Hľadaný výraz "fr" v Lekárskom slovníku

Nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • fractio

  - frakcia, diel, podiel, časť

 • fractura

  - fraktúra, zlomenina

 • fractus

  - zlomený

 • fragilis

  - fragilita, lomivosť, krehkosť

 • fragmentatio

  - fragmentácia, rozlámanie, rozdelenie, rozčlenenie

 • fragmentum

  - fragment, zlomok, úlomok, diel, časť

 • framboesia

  - tropica (z fr. framboise malina) frambézia, prenosné kožné tropické ochorenie spôsobené Treponema pertenue

 • fremitus

  - hrmot, hluk, hučanie, chvenie, šelest

 • frenulotomia

  - frenulotómia, preťatie uzdičky jazyka

 • frenulum

  - uzdička, slizničná, kožná riasa

 • frenum

  - uzda

 • frequens

  - etnis, početný, častý

 • frequentia

  - frekvencia, premávka, ruch, počet pravidelne sa opakujúcich dejov za určitú časovú jednotku, častosť výskytu

 • frictio

  - "trenie, vytieranie, masáž

 • frigidarium

  - chladnička

 • frigiditas

  - frigidita, chladnosť. Frigiditas sexualis frigidita, pohlavní chladnosť, pohlavný nezáujem, neschopnosť dosiahnuť orgazmus

 • frigidus

  - frigidný, chladný, studený, javiaci nedostatok sexuálneho záujmu

 • frigotherapia

  - frigoterapia, liečenie chladom (kryoterapia)

 • frigus

  - chlad, schladenie, mráz

 • frivolus

  - frivolný, ľahký, klzký

 • frondosus

  - listnatý

 • frons

  - čelo

 • frontalis

  - frontálny, čelový

 • frontis

  - čelo

 • frontobasalis

  - frontobazálny, týkajúci sa kosti čelovej a lebečnej spodiny

 • frontoethmoidalis

  - frontoetmoidálny, týkajúci sa čelovej a čuchovej kosti

 • frontolacrimalis

  - frontolakrimálny, týkajúci sa čelovej a slznej kosti

 • frontomaxillaris

  - frontomaxilárny, týkajúci sa čelovej kosti a hornej čeľuste

 • frontonasalis

  - frontonazálny, týkajúci sa čela a nosa

 • frontooccipitalis

  - frontookcipitálny, týkajúci sa čelovej a záhlavnej kosti

 • frontoorbitalis

  - frontoorbitálny, týkajúci sa čelovej kosti a očnice

 • frontoparietalis

  - frontoparietálny, týkajúci sa čelovej a temennej kosti

 • frontopontinus

  - frontopontínny, týkajúci sa čelového laloku mozgu a Varolovho mosta

 • frontotemporalis

  - frontotemporálny, týkajúci sa čelovej a spánkovej kosti

 • frontozygomaticus

  - frontozygomatický, týkajúci sa čelovej a lícnej kosti

 • fructificans

  - fruktifikantný, užitočný, prinášajúci prospech

 • fructosum

  - fruktóza, ovocný cukor, levulóza

 • fructosuria

  - fruktozúria, prítomnosť ovocného cukru v moči

 • fructuosus

  - užitočný, prospešný

 • fructus

  - plod, ovocie

 • frustná forma

  - mierna forma geneticky podmieneného znaku, ktorá je klinicky signifikantná.

 • frustra

  - márne, zbytočne

 • frustratio

  - frustácia, porušenie psychickej a citovej rovnováhy jedinca z neuspokojenia jeho potrieb marením alebo znemožňovaním jeho cieľov a prianí

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: uov, hna, pzj, večší, cei, dmk, vk, sdx, hzt, fyq, interreg, fi ã, caj, rn,