Hľadaný výraz "ad" v Slovníku cudzích slov

nájdených 323 výsledkov (3 strán)

 • AD

  - Andorrské kniežatstvo, skrátený názov Andorra. Skratka štátu.
  - k, na

 • ad absurdum

  - až do nezmyselnosti; postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike; dovedené do dôsledkov

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako vybavené

 • ad astra

  - nahor, ku hviezdam, dopredu

 • ad audiandum verbum

  - na vypočutie slova; pozvať niekoho „na koberec“; na pokarhanie

 • ad auditorem

  - k počúvajúcemu, k poslucháčovi, bez ohľadu na pravdu, populisticky

 • ad baculum

  - argument so silou palice; vyhrážanie sa silou; nátlak

 • ad hoc

  - latinská skratka = pre tento prípad, len pre tento účel či príležitosť

 • ad hominem

  - k človeku, populisticky; zneužívajúci záporné vlastnosti človeka

 • ad ignorantiam

  - k nevedomosti; využívajúci neznalosť a nevedomosť súpera

 • ad infinitum

  - nekonečne, do nekonečna

 • ad informandentum

  - k informácii, na vedomie

 • ad informandum

  - pre informáciu lekára

 • ad lib

  - ad libitum much as you like - ľubovoľné

 • ad libitum

  - podľa vašej vôle, ako sa vám páči

 • ad manus medici

  - do rúk lekára

 • ad multos annos

  - na dlhé roky = prianie pri prípitku

 • ad notam, ad notiam

  - na vedomie

 • ad oculos

  - zjavne, názorne, zrejme, viditeľne

 • ad personam

  - osobne, pre svoju osobu; zosmiešňovanie protivníka

 • ad populum

  - k ľudu; demagógia, odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí

 • ad rem

  - k veci

 • ad usum

  - pre potrebu, na použitie; niečo zámerne upravené

 • ad valorem

  - podľa hodnoty

 • ADA

  - Skratka učebného predmetu Administratíva predaja
  - Starší objektovo orientovaný programovací jazyk.

 • Ada džives

  - V rómštine - Dnes

 • adagietto

  - v hudbe: zdĺhavo

 • adagio

  - v hudbe: pomaly, voľne; hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe

 • adaktýlia

  - chýbanie všetkých prstov na končatine

 • adamantín

  - zubná sklovina

 • adamantinóm

  - nádor čeľuste

 • adamín

  - arzeničnan zinočnatý, nerast

 • adamita

  - člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu; naháč

 • adamitizmus

  - hnutie adamitov

 • adamsit

  - bojová chemická látka

 • adaptabilita

  - prispôsobivosť, adaptivita

 • adaptabilný

  - prispôsobivý

 • adaptácia

  - prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom; proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia; prispôsobenie umeleckého žánru na iný

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu

 • adaptátor

  - pôvodca adaptácie

 • adaptér

  - pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja, napr. v jemnej mechanike alebo rádiotechnike

 • adaptivita

  - prispôsobivosť, adaptabilita

 • adaptívny

  - prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam

 • adaptometer

  - prístroj na meranie rýchlosti adaptácie oka

 • adaptometria

  - meranie vnímania zrakových svetelných podnetov

 • adaptor

  - zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači

 • adaptovať

  - upraviť, prispôsobiť

 • adaptovateľný

  - upraviteľný, prispôsobiteľný

 • ADAS

  - skratka pre UK Agricultural Development and Advisory Service - Britská služba pre poradenstvo a rozvoj poľnohospodárstva

 • adaxiálny

  - obrátený ku stonke, k ose

 • ADB

  - skratka pre Asian Development Bank - Ázijská rozvojová banka
  - Skratka učebného predmetu Adaptácie stavieb

 • ADC

  - Skratka učebného predmetu Administratívne cvičenia

 • ADD

  - Skratka učebného predmetu Administratíva v doprave
  - Vložiť, pridať

 • Add

  - Vložiť, pridať

 • addendum

  - dodatok, prídavok, doplnok

 • addisonova choroba

  - ochorenie kôry nadobličiek
  - spôsobuje ju nedostatočná činnosť kôry nadobličiek

 • additional

  - prídavný, voliteľný

 • addolorato

  - v hudbe: žalostne, smutne, plačlivo

 • addukcia

  - pritiahnutie, pohyb smerom do stredu tela
  - pohyb končatiny smerom k strednej línii tela, pritiahnutie, pripaženie

 • ADE

  - Skratka učebného predmetu Automatizácia v drevárskom priemysle

 • adefágia

  - chorobná žravosť, pažravosť, nadmerná chuť do jedla

 • adekvátnosť

  - primeranosť, zhoda

 • adekvátny

  - primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu

 • adelit

  - arzeničnan horčíka a vápnika, nerast

 • ADEME

  - skratka pre Agency for Environment and Energy Control - Agentúra pre životné prostredie a energetiku, Francúzsko

 • adend

  - skupina atómov okolo atómového centra

 • adenitída

  - zápal žľazy

 • adenoakantóm

  - karcinóm žľazy

 • adenohypofýza

  - predný lalok podmozgovej žľazy
  - žľazová časť podmozgovej žľazy

 • adenokarcinóm

  - karcinóm žľazy

 • adenom

  - nezhubný epitelový nádor
  - nezhubný nádor podobnej stavby ako žľaza

 • adenomyóm

  - nezhubný nádor zo svalového a žľazového tkaniva

 • adenopatia

  - ochorenie miazgových - lymfatických - uzlín

 • adenotómia

  - chirurgické odstránenie zdurenej hltanovej mandle

 • adenovíry

  - živočíšne vírusy vyvolávajúce infekčné choroby, najčastejšie dýchacej sústavy

 • adept

  - uchádzač, začiatočník

 • adespoton

  - menšie literárne dielo od neznámeho autora

 • ADG

  - Skratka učebného predmetu Aplikovaná deskriptívna geometria

 • adherencia

  - priľnavosť

 • adherentnosť

  - priľnavosť, adherencia

Pozri výraz AD v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rsi, t t, smrã æ ã, fyf, hts, mcr, toť, tcb, str, sprint, pak, vdr, hc, osm, soté