Pravopis slova "v" v Slovníku pravidiel slovenského pravopisu

nájdených 5233 výsledkov (44 strán)

 • valcha ‑y válch ž.
  valchovať ‑uje ‑ujú nedok.
  valibuk ‑a mn. ‑ci/‑kovia m.
  valiť ‑í ‑ia ‑ľ! nedok.; valiť sa
  valivý
  vaľkať ‑á ‑ajú nedok.
  Valletta ‑y ž. (hl. mesto); Vallettčan ‑a mn. ‑ia m.; Vallettčanka ‑y ‑niek ž.; vallettský
  valník ‑a m.
  valný; valné zhromaždenie
  váľok ‑ľka m.
  valorizácia ‑ie ž.; valorizačný
  valorizovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.
  válov ‑a m.; válovček ‑a m.
  valuta ‑y ‑lút ž.; valutový
  vaňa ‑e ‑í ž.; vaňový; vanička ‑y ‑čiek ž.
  vanádium ‑dia D a L ‑iu s., vanád ‑u m.; vanádiový
  vandal ‑a mn. ‑i m. živ.; vandalský; vandalsky prísl.; vandalstvo ‑a ‑tiev s.
  vandeľ [‑d‑] ‑dľa m.; vandlík ‑a m.
  vander ‑dru L ‑e mn. ‑y m.
  vandrák ‑a mn. ‑ci m.
  vandrovať ‑uje ‑ujú nedok.
  vandrovka ‑y ‑viek ž.
  vandrovník ‑a mn. ‑ci m.; vandrovníčka ‑y ‑čok ž.; vandrovnícky príd. i prísl.; vandrovníctvo ‑a s.
  vandrovný; vandrovne prísl.
  vanilín ‑u m.; vanilínový
  vanilka ‑y ‑liek ž.; vanilkový
  vankúš ‑a m.; vankúšový; vankúšik ‑a m.
  vánok ‑nku m.
  Vanuatu neskl. s. (štát); Vanuatčan ‑a mn. ‑ia m.; Vanuatčanka ‑y ‑niek ž.; vanuatský
  vanúť ‑ie ‑ú ‑ul nedok.
  vápenatieť ‑ie ‑ejú ‑el nedok.
  vápenatý; vápenatosť ‑i ž.
  vápenec ‑nca m.; vápencový
  vápenica ‑e ‑níc ž.
  vápenka ‑y ‑niek ž.
  vápnik ‑a m.
  vápniť ‑i ‑ia nedok.
  vápnitý; vápnitosť ‑i ž.
  vápno ‑a s.; vápnový, vápenný
  var ‑u L ‑e m.; varový
  vára ‑y ž.
  varák ‑a m.
  Varaždín ‑a m. (mesto); Varaždínčan ‑a mn. ‑ia m.; Varaždínčanka ‑y ‑niek ž.; varaždínsky
  varecha ‑y ‑riech ž.; vareška ‑y ‑šiek ž.
  varechár, vareškár ‑a m.; varechárka, vareškárka ‑y ‑rok ž.; varechársky, vareškársky; varechárstvo, vareškárstvo ‑a s.
  varený; byť u niekoho pečený-‑varený
  vari čast.
  variabilita ‑y ž.
  variabilný; variabilne prísl.; variabilnosť ‑i ž.
  variácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž.; variačný
  variant ‑u mn. I ‑tmi m.; variantný; variantne prísl.; variantnosť ‑i ž.
  varič ‑a mn. ‑e m. neživ.
  varič ‑a mn. ‑i m. živ.
  varieté neskl. s.; varietný
  varievať ‑a ‑ajú nedok.; varievať sa
  variovať ‑iuje ‑iujú nedok. i dok.
  varírovať ‑uje ‑ujú nedok.
  variť ‑í ‑ia nedok.; variť sa
  várka ‑y ‑rok ž.
  varnica ‑e ‑níc ž.
  varný; varné vrecko
  varovať ‑uje ‑ujú nedok.; varovať sa
  varovkyňa ‑e ‑kýň ž.
  varovný; varovne prísl.
  Varšava ‑y ž. (hl. mesto); Varšavčan ‑a mn. ‑ia m.; Varšavčanka ‑y ‑niek ž.; varšavský
  varta ‑y várt ž.
  vartovať ‑uje ‑ujú nedok.
  varuj, varúj cit.
  varyto ‑a ‑rýt s.
  váš ‑ho m. (manžel); vaša ‑ej ž. (manželka); vaši ‑ich m. (blízki)
  váš vášho m., vaša vašej ž., vaše vášho s., I m. a s. vaším mn. m. živ. vaši, m. neživ., ž. a s. vaše G vašich D vašim zám.
  vášeň ‑šne ‑í ž.
  vášnivý; vášnivo prísl.; vášnivosť ‑i ž.
  vata ‑y ž.; vatový; vatička ‑y ‑čiek ž.
  vatelín ‑u m.; vatelínový
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV