Hľadaný výraz "ši" v Slovníku cudzích slov

nájdených 780 výsledkov (7 strán)

 • SI

  - Slovinská republika, skrátený názov Slovinsko. Skratka štátu.
  - skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek
  - skratka pre kremík z angl. silicon - chemický prvok s protónovým číslom 14
  - chemická značka kremíka (silicium)
  - značka pre kremík

 • ši

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - si

 • Si

  - chemická značka kremíka (silicium)

 • ši hodzen urobic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - môžeš urobiť

 • SIA

  - Skratka učebného predmetu Praktické cvičenie zo šitia

 • siagantritis

  - siagantritída, siagonantritída, zápal dutiny hornej čeľuste

 • siagantritis, siagonantritis

  - siagantritída, siagonantritída, zápal dutiny hornej čeľuste

 • siagonantritis

  - siagantritída, siagonantritída, zápal dutiny hornej čeľuste

 • siaha

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - dĺžková miera

 • sial

  - vonkajšia časť zemskej kôry obsahujúca predovšetkým kremík a hliník

 • sial(o)adenitis

  - sialoadenitída, zápal slinnej žľazy

 • sialectasia

  - sialectasis, sialektázia, rozšírenie, zväčšenie slinných žliaz

 • sialemesis

  - sialeméza, zvracanie slín

 • sialismus

  - sializmus, nadmerná funkcia slinných žliaz, slinenie

 • sializmus

  - nadmerné vylučovanie slín

 • sialo-, sial-

  - prvá časť zložených slov s významom slina, slinný

 • sialoadenectomia

  - sialoadenektómia, chirurgické odstránenie slinných žliaz

 • sialoadenotomia

  - sialoadenotómia, chirurgické otvorenie slinnej žľazy, slinenie

 • sialoangiitis

  - sialoangiitída, sialoangeitída, zápal vývodov slinnej žľazy

 • sialocele

  - sialokéla, cysta alebo nádor slinnej žľazy

 • sialodochitis

  - sialodochitída, zápal vývodu slinnej žľazy

 • sialodochographia

  - sialodochografia, röntgenové znázornenie vývodu slinnej žľazy a jeho vetvenie pomocou kontrastnej látky

 • sialodocholithiasis

  - sialodocholitiáza, kamienky vo vývode slinnej žľazy

 • sialogogus

  - (liek) zvyšujúci vylučovanie slín

 • sialographia

  - sialografia, röntgenové zobrazenie slinnej žľazy a vývodov pomocou kontrastnej látky

 • sialolithiasis

  - sialolitiáza, konkrementy v slinnej žľaze

 • sialolithos

  - sialolit, kamienok slinnej žľazy

 • sialolithotomia

  - sialolitotómia, preťatie slinnej žľazy a odstránenie kamienkov

 • sialolitiáza

  - prítomnosť kameňov v slinnej žľaze

 • sialoma

  - sialóm, nádor slinnej žľazy

 • sialorea

  - zvýšené vylučovanie slín; ptyalizmus

 • sialorrhoea

  - sialorea, slinenie, nadmerné vylučovanie slín

 • sialoschesis

  - sialoschéza, zastavenie alebo potlačenie vylučovania slín

 • sialosemeiologia

  - sialosemeiológia, vyšetrenie slín na zistenie choroby pacienta

 • sialostenosis

  - sialostenóza, zúženie vývodu slinnej žľazy

 • sialosyrinx

  - píšťala slinnej žľazy, umelé vyústenie slinnej žľazy a ich vývodov

 • Siam

  - starší názov Thajska

 • siamské dvojčatá

  - dvojčatá zrastené niektorou časťou tela

 • SIB

  - Skratka učebného predmetu Šikovné ruky

 • šiba

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sklo v okne

 • sibilans

  - syčiaci, pištiaci

 • sibilanta

  - sykavka (s, z)

 • sibilus

  - sykot, syčanie, pískanie

 • siblicita

  - zabitie súrodenca

 • šibolet

  - heslo, poznávacie znamenie

 • sibyla

  - v prenesenom význame veštica, čarodejnica

 • SIC

  - Skratka učebného predmetu Šijacie stroje s automatizačnými prvkami
  - tak; naozaj; tak je to doslova; takto (upozornenie, že nejde o tlačovú chybu)

 • siča

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sičia

 • siccatus

  - usušený, vysušený

 • siccitas

  - suchosť, vyschlosť

 • siccus

  - suchý, vyschnutý, vysušený

 • sicherheitsdienst, SD

  - bezpečnostná služba nacistického Nemecka

 • sick sinus syndrom

  - syndróm chorého uzla, druh srdcovej arytmie, pri ktorej sa striedajú rýchle a pomalé supraventrikulárne rytmy

 • šicke

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - všetky

 • šicki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - všetky

 • šicko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - všetko

 • SID

  - Service Identification - identifikačný kód/číslo/reťazec pre službu (servis)

 • šida

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sadá

 • šidaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sadaj

 • siďar

  - V rómštine - Rýchlo

 • Siddhárta

  - = ten, kto dosiahol svoj cieľ; Siddhárta Gautama = Budha

 • side

  - strana, bok

Pozri výraz ŠI v synonymickom slovníku slovenčiny.