Hľadaný výraz "ňu" v Slovníku cudzích slov

nájdených 273 výsledkov (3 strán)

 • NU

  - Samosprávne zámorské teritórium ostrova Niue, skrátený názov Niue. Skratka štátu.
  - v šarišskom nárečí - ju

 • ňu

  - v šarišskom nárečí - ju

 • nuansa

  - odtieň, jemný rozdiel, maličkosť

 • nubecula

  - "obláčik, mierny zákal očnej rohovky po zápale
  - obláčik, mierny zákal očnej rohovky po zápale

 • nubes

  - mrak, oblak, temnota

 • nubilita

  - pohlavné dospievanie, puberta

 • nubilitas

  - nubilita, pohlavné dospievanie

 • nubilus

  - zamračený, temný

 • nubuk

  - koža z bravčovice alebo hovädziny so zamatovým límcom

 • nuca

  - v šarišskom nárečí - nútia

 • ňuch

  - v šarišskom nárečí - čuch

 • nucha

  - väz, znak, šija

 • ňuchac

  - v šarišskom nárečí - čuchať, voniať

 • nuchalis

  - väzový, šijový

 • nuci

  - v šarišskom nárečí - núti

 • núcit

  - v záhorskom nárečí - nútiť

 • nuclearis

  - "nukleárny, jadrový, týkajúci sa bunkového alebo atómového jadra
  - nukleárny, jadrový, týkajúci sa bunkového alebo atómového jadra

 • nucleasis

  - nukleáza, enzým štiepiaci fosfodiesterové väzby reťazcov nukleových kyselín

 • nucleatio

  - nukleácia, fyzikálne alebo chemické zmeny s tvorbou kondenzačných jadier (vypadávanie krystálov v roztoku)

 • nucleicus

  - nukleový, jadrový

 • nucleiformis

  - nukleiformný, jadrovitý, tvaru jadra

 • nucleiformis,

  - nukleiformný, jadrovitý, tvaru jadra

 • nucleinum

  - nukleín, zlúčenina zložená z jednej alebo viacerých molekúl proteínu s kyselinou nukleovou

 • nucleinum,

  - nukleín, zlúčenina zložená z jednej alebo viacerých molekúl proteínu s kyselinou nukleovou

 • nucleoidum

  - "nukleoid, vnútorná časť nádorového RNA-vírusu, pozostávajúceho z RNA obklopenej bielkovinovým obalom
  - nukleoid, vnútorná časť nádorového RNA-vírusu, pozostávajúceho z RNA obklopenej bielkovinovým obalom

 • nucleolaris

  - nukleolárny, týkajúci sa jadierka

 • nucleolonema

  - nukleolonéma, štruktúra dokázateľná v jadierku, pravdepodobne RNA (ribonukleová kyselina) zložením zodpovedajúca pars granulosa nucleoli

 • nucleolus

  - jadierko

 • nucleonicus

  - nukleonický, vzťahujúci sa k (atómovému) jadru a jeho reakcii

 • nucleoplasma

  - nukleoplazma, vnútorný obsah bunkového jadra, karyolymfa

 • nucleoproteides

  - nukleoproteidy, makromolekulové komplexné látky obsahujúce nukleové kyseliny a bázické proteíny, tvoria jadrovú hmotu bunky

 • nucleosidum

  - nukleozid, látka zložená z purínu alebo pyrimidínu a ribózy, nachádzajúca sa v bunkovom jadre

 • nucleotidum

  - nukleotid, látka zložená z purínu alebo pyrimidínu, ribózy a kyseliny fosforečnej, nachádzajúca sa v bunkovom jadre

 • nucleus

  - jadro
  - jadro; riadiace centrum bunky. Obsahuje DNA , ktorá je nositeľom dedičných vlastností prenášaných z jednej generácie na druhú.

 • nudismus

  - nudizmus, obnažovanie

 • nudita

  - nahota, nahá postava

 • nudizmus

  - hnutie za kult nahoty, propagovanie nahoty

 • nudlfanc

  - v bansko-štiavnickom nárečí - jedlo

 • nudomania

  - nudománie, chorobná chuť, vášeň ukazovať sa odhalený

 • nudophobia

  - nudofóbia, chorobný strach z odhaľovania sa

 • nudrplét

  - v bansko-štiavnickom nárečí - doska na vaľkanie

 • nudus

  - nahý, obnažený, holý

 • nudzic

  - v šarišskom nárečí - nudiť

 • ňufak

  - v šarišskom nárečí - nos

 • nugát

  - cukrovinka z čokoládovej zmesi

 • nuget, nugget

  - kus rýdzeho vyryžovaného zlata

 • NUH

  - Skratka učebného predmetu Náuka o harmónii

 • nukac

  - v šarišskom nárečí - núkať

 • nukleárny

  - jadrový, týkajúci sa jadra atómu

 • nukleo-

  - prvá časť zložených slov s významom jadro, jadrový

 • nukleofil

  - častica odovzdávajúca inej častici elektrón

 • nukleofilná reakcia

  - interakcia voľných elektrónových dvojíc s elektrofilným centrom

 • nukleogenéza

  - teória vzniku prvkov vo vesmíre jadrovou reakciou; vznik prvkov

 • nukleol, nukleolus

  - zložka bunkového jadra, jadierko

 • nukleón

  - spoločný názov pre elementárne častice tvoriace atómové jadro, neutróny a protóny

 • nukleoplazma

  - plazma jadra bunky

 • nukleotid

  - molekula, ktorá sa skladá z dusíkovej bázy, 5-uhlíkového cukru a fosfátovej skupiny. Nukleová kyselina vzniká polymerizáciou množstva nukleotidov.

 • nukleozóm

  - základná jednotka štruktúry DNA v procese kondenzácie chromatínu. Podrobnosti v texte.

 • nukleus

  - bunkové jadro

 • nuklid

  - súbor atómov s rovnakým protónovým a nukleovým číslom

 • nulifikácia

  - prehlásenie za neplatné, zrušenie zmluvy z dôvodu neplatnosti

 • nulipara

  - žena, ktorá ešte nikdy nerodila
  - žena, u ktorej ešte nenastal pôrod

 • nulita

  - absolútna neplatnosť

 • nulligravida

  - nuligravida, žena, ktorá ešte nebola tehotná
  - nuligravida, žena, ktorá ešte nebola tehotná

 • nullipara

  - nulipara, žena, ktorá ešte nerodila

 • nullipotens

  - nulipotentný, neschopný akéhokoľvek výkonu

Pozri výraz ŇU v synonymickom slovníku slovenčiny.