cudzorodým látkam, ako napríklad bodnutie hmyzu, injekcia a pod. Pri tejto reakcii sa do tela vyplavujú látky ovplyvňujúce cievy a priedušky, čo má za následok pokles krvného tlaku, dušnosť, až zlyhanie krvného obehu

 • anafylaktoidný

  - podobný anafylaxii

 • anafylaxia

  - prudká celková reakcia na stretnutie s antigénom
  - druh alergie, precitlivelosti na cudzorodú bielkovinu

 • anaglyf

  - stereoskopické zobrazenie; polovypuklé sochárske dielo; metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou; vytváranie stereoskopického modelu

 • anagram

  - zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka
  - zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa - palma a pod.), prešmyčka

 • anagramonym

  - pseudonym na základe anagramu vytvorený z osobného mena prešmyčkou

 • anaklitická depresia

  - depresia detí oddelených od matky

 • anakolut

  - vybočenie z vetnej väzby

 • anakonda

  - juhoamerický veľhad

 • anakreontika

  - básnický štýl vyzdvihujúci lásku a víno

 • anakúzia

  - nedostatočný sluch, hluchota

 • anál

  - konečník; súlož do konečníka

 • analcím

  - vodnatý hlinitokremičitan sodný, nerast

 • analektá

  - výber zo slovesných diel, zbierka básní

 • analeptikum

  - látka povzbudzujúca činnosť dýchacieho ústrojenstva, srdca a iných životne dôležitých orgánov

 • analfabet

  - človek, ktorý nevie čítať a písať; nevzdelanec, primitív, zaostalý človek

 • analfabetický

  - hlúpy, nevzdelaný

 • analgetický

  - znižujúci pocit bolesti
  - utišujúci bolesť

 • analgetiká

  - lieky proti bolesti, ktoré však neodstraňujú jej príčinu; nepotláčajú bdelosť chorého

 • analgézia, analgia

  - strata vnímania bolesti

 • analgézie

  - liečba alebo potlačenie bolesti

 • analista

  - kronikár, autor análov

 • analistika

  - podávanie historických skutočností v chronologickom poradí

 • Análne fisúry

  - trhliny v oblasti ritného otvoru

 • análny

  - konečníkový

 • analógia

  - zhoda, obdoba, pripodobnenie; zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy; použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou

 • analogický

  - podobný, zodpovedajúci

 • analogizovať

  - vytvoriť analógiu

 • analogon

  - analogický jav, predmet; ideálny adekvátny pojem, popis, teória

 • analógový

  - spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál; taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami

 • analógy báz

  - chemikálie, ktoré majú mutagénny účinok, pretože ich štruktúra napodobňuje bázy DNA.

 • analsex

  - análny sex, erotické a sexuálne praktiky používajúce konečník

 • anály

  - letopisy; nadmerne dlhý opis; zdĺhavé rozprávanie

 • analytický

  - rozborový, rozoberajúci; vzťahujúci sa na analýzu

 • analytik

  - odborník v analytike; človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie

 • analýza

  - rozklad na jednoduchšie prvky, rozbor, opak syntézy

 • analyzátor

  - prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie; látka používaná pri analýze; ten, kto prevádza analýzu

 • analyzovať

  - prevádzať analýzu, robiť rozbor

 • anamnésis

  - rozpomínanie sa duše na minulé zážitky

 • Anamnéza

  - podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.
  - údaje o zdravotnom stave pacienta a jeho pokrvných príbuzných pred súčastnou chorobou
  - rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého; uvedomovanie si, rozpamätanie sa

 • anamorfóza

  - proces premeny, zmena; optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu

 • ananás

  - tropická rastlina s dužinatými plodmi

 • anankazmus

  - vtieravé myšlienky spojené s nutkaním konať, obsesia

 • ananké

  - prírodná minulosť, nevyhnutnosť

 • ananym

  - meno napísané obrátene napr. Lobas – Sabol
  - meno napísané obrátene napr. Lobas - Sabol

 • anapait

  - vodnatý fosforečnan železa a vápnika, nerast

 • anapest

  - trojslabičná vzostupná metrická stopa

 • anaplazmóza

  - choroba dobytka spôsobená parazitmi

 • anarchia

  - bezvládie, chaos, spoločenský rozklad, zmätok; porušenie spoločenského poriadku

 • anarchista

  - stúpenec anarchizmu

 • anarchistický

  - týkajúci sa anarchizmu; neuznávajúci disciplínu, zákonnosť a poriadok

 • anarchizmus

  - hnutie požadujúce odstránenie štátnej a spoločenskej organizácie, odmietajúce právny poriadok, disciplínu

 • anartria

  - chorobná porucha výslovnosti

 • anastáza

  - vzkriesenie, zmŕtvychvstanie (v kresťanskom zmysle)

 • anastézia

  - znecitlivenie, umŕtvenie

 • anastigmat

  - objektív s odstránenými optickými chybami

 • anastomóza

  - umelé alebo prirodzené spojenie dvoch dutých telesných orgánov

 • anastrofa

  - prevrátenie poriadku slov vo vete

 • anastylóza

  - obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy

 • anatas

  - kysličník titánu, štvorcový nerast

 • anatéma

  - cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve

 • anatexia

  - natavenie horniny vo vnútri Zeme a kryštalizácia vytvoreného magmatu na vyvrelinu

 • anatóm

  - odborník v anatómii

 • anatómia

  - náuka o stavbe a zložení tela živých organizmov; rozdelenie, členenie

 • anatomický

  - týkajúci sa anatómie; tvarom vyhovujúci stavbe ľudského tela

 • anatoxín

  - toxicity zbavený jed, ktorý sa používa ako sérum

Pozri výraz ANA v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: