Hľadaný výraz "my" v Lekárskom slovníku

Nájdených 259 výsledkov (3 strán)

 • myaesthesia

  - myestézia, svalová citlivosť

 • myalgia

  - bolesť svalov

 • myastasia

  - myastázia, porucha statickej svalovej súčinnosti

 • myasténia

  - svalová slabosť

 • myasthenia

  - myasténia, všeobecné označenie pre rýchlu svalovú slabosť, únavu, ochabnutosť

 • myatonia

  - myatónia, svalová slabosť, strata napätia svalstva

 • myatrophia

  - myatrofia, úbytok svalovej hmoty

 • mycelium

  - mycélium, vlákna húb (plesní), podhubie

 • mycetismus

  - mycetizmus, otrava hubami

 • mycetologia

  - mycetológia, mykológia, náuka o hubách

 • mycetoma

  - mycetóm, chronické vredovité ochorenie dolných končatín, zvlášť chodidla, spôsobené hubami, so silným zdurením mäkkých častí

 • mycoallergia

  - mykoalergia, precitlivelosť k hubám s možnosťou vzniku alergickej reakcie

 • mycobacterium

  - mykobaktérium, súborný názov pre grampozitívne tvarovo variabilné baktérie vzdorujúce kyselinám (pôvodca malomocenstva, tuberkulózy)

 • mycogastritis

  - mykogastritída, zápal žalúdka vyvolaný hubami

 • mycogenes

  - mykogénny, vyvolaný hubami

 • mycoplasma

  - mykoplazma, mikroorganizmy ktoré sú na rozhraní medzi baktériami a ricketsiemi. Mycoplasma pneumoniae mykoplazma spôsobujúca zápal pľúc

 • mycosis

  - infekčné ochorenie spôsobené plesňami

 • mycostaticus

  - mykostatický, tlmiaci rast húb

 • mycotherapia

  - mykoterapia, liečenie výtažkami z húb, plesní

 • mycoticus

  - mykotický, plesňový, hubovitý

 • mycotorulosis

  - mykotorulóza, ochorenie vyvolané kvasinkami Cryptococcus neoformans
  - torulóza, mykotorulóza, infekčné ochorenie vyvolané kvasinkami Cryptococcus neoformans, postihujúce pľúca, nervový systém, kožu

 • mycotoxinum

  - mykotoxín, látka, ktorú tvoria niektoré huby saprofyticky žijúce v organizmu človeka

 • mydriasis

  - rozšírenie zreničiek

 • mydriaticus

  - (látky) rozširujúce zrenicu (napr. atropín, skopolamín, homatropín)

 • mydriáza

  - rozšírenie zreničiek

 • myectomia

  - myektómia, chirurgické vybratie svalu alebo jeho časti

 • myectopia

  - myektopia, svalová dislokácia, chybná poloha svalu

 • myel(h)eterosis

  - myel(h)eteróza, patologické zmeny v mieche

 • myelaemia

  - myelémia, prítomnosť myelocytov v krvi, myeloidná leukémia

 • myelalgia

  - myelalgia, bolesť v oblasti miechy alebo miechových koreňov

 • myelanalosis

  - myelanalóza, úbytok, degeneratívne zmeny miechy

 • myelapoplexia

  - myelapoplexia, krvácanie do miechy

 • myelasthenia

  - myelasténia, prejavy obmedzenia funkcie nervstva vychádzajúceho z miechy

 • myelatelia

  - myelatélia, chybné vyvinutie miechového nervstva

 • myelatrophia

  - myelatrofia, ubúdanie miechového nervstva

 • myelencephalicus

  - myelencefalický, týkajúci sa predĺženej miechy

 • myelencephalon

  - myelencefalon, dolná časť embryonálneho zadného mozgu, z ktorého vznikne predĺžená miecha

