Hľadaný výraz "ul" v Lekárskom slovníku

Nájdených 57 výsledkov (1 strana)

 • ulalgia

  - ulalgia, bolesť ďasna

 • ulatrophia

  - ulatrofia, zanikanie, úbytok, zánik ďasna

 • ulcerácia

  - zvredovatenie

 • ulceratio

  - ulcerácia, zvredovatenie

 • ulcerativus

  - ulceratívny, vzťahujúci sa k vredovateniu

 • ulceratus

  - vredový, zvredovatelý

 • ulcerocancer

  - ulcerokancer, rakovinové bujnenie spojené s tvorbou vredu (žalúdka), malígny vred

 • ulcerogangraenosus

  - ulcerogangrenózny, charakterizovaný tvorbou vredov so sneťou

 • ulcerogenes

  - ulcerogénny, vredového pôvodu

 • ulceromembranosus

  - ulceromembranózny, charakterizovaný tvorbou vredov a pablán

 • ulceromutilans

  - znetvorujúci tvorbou vredov

 • ulcerosus

  - ulcerózny, vredovitý, vredový

 • ulcus

  - vred

 • ulcuscarcinoma

  - ulkuskarcinóm, zhubné bujnenie vedúce k deštrukcii tkaniva, ktoré má podobu vredu (napr. nález v oblasti žalúdka)

 • ule

  - jazva

 • ulectomia

  - ulektómia, chirurgické odstránenie ďasna alebo jeho časti

 • ülectra-complexus

  - Elektra-komplex, označenie pre silnú náklonnosť dcéry k otcovi

 • ulegyria

  - ulegýria, zmenšenie mozgových závitov so zachovaním štruktúry ich delenia

 • ulerythema

  - ulerytém, kožné ochorenie so začervenaním, následným jazvením a atrofiou, lupus erythematodes

 • uleticus

  - jazvový

 • uletomia

  - uletómia, preťatie jazvy, rez jazvou

 • ulhaemorrhagia

  - ulhemorágia, krvácanie z ďasna

 • ulitis

  - ulitída, zápal ďasna

 • ullus

  - nejaký

 • ulna

  - lakťová kosť

 • ulnaris

  - lakťový

 • ulnocarpalis

  - ulnokarpálny, týkajúci sa lakťovej kosti a zápästia

 • ulnoradialis

  - ulnoradiálny, týkajúci sa lakťovej a vretennej kosti

 • ulocarcinoma

  - ulokarcinóm, rakovinové ochorenia ďasna

 • ulodermatitis

  - ulodermatitída, zápal kože spôsobujúci rozpad tkaniva a tvorbu jaziev

 • uloglossitis

  - uloglozitída, zápal ďasna a jazyka

 • uloides

  - uloidný, podobný jazve, jazvovitý degeneratívny proces podkožného tkaniva

 • uloncos

  - ulonkos, zdurenie alebo nádorové bujnenie ďasna

 • ulorrhagia

  - ulorágia, krvácanie z ďasna

 • ulosis

  - ulóza, jazvenie, tvorba jaziev

 • ulotomia

  - ulotómia, narezanie, preťatie ďasna

 • ulotrichosis

  - ulotrichóza, rast vlnitých vlasov (napr. u černochov)

 • ulotripsis

  - ulotripsa, trenie, masáž ďasna

 • ultima ratio

  - posledný pokus, skúška za cieľom dosiahnuť liečebný účinok

 • ultimum moriens

  - posledná umierajúca (nádej)

 • ultimum refugium

  - posledné útočisko

 • ultimus

  - posledný, konečný

 • ultra

  - ďalej, dlhšie, na druhú stranu, nad, cez

 • ultrabrachycephalia

  - ultrabrachycefália, príliš krátka hlava, predozadný priemer je skrátený a priečny priemer je predĺžený (ultrabrachycephalus)

 • ultrabrachycranium

  - ultrabrachykranión, príliš krátka lebka

 • ultracentrifugatio

  - ultracentrifugácia, oddeľovanie látok ultracentrifúgou

 • ultradolichocephalia

  - ultradolichocefália, príliš dlhá hlava, predozadný priemer je predĺžený a priečny priemer je skrátený (ultradolichocephalus)

 • ultradolichocranion

  - ultradolichokranión, jedinec s príliš dlhou lebkou

 • ultrafiltratio

  - ultrafiltrácia, delenie látok použitím filtrov s veľmi malými pórmi

 • ultramicroscopicus

  - ultramikroskopický, viditeľný len drobnohľadom pri maximálnom zväčšení, dosiahnuteľnom napr. elektrónovým mikroskopom

 • ultrasonographia

  - ultrasonografia, neinvazívna vyšetrovacia metóda využívajúca ultrazvuk (s grafickým zobrazením) s vysokým stupňom rozlišovania

 • ultrasonoscopia

  - ultrasonoskopia, vyšetrovacia metóda pomocou ultrazvuku (so zobrazením na monitore)

 • ultrasonotherapia

  - ultrasonoterapia, liečba ultrazvukom

 • ultrastructura

  - ultraštruktúra, štruktúra (bunkových častíc) viditeľná len pri maximálnom zväčšení

 • ultravirus

  - ultravír(us), obzvlášť malý vírus

 • Ultrazvukové vyšetrenie

  - je neinvazívna metóda, ktorá slúži na určenie veľkosti plodu, pomáha diagnostikovať abnormality rôznych orgánov plodu a hodnotí fyziologické prejavy. Pomocou kvalitných prístrojov sa bežne hodnotí nepriamo aj kvalita a kvantita krvného prietoku v pupočníku plodu, ale aj prietok krvi v dôležitých cievach CNS (centrálneho nervového systému) plodu. Toto vyšetrenie sa v priebehu tehotenstva absolvuje viackrát (najčastejšie v 10. - 20. - 30. týždni tehotenstva a krátko pred pôrodom).
  - metóda, pri ktorej sa na zobrazenie štruktúry vnútorných orgánov používajú vysoké frekvencie akustických vĺn.