Hľadaný výraz "á la" v Slovníku cudzích slov

nájdených 80 výsledkov (1 strana)

 • á la

  - ako, podľa, na spôsob...

 • akcidentála

  - znamienko pre zníženie alebo zvýšenie tónu; znamienko rušiace predznamenanie

 • antiklinála

  - ohyb horninových vrstiev alebo súboru hornín do oblúka nahor; sedlo

 • apikála

  - jazyčná spoluhláska

 • bilabiála

  - obojperná spoluhláska

 • buršla

  - v bansko-štiavnickom nárečí - osobný vozík pre dve osoby ťahaný koňom alebo tlačený

 • centrála

  - ústredie, ústredňa, napr. telefónna; úsečka spájajúca stredy dvoch kruhov alebo gúľ

 • cherchez la femme

  - za všetkým hľadaj ženu

 • c´est la vie

  - to je život, taký je život, tak to už chodí

 • dentála

  - zubnica, zubná spoluhláska

 • diagonála

  - uhlopriečka; uhlopriečny prvok stavby, konštrukcie a pod.; uhlopriečne postavené políčka na šachovnici

 • exponenciála

  - grafické zobrazenie exponenciálnej funkcie

 • faryngála

  - spoluhláska tvorená v hrdle

 • fiála

  - gotický štvorboký ihlan na oporných pilieroch, štítoch alebo portáloch gotických stavieb
  - rastlina s voňavými kvetmi

 • fokála

  - v matematike priamka prechádzajúca ohniskom

 • geosynklinála

  - rozsiahla korytovitá priehlbina v zemskej kôre v mieste nahromadenia veľkého množstva usadenín

 • graduála

  - časť omše medzi epištolou a evanjéliom

 • gremiála

  - liturgické štvorcové rúcho, predtým kladené na kolená sediaceho biskupa pri obradoch

 • horizontála

  - vodorovná priamka; čiara spájajúca body s rovnakou nadmorskou výškou

 • hydrocentrála

  - vodná elektráreň

 • hydrokéla

  - vodná prietrž, ohraničené nahromadenie kvapaliny
  - vodná kýla, najčastejšie v obale varlát

 • iniciála, iniciálka

  - veľké ozdobné písmeno na začiatku kapitoly a pod., v botanike bunka nestrácajúca delením schopnosť ďalšieho delenia

 • kapitála

  - písmeno veľkej abecedy vo výške písmena malej abecedy; hlavica stĺpa s plastickou ozdobou, kapitel

 • katedrála

  - hlavný chrám s vencom kaplniek v sídle biskupa alebo arcibiskupa, v diecéze

 • kolaterála

  - vedľajšia vetva cievy
  - pobočná cieva; vedľajšia príbuzenská vetva

 • Konkatedrála

  - Ak má biskup dva kostoly na sídlenie, druhý z nich sa nazýva konkatedrála.

 • kvälať

  - v gemerskom nárečí - zakáľať

 • LA

  - Laoská ľudovodemokratická republika, skrátený názov Laos. Skratka štátu.
  - skratka pre lantán z angl. lanthanum - chemický prvok s protónovým číslom 57
  - solmizačná slabika pre tón a
  - značka pre lantán; značka pre lambert

 • La hin

  - V rómštine - Ona má

 • labiála

  - perová spoluhláska, napr. p, b, m

 • labiodentála

  - perozubná spoluhláska, napr. v alebo f

 • lačhakeri čhaj

  - V rómštine - vnučka

 • lačhakero čho

  - V rómštine - vnuk

 • Lačho chaviben

  - V rómštine - Dobrú chuť

 • Lačho džives

  - V rómštine - Dobrý deň

 • lačna

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hladná

 • lačni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hladný

 • lačny

  - v spišskom nárečí - hladný

 • lačo

  - v šarišskom nárečí - dobre

 • laľi me

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hrešili ma

 • laparokéla

  - brušná prietrž, brušná kýla

 • laryngála

  - hrtanová spoluhláska, v niektorých jazykoch hrdelná hláska

 • laška

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - lyžica

 • lašovať

  - v horno-nitrianskom nárečí - snoriť, hľadať niečo

 • lašuvat

  - v bansko-štiavnickom nárečí - hľadať

 • laterála

  - boková spoluhláska, ktorá sa tvorí na stranách ústnej dutiny, napr. l

 • lingvála

  - spoluhláska tvorená jazykom proti podnebiu, napr. l, r.

 • magistrála

  - hlavná trať cestnej alebo železničnej diaľkovej dopravy, významná diaľková komunikácia; diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia

 • nazála

  - nosová hláska, nosovka

 • normála

  - priamka kolmá na dotykovú rovinu v bode dotyku, kolmica

 • Olivete La Sauge

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • omfalokéla

  - pupočná kýla, pupočná prietrž

 • ordinála

  - priamka spájajúca dva priemety rovnakého druhu

 • palatála

  - palatálna hláska (artikulovaná na paláte, na podnebí)

 • paňčašíla

  - päť zásad mierového spolužitia vyslovených roku 1955 indickým premiérom Néhrúom: nacionalizmus, internacionalizmus, demokracia, sociálny blahobyt, viera v Boha

 • Passionara, La

  - vášnivo oddaná, odvážna; čestný prívlastok španielskej revolucionárky Dolores Ibarruri

 • ŕ la baisse

  - v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov

 • ŕ la carte

  - podľa jedálneho lístka

 • ŕ la hausse

  - v burzovej praxi špekulácia na rast kurzov cenných papierov

 • škála

  - stupnica, usporiadanie

 • špirála

  - krivka v podobe závitu; závitnica, skrutkovnica

 • stéla

  - starogrécky stĺpový náhrobok s plastickou výzdobou

 • štóla

  - časť liturgického rúcha katolíckych kňazov pri bohoslužbách; odmena za cirkevný úkon, napr. krst; dlhý pruh látky alebo kožušiny používaný ako ozdobný prehoz cez ramená; druh závinu

 • štôla

  - razená chodba

 • sukursála

  - pobočný závod, filiálka

 • symetrála

  - osa súmernosti

 • synklinála

  - ohyb horninových vrstiev alebo súboru hornín do korytovitého prehnutia

 • transverzála

  - mimostredová komunikácia; spojovacia komunikácia; priečka; priamka pretínajúca geometrický útvar; v botanike rovina kolmá na mediánu

 • varikokéla

  - chorobné rozšírenie a predĺženie žíl semenného povrazca

 • vertikála

  - zvislá priamka alebo úsečka, zvislica

 • verzála, verzálka

  - veľké začiatočné písmeno

 • vezikokéla

  - kýla močového mechúra

 • viršla

  - v bansko-štiavnickom nárečí - párok, údenina
  - v spišskom nárečí - párok

Pozri výraz Á LA v synonymickom slovníku slovenčiny.