 • myelencephalospinalis

  - myelencefalospinálny, mozgovomiechový

 • myelinisatio

  - myelinizácia, tvorba myelínovej pošvy nervových vlákien

 • myelinoma

  - myelinóm, nádor z myelínu

 • myelinum

  - myelín, lipoproteínová látka podieľajúca sa na tvorbe pošiev okolo nervov

 • myelitis

  - "myelitída, zápal miechy

 • myeloarchitectonica

  - myeloarchitektonika, priestorové usporiadanie kostnej drene alebo miechovej hmoty

 • myeloblastaemia

  - myeloblastémia, prítomnosť myeloblastov v perifernej krvi

 • myeloblastoma

  - myeloblastóm, zhubný nádor z myeloblastov

 • myeloblastos

  - myeloblast, zárodočná bunka kostnej drene, najmladšie vývojové štádium bielych krviniek

 • myelocele

  - myelokéla, vydutina časti miechy z miechového kanála

 • myelocoelia

  - myelocélia, centrálny miechový kanál

 • myelocystocele

  - myelocystokéla, vrodený rázštep chrbtice obsahujúce miechové tkanivo, ktorý je cysticky dilatovaný nahromadeným likvorom

 • myelocystomeningocele

  - myelocystomeningokéla, vrodený ráštep chrbtice s vydutinou cysticky dilatovanej miechy spolu s miechovými obalmi

 • myelocythaemia

  - myelocytémia, granulocytárna leukémia

 • myelocytoma

  - myelocytóm, nádor skladajúci sa z myelocytov

 • myelocytosis

  - myelocytóza, abnormálne veľký počet myelocytov v krvi

 • myelocytus

  - myelocyt, bunka vývojovej rady bielej krvinky

 • myelodegeneratio

  - myelodegenerácia, degeneratívne poškodenie miechy

 • myelodelesis

  - myelodeléza, tvorenie dutín v mieche po jej poškodení

 • myelodiastasis

  - myelodiastáza, hrubé poškodenie a narušenie miechy

 • myelodysplasia

  - myelodysplázia, chubný vývoj miechy, zvlášť v bedrovokrížovej oblasti

 • myeloencephalitis

  - myeloencefalitída, zápal mozgu a miechy, zápal centrálneho nervstva

 • myelofibrosis

  - myelofibróza, zdĺhavé ochorenie charakterizované bujnením fibroblastov, tvorbou retikulárnych vlákien a fibrózou kostnej drene s útlmom dreňovej krvotvorby a s následnou mimodreňovou krvotvorbou

 • myelogenes

  - myelogénny, vychádzajúci z miechy, miechového pôvodu, vychádzajúce z drene

 • myelogenesis

  - myelogenéza, vývoj centrálneho nervstva

 • myelogramma

  - "myelogram, rozpočet buniek kostnej drene

 • myelographia

  - myelografia, znázornenie chrbtového kanála rontgenovými lúčmi pomocou kontrastnej látky

 • myeloicus

  - týkajúci sa bielych krviniek

 • myeloides

  - "myeloidný, vo vzťahu ku kostnej dreni

 • myelóm

  - novotvar so skladbou kostnej drene
  - tumor, ktorý vychádza z klonu plazmatických buniek a produkuje jedinú protilátku.

 • myeloma

  - myelóm, kostný nádor s prevahou plazmatických buniek produkujúcich imunoglobulíny

 • myelomalacia

  - myelomalácia, zmäknutie miechy, ochorenie spôsobené najčastejšie traumaticky, napr. kompresiou pri zlomenine a luxácií stavca

 • myelomatosis

  - myelomatóza, výskyt mnohopočetných myelómov u toho istého jedinca, zmnoženie myelómových ložísk

 • myelomeningitis

  - myelomeningitída, zápal miechy a miechových obalov

 • myelomeningocele

  - myelomeningokéla, vydutina časti miechy a jej obalov z chrbtového kanála

 • myeloneuritis

  - myeloneuritída, zápal miechy a jedného, prípadne i väčšieho počtu obvodových nervov

 • myelopathia

  - myelopatia, všeobecne označenie pre ochorenie miechy alebo kostnej drene

 • myelophthisis

  - myeloftíza, úbytok miechy, poškodenie až zánik nervových vlákien miechy (tabes dorsalis)

