Hľadaný výraz "ul" v Slovníku cudzích slov

nájdených 166 výsledkov (2 strán)

 • ULA

  - Skratka učebného predmetu Úvod do literatúry v anglickom jazyku

 • uľac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - naliať

 • ulalgia

  - ulalgia, bolesť ďasna
  - bolesť čeľuste

 • ulap

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - chyť

 • ulapic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - chytiť

 • ulatrophia

  - ulatrofia, zanikanie, úbytok, zánik ďasna

 • ulcerácia

  - zvredovatenie
  - tvorba vredov, vredovatenie

 • ulceratio

  - ulcerácia, zvredovatenie

 • ulcerativus

  - ulceratívny, vzťahujúci sa k vredovateniu

 • ulceratus

  - vredový, zvredovatelý

 • ulcerocancer

  - ulcerokancer, rakovinové bujnenie spojené s tvorbou vredu (žalúdka), malígny vred

 • ulcerogangraenosus

  - ulcerogangrenózny, charakterizovaný tvorbou vredov so sneťou

 • ulcerogenes

  - ulcerogénny, vredového pôvodu

 • ulceromembranosus

  - ulceromembranózny, charakterizovaný tvorbou vredov a pablán

 • ulceromutilans

  - znetvorujúci tvorbou vredov

 • ulcerosus

  - ulcerózny, vredovitý, vredový

 • ulcerózny

  - vredový, vredovitý

 • ulcus

  - vred
  - vred, najmä žalúdka alebo dvanástnika

 • ulcuscarcinoma

  - ulkuskarcinóm, zhubné bujnenie vedúce k deštrukcii tkaniva, ktoré má podobu vredu (napr. nález v oblasti žalúdka)

 • ule

  - jazva

 • ulectomia

  - ulektómia, chirurgické odstránenie ďasna alebo jeho časti

 • ülectra-complexus

  - Elektra-komplex, označenie pre silnú náklonnosť dcéry k otcovi

 • ulegyria

  - ulegýria, zmenšenie mozgových závitov so zachovaním štruktúry ich delenia

 • uľej

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nalej

 • ulema

  - mohamedánsky vykladač náboženstva a zákonov, znalec koránu, teológ a právny poradca

 • ulerythema

  - ulerytém, kožné ochorenie so začervenaním, následným jazvením a atrofiou, lupus erythematodes

 • uleticus

  - jazvový

 • uletomia

  - uletómia, preťatie jazvy, rez jazvou

 • úleva

  - v záhorskom nárečí - úľava, zľava

 • ulexit

  - vodnatý a zásaditý boritan sodíka a vápnika, nerast

 • ulhaemorrhagia

  - ulhemorágia, krvácanie z ďasna

 • ulita

  - vápenatá škrupina chrániaca telo niektorých mäkkýšov

 • ulitis

  - ulitída, zápal ďasna

 • uľivac

  - v šarišskom nárečí - ulievať

 • ullmanit

  - sulfid niklu a antimónu, nerast

 • ullus

  - nejaký

 • ulma

  - lakťová kosť, lakeť

 • ulmifikácia

  - pôdotvorný proces, pri ktorom sa organické zvyšky menia na rašelinu

 • ulmit

  - prirodzená kyselina humínová

 • ulna

  - lakťová kosť

 • ulnaris

  - lakťový

 • ulnocarpalis

  - ulnokarpálny, týkajúci sa lakťovej kosti a zápästia

 • ulnoradialis

  - ulnoradiálny, týkajúci sa lakťovej a vretennej kosti

 • ulocarcinoma

  - ulokarcinóm, rakovinové ochorenia ďasna

 • ulodermatitis

  - ulodermatitída, zápal kože spôsobujúci rozpad tkaniva a tvorbu jaziev

 • uloglossitis

  - uloglozitída, zápal ďasna a jazyka

 • Úloha

  - Požiadavka na výpočtové zariadenie, aby vykonalo určitú úlohu, činnosť pri spracovaní dát.

 • uloides

  - uloidný, podobný jazve, jazvovitý degeneratívny proces podkožného tkaniva

 • uloncos

  - ulonkos, zdurenie alebo nádorové bujnenie ďasna

 • ulorrhagia

  - ulorágia, krvácanie z ďasna

 • ulosis

  - ulóza, jazvenie, tvorba jaziev

 • ulotomia

  - ulotómia, narezanie, preťatie ďasna

 • ulotrichosis

  - ulotrichóza, rast vlnitých vlasov (napr. u černochov)

 • ulotripsis

  - ulotripsa, trenie, masáž ďasna

 • ULS

  - Skratka učebného predmetu Údržba lesných stavieb a zariadení

 • ultima ratio

  - posledný pokus, skúška za cieľom dosiahnuť liečebný účinok
  - posledný, krajný prostriedok

 • Ultima Thule

  - bájna zem niekde na konci sveta; niečo nedosiahnuteľne vzdialené, odkiaľ sa už nedá pokračovať

 • ultimátum

  - kategorická požiadavka spojená s vyhrážkou násilia; naliehavá, bezpodmienečná požiadavka; výzva jedného štátu druhému, aby prijal určité podmienky alebo splnil požiadavky pod hrozbou zahájenia vojny; posledné napomenutie

 • ultimum moriens

  - posledná umierajúca (nádej)

 • ultimum refugium

  - posledné útočisko

 • ultimus

  - posledný, konečný

 • ultra

  - ďalej, dlhšie, na druhú stranu, nad, cez

Pozri výraz UL v synonymickom slovníku slovenčiny.