Hľadaný výraz "art" v Lekárskom slovníku

Nájdených 88 výsledkov (1 strana)

 • Artavaggio

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Talianska

 • artefactum

  - artefakt, umelo vyvolaný jav, stav, pozmenená štruktúra

 • artefactus

  - umelo pripravený, získaný, vzniknutý

 • arteficialis

  - arteficiálny, umelý, umelo pripravený, vyvolaný

 • arteficiálny

  - umelý, umelo vytvorený

 • Artéria

  - (po slovensky tepna) je cieva, ktorou prúdi krv zo srdca. Tepnami väčšinou prúdi okysličená krv, ktorá rozvádza kyslík a výživné látky do jednotlivých častí organizmu
  - cieva, ktorá odvádza krv zo srdca, čiže tepna

 • arterialis

  - arteriálny, tepnový

 • arterialisatio

  - arterializácia, zásobenie krvi kyslíkom, priame prúdenie krvi z artérií do vén prostredníctvom arteriovenóznych spojov, krv ochudobnená o kyslík priechodom v kapilárach

 • arteriálny

  - tepnový

 • arterianaesthesia

  - artérianestézia, znecitlivenie, strata citlivosti po vpravení znecitlivujúcej látky do artérie

 • arteriarctia

  - artériarkcia, zúženie tepny

 • arterie

  - artéria, tepna, cieva ktorá vedie krv od srdca

 • arteriectasia

  - arterektázia, rozšírenie steny tepny

 • arteriectomia

  - arterektómia, chirurgické odstránenie (časti) tepny

 • arteriitída

  - zápal tepny

 • arteriitis

  - arteritída, zápal tepny

 • arteriocapillaritis

  - artériokapilárny, súčasný zápal tepien a vlásočníc

 • arteriografia

  - vyšetrovacia metóda, zobrazenie tepny

 • arteriogramma

  - artériogram, rontgenový snímok pri artériografii

 • arteriographia

  - artériografia, rontgenové vyšetrenie tepien s použitím kontrastnej látky

 • arteriola

  - tepnička, prekapilára

 • arteriolaris

  - týkajúci sa arterioly

 • arteriolithos

  - arteriolit, kamienok v stene tepny

 • arteriolitis

  - arteriolitída, zápal tepničiek

 • arteriolonecrosis

  - arteriolonekróza, degeneratívne ochorenie tepničiek sprevádzané nekrózou, odumretím tkaniva

 • arteriolosclerosis

  - arterioloskleróza, ochorenie tepničiek sprevádzané stvrdnutím ich stien

 • arteriolovenularis

  - artériovenulárny, týkajúce sa tepničiek a menších žíl

 • arteriopathia

  - artériopatia, nešpecifické ochorenie tepen

 • arteriophlebotomia

  - artérioflebotómia, chirurgické prezeranie tepny a žily

 • arteriorrhaphia

  - artériorafia, operačné zošitie tepny

 • arteriorrhexis

  - artériorexia, roztrhnutie tepny, trhlina v stene tepny

 • arteriosclerosis

  - artérioskleróza, kôrnatenie tepen, stvrdnutie steny tepny so zúžením priesvitu

 • arterioscleroticus

  - artériosklerotický, vzťahujúci sa ku kôrnateniu tepien

 • arteriospasmus

  - artériospazmus, kŕč, stiahnutie hladkej svaloviny v stene tepny vedúce k zúženiu priesvitu tepny