 • myeloplax

  - myeloplax, obrovská mnohojadrová bunka odburávajúcej kostnej dreni, osteoklast

 • myeloplegia

  - myeloplégia, miechová obrna

 • myelopo(i)esis

  - myelopoéza, tvorba krviniek v kostnej dreni

 • myelopo(i)eticus

  - myelopoetický, týkajúci sa tvorby krviniek

 • myeloradiculitis

  - myeloradikulitída, zápal miechy a miechových koreňov

 • myelorrhagia

  - myelorágia, krvácanie do miechy, krvný výron v mieche

 • myelorrhaphia

  - myelorafia, zošitie porušených častí (obalov) miechy

 • myelosarcoma

  - myelosarkóm, plazmocytóm

 • myeloschisis

  - myeloschíza, ráštep miechového tkaniva, neschopnosť vytrvárať krvinky

 • myelosclerosis

  - myeloskleróza, tvorba väziva v kostnej dreni s následnou mimodreňovou tvorbou krviniek

 • myelosis

  - myelóza, zhubné bujnenie buniek bielej krvnej rady (granulocytov)

 • myelosyringosis

  - myelosyringóza, syringomyélia, ochorenie miechy charakterizované tvorbou dutiniek

 • myelotomia

  - myelotómia, chirurgické preťatie miechy, operačné otvorenie miechového kanála

 • myelotomum

  - myelotóm, nôž používaný pri operáciách miechy

 • myentericus

  - myenterický, týkajúci sa svaloviny čreva

 • myiasis

  - myióza, larvová choroba, vyvolaná larvami niektorých múch

 • myiodesopsia

  - myiodezopsia, zdanie, predstava videnia lietajúcich mušiek

 • myitis

  - myitída, zápal svalu

 • mykóza

  - infekčné ochorenie spôsobené plesňami

 • mylohyoides

  - (sval) spájujúci jazylku s dolnou čeľusťou

 • mylopharyngeus

  - mylofaryngeálny, vzťahujúci sa ku stoličkám a hltanu

 • myo(r)rhytmia

  - myorytmia, pravidelne sa objavujúce zášklby svalu (napr. nystagmus)

 • myoblastos

  - myoblast, bunka dávajúca vznik svalovému tkanivu

 • myocardialis

  - myokardiálny, týkajúci sa srdcovej svaloviny

 • myocardiopathia

  - myokardiopatia, kardiomyopatia, ochorenie s porušenou činnosťou myokardu bez zjavnej primárnej poruchy na chlopniach, na koronárnych tepnách a bez známok vysokého krvného tlaku

 • myocardiopexis

  - myokardiopexia, spevnenie srdcového svalu, operačný výkon na srdci k zlepšenie krvného zásobenia srdcového svalu

 • myocarditis

  - myokarditída, zápal srdcového svalu

 • myocardium

  - myokard, srdcová svalovina

 • myocardosis

  - myokardóza, nezápalové ochorenie srdcového svalu

 • myocele

  - myokéla, svalová hernia, prietrž vystupujúca zo svalovej pošvy

 • myochroma

  - myochróm, svalové farbivo, myoglobín

 • myoclonia

  - myoklónia, krátke kŕčové zášklby, kŕče svalov alebo ich častí, často s malým pohybovým účinkom

 • myoclonus

  - myoklonus, kŕčovité stiahnutie svalu alebo skupiny svalov

 • myocoelialgia

  - myocelialgia, bolestivosť brušných svalov

 • myocolpitis

  - myokolpitída, zápal svalových štruktúr v pošve

 • myocytoma

  - myocytóm, nádor zo svalových buniek, myocytov

 • myocytus

  - myocyt, svalová bunka

 • myodegeneratio

  - myodegenerácia, degeneratívne zmeny svalu

 • myodemia

  - myodemia, tuková degenerácia svalov

 • myodiastasis

  - myodiastáza, rozostup svalov

 • myodynamia

  - myodynamia, svalová sila

 • myodynia

  - myodýnia, svalová bolesť

 • myodysplasia

  - myodysplázia, chybný vývoj svalov

Naposledy hľadané výrazy: