Hľadaný výraz "ic" v Slovníku cudzích slov

nájdených 199 výsledkov (2 strán)

 • IC

  - skratka pre identifikačný kód z angl. Identity Code - IC1 = White European
  - skratka z anglického "I See" - rozumiem

 • - V rómštine - Včera

 • ICAO

  - skratka pre International Co-operative Agricultural Organization - Medzinárodná poľnohospodárska družstevná organizácia

 • ICARDA

  - skratka pre International Centre for Agricultural Research in Dry Areas - Medzinárodné centrum pre poľnohospodársky výskum v suchých oblastiach

 • ICC

  - skratka pre International Chamber of Commerce - Medzinárodná obchodná komora
  - skratka pre International Cocoa Council - Medzinárodný výbor pre kakao

 • ICE

  - v Taliansku, skratka pre Instituto Nazionale per il Commercio Estero - Národný ústav pre zahraničný obchod

 • ICEX

  - skratka pre Instituto Espanol de Comercio Exterior - Španielsky ústav pre zahraničný obchod

 • ICH

  - Skratka učebného predmetu Ichtyológia

 • ich-forma

  - forma rozprávačskej prózy v 1. osobe

 • ichno-

  - prvá časť zložených slov s významom stopa

 • ichnofosília

  - fosílna stopa po činnosti organizmu, tzv. bioglyf

 • ichnogram

  - odtlačok stopy nohy

 • ichnológia

  - náuka o skamenelých stopách živočíchov

 • ichor

  - pohyblivý roztok žulovitého hlbinného magmatu pôsobiaci na povrchových horninách zmeny na žulu

 • ICHS

  - ischemická choroba srdca

 • ichtamol

  - amónna soľ získaná sulfonáciou dechtu; používa sa pri výrobe antiseptických mastí, pri liečbe omrzlín, zápalov a pod.

 • ichtyo-

  - prvá časť zložených slov s významom ryba, rybací

 • ichtyofág

  - živočích živiaci sa rybami

 • ichtyofauna

  - určité druhy rýb v určitej oblasti

 • ichtyografia

  - popis rýb

 • ichtyológia

  - náuka o rybách, súčasť zoológie

 • ichtyóza

  - vrodená porucha rohovatenia kože, koža je suchá, drsná, šupinatá
  - chorobná šupinatosť kože

 • ICI

  - skratka pre Insurance Corporation of Ireland - Írska poisťovacia spoločnosť

 • ICMP

  - Internet Control Message Protocol; protokol sady TCP/IP, súčasť IP, slúži pre prenos riadiacich informácií pre smerovače

 • ICMSA

  - skratka pre Irish Creamery Milk Suppliers Association - Írska organizácia združujúca rodinné farmy

 • ICN

  - skratka pre International Conference on Nutrition - Medzinárodná konferencia o výžive

 • ICOCBW

  - skratka z anglického "I Could Of Course Be Wrong" - samozrejme, môžem sa mýliť

 • ICOMIA

  - skratka pre International Council of Marine Industry Associations - Medzinárodná rada asociácií spracovateľov morských produktov

 • Icon

  - Malý informatívny obrázok odkazujúci na nejakú funkciu.

 • ICOS

  - skratka pre Irish Cooperatives Organization - Írska družstevná organizácia

 • ICP

  - skratka pre Integrated Commodity Programme - Integrovaný komoditný program

 • ICQ

  - skratka z "aj sík ju" (ang. I SEEK YOU), umožňuje dvom účastníkom spojiť sa po sieti internet a vzájomne si posielať odkazy v reálnom čase; stále populárnejšia služba

 • ICQ I seek you

  - Systém vyvinutí na on-line rozhovor medzi viacerými ľuďmi na Internete s množstvom daľších funkcii.

 • ICSI

  - mechanické vpravenie jedinej spermie do vajíčka pomocou mikroihly pod špeciálnym mikroskopom a pomocou mikromanipulátora. Je najúčinnejšou liečebnou metódou pri liečbe ťažších foriem mužskej neplodnosti.

 • ICT

  - Information and Communication Technology Informačné a komunikačné technológie

 • bačic

  - v spišskom nárečí - badať

 • bačic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - páčiť sa

 • bambušic

  - v spišskom nárečí - buntovať, znepokojiť

 • biľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - maľovať

 • bľiščic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - leštiť

 • bľiščic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - lesknúť sa

 • brušic

  - v šarišskom nárečí - brúsiť

 • buľic

  - v šarišskom nárečí - plakať

 • buntošic

  - v šarišskom nárečí - skoro vstávať

 • cečic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - tiecť

 • ceľic

  - v šarišskom nárečí - teliť

 • cigaňic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - klamať, cigániť

 • cišic

  - v šarišskom nárečí - tíšiť

 • dagdze zapotrošic

  - v abovskom nárečí - stratiť nevedno kde

 • dožičic

  - v šarišskom nárečí - dopriať

 • driľic

  - v šarišskom nárečí - sotiť

 • driľic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - strkať sa, drgať sa

 • dušic

  - v šarišskom nárečí - dusiť

 • džavčic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nariekať (malé dieťa)

 • dzeľic

  - v šarišskom nárečí - deliť

 • eccentr(ic)us

  - excentrický, s rôznym stredom, ležiaci mimo stred

 • hardušic

  - v šarišskom nárečí - dusiť

 • honošic še

  - v šarišskom nárečí - honosiť sa

 • hrančic

  - v šarišskom nárečí - opekať chlieb

 • hrožic

  - v šarišskom nárečí - hroziť

 • huzdzuľic še

  - v abovskom nárečí - byť nespokojný, vrtieť sa

 • kedvešic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - predvádzať sa

 • kekešic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vystrájať

 • košic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kosiť

 • kotvašic

  - v šarišskom nárečí - dymiť

 • kotvašic še

  - v spišskom nárečí - mrviť sa

 • krešic

  - v šarišskom nárečí - oživovať

 • krešľic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kresliť

 • krišic

  - v šarišskom nárečí - oživovať, kriesiť

 • krušic

  - v spišskom nárečí - mrviť

 • kurčic

  - v spišskom nárečí - krčiť

 • kviľic

  - v šarišskom nárečí - kvíliť

 • leňic

  - v šarišskom nárečí - plznúť

 • ľičic

  - v šarišskom nárečí - liečiť

 • luščic

  - v šarišskom nárečí - lúskať,luštiť

 • meržic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mrzieť

 • mišic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - miesiť

 • mraźic

  - v šarišskom nárečí - mraziť

Pozri výraz IC v synonymickom slovníku slovenčiny.