 • arteriostenosis

  - artériostenóza, zúženie priesvitu tepny

 • arteriosus

  - arteriózny, tepnový

 • arteriotomia

  - artériotómia, chirurgické prerezanie tepny

 • arteriotonia

  - artériotónia, napätie steny tepny

 • Artériová hypertenzia

  - vysoký krvný tlak

 • arteriovenosus

  - artériovenózny, vzťahujúci sa k tepne a žile

 • arteritis

  - zápal artérií

 • arthralgia

  - artralgia, bolesť kĺbu

 • arthrectomia

  - artrektómia, úplné alebo čiastočné odstránenie kĺbu

 • arthrempyesis

  - artrempyéza, hnisavý zápal kĺbu, hnis v kĺbe

 • arthriticus

  - artritický, kĺbový

 • arthritis

  - artritída, zápal kĺbu

 • arthritismus

  - artritizmus, sklon určitých jedincov k ochoreniam kĺbov

 • arthrocatadysis

  - artrokatadýzia, prenikanie hlavice stehnovej kosti do pánvového otvoru

 • arthrocentesis

  - artrocentéza, nabodnutie kĺbu k diagnostickým účelom

 • arthrochondritis

  - artrochondritída, zápal kĺbovej chrupavky

 • arthroclasia

  - artroklazia, operačné odstránenie stuhnutosti kĺbu

 • arthrocleisis

  - artrokleizia, znehybnenie kĺbu

 • arthrodesis

  - artrodéza, umelé znehybnenie porušeného kĺbu

 • arthrodia

  - artrodia, kĺb, u ktorého sú protiľahlé kĺbové plochy oploštené a kĺžu po sebe

 • arthrodynia

  - artodýnia, bolesť kĺbu, bolestivý kĺb

 • arthrodysplasia

  - artrodysplázia, porucha vývoja kĺbu

 • arthrogenes

  - kĺbového pôvodu

 • arthrogramma

  - artrogram, rontgenový snímok kĺbu

 • arthrographia

  - artrografia, rontgenové znázornenie kĺbu s použitím kontrastnej látky

 • arthrogryposis

  - artrogrypóza, zadrženie kĺbu v ohnutí

 • arthrolithos

  - "artrolit, voľné teliesko v dutine kĺbu, ""kĺbová myška"""

 • arthrolues

  - artrolues, kĺbová forma syfilisu

 • arthrolysis

  - artrolýza, chirurgické uvoľnenie, mobilizácia kĺbu

 • arthroonychodysplasia

  - artroonychodysplázia, porucha vývoja kĺbu a jeho častí spojená s poruchami rastu nechtov

 • arthroosteitis

  - artroosteitída, zápal kostných častí kĺbu

 • arthropathia

  - artropatia, nešpecifické ochorenie kĺbu

 • arthrophyma

  - artrofým, zdurenie kĺbu

 • arthroplastica

  - artroplastika, operačný výkon vedúci k vytvoreniu umelého kĺbu

 • arthropneumographia

  - artropeumografia, rontgenové znázornenie kĺbu po predchádzajúcej aplikácii plynu

 • arthropyosis

  - artropyóza, tvorenie hnisu v kĺbe

 • arthrorisis

  - artroríza, operácia k obmedzeniu hybnosti v kĺbe v prípadoch nežiadúceho rozsahu pohybov v tomto kĺbe

 • arthroscopia

  - artroskopia, vyšetrenie vnútorných štruktúr kĺbu artroskopom

 • arthrosis

  - artróza, degeneratívne ochorenie kĺbu

 • arthrosynovitis

  - artrosynovitída, zápal synoviálnej kĺbovej blany vylučujúcej maz

 • arthrotomia

  - artrotómia, chirurgický rez, otvorenie kĺbovej dutiny

 • articularis

  - kĺbový, patriaci ku kĺbu

 • articulatio

  - kĺb, kĺbové spojenie

 • articulatus

  - členitý, kĺbovitý

 • artificialis

  - arteficiálny, umelý

 • artikularis

  - kĺbový

 • artikulárny

  - kĺbový

 • artralgia

  - bolesť kĺbov

 • artritída

  - zápal kĺbu/kĺbov

 • artritis

  - zápal kĺbu/kĺbov

 • artrografia

  - rtg zobrazenie kĺbu/kĺbov

 • artroskopia

  - vyšetrenie vnútorných štruktúr kĺbu pomocou optického prístroja

 • Koronárne artérie

  - (po slovensky vencovité tepny) sú tepny, ktoré zásobujú vlastné tkanivo srdca krvou

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zsz, ã kr, cap, cvn, å v, pedap, úrad, siw, zvi, naz, uy, inh, pmz, pité, wto