Význam slova "ana" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 40 výsledkov (1 strana)

 • anabáza -y -báz ž. dlhý a namáhavý ústup, návrat vojska;

 • anabolikum -ka s. farm., lek. anaboliká látky povzbudzujúce tvorenie bielkovinovej hmoty (svalstva), často zneužívané športovcami ako doping

 • anachronickosť -i ž.

 • anachronický, anachronistický príd. nevhodný do daného obdobia: a. jav;

  anachronicky, anachronisticky prísl.;

 • anachronizmus -mu m. kladenie udalosti, myšlienok, osoby do obdobia, do ktorého nepatria; prežitok;

 • anakolút -u m. štyl. vybočenie z väzby, z vetnej stavby

 • anakonda -y -kond ž. v Juž. Amerike žijúci obrovský had dosahujúci dĺžku až 10 m, zool. Eunectes

 • analfabet -a m. negramotný človek;

 • analfabetický príd.

 • analfabetizmus -mu m. negramotnosť;

 • analfabetka -y -tiek ž.

 • analgetikum -ka s. farm. látka zmierňujúca pocit bolesti

 • analógia -ie ž. podobnosť, obdoba;

 • analogickosť -i ž.

 • analogický príd.: a. prípad;

  analogicky prísl.;

 • anály -ov m. pomn. kniž. letopisy (význ. 1)

 • analytickosť -i ž.

 • analytický príd.: a-á metóda;

  analyticky prísl.;

 • analýza -y -lýz ž. rozbor, op. syntéza: a. chýb a nedostatkov;
  chem. zisťovanie chem. skladby látok

  robiť a-u analyzovať;

 • analyzátor -a L -e mn. -y m. prístroj al. jeho súčasť na rozkladanie zložitých fyz., chem., tech. a mat. javov na jednoduchšie

 • analyzovať nedok. robiť analýzu, rozoberať: a. vedecký problém;
  chem. a. zlúčeninu

 • anamnéza -y -néz ž. lek. predchorobie

 • ananás -u m.

  1. tropická rastlina s veľkými šťavnatými, aromatickými plodmi, bot. Ananas

  2. plod tejto rastliny;

 • ananásový príd.: a. kompót

 • anapest -u m. metr. stopa zložená z 2 krátkych al. neprízvučných slabík a z 1 dlhej al. prízvučnej slabiky

 • anarchia -ie ž. stav bez poriadku, bez vlády, bezvládie; neporiadok, zmätok, chaos: a. vo výrobe;

 • anarchickosť -i ž.

 • anarchický príd.: a-é pomery;

  anarchicky prísl.;

 • anarchista -u m. prívrženec anarchizmu;

 • anarchistický príd.;

  anarchisticky prísl.

 • anarchistka -y -tiek ž.;

 • anarchizmus -mu m. spoloč., polit. a filoz. smer, kt. hlása neobmedzenú slobodu indivídua a odmieta autoritu štátu a spoloč. organizácií; odmietanie poriadku, autority a disciplíny;

 • anatómia -ie ž.

  1. veda o stavbe a skladbe organizmov

  2. stavba a skladba organizmov: a. ľudského tela, a. rastlín;

 • anatomický príd.: a. ústav;

  anatomicky prísl.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV