Hľadaný výraz "si" v Lekárskom slovníku

Nájdených 125 výsledkov (2 strán)

 • Si

  - chemická značka kremíka (silicium)

 • siagantritis

  - siagantritída, siagonantritída, zápal dutiny hornej čeľuste

 • siagonantritis

  - siagantritída, siagonantritída, zápal dutiny hornej čeľuste

 • sial(o)adenitis

  - sialoadenitída, zápal slinnej žľazy

 • sialectasia

  - sialectasis, sialektázia, rozšírenie, zväčšenie slinných žliaz

 • sialemesis

  - sialeméza, zvracanie slín

 • sialismus

  - sializmus, nadmerná funkcia slinných žliaz, slinenie

 • sialoadenectomia

  - sialoadenektómia, chirurgické odstránenie slinných žliaz

 • sialoadenotomia

  - sialoadenotómia, chirurgické otvorenie slinnej žľazy, slinenie

 • sialoangiitis

  - sialoangiitída, sialoangeitída, zápal vývodov slinnej žľazy

 • sialocele

  - sialokéla, cysta alebo nádor slinnej žľazy

 • sialodochitis

  - sialodochitída, zápal vývodu slinnej žľazy

 • sialodochographia

  - sialodochografia, röntgenové znázornenie vývodu slinnej žľazy a jeho vetvenie pomocou kontrastnej látky

 • sialodocholithiasis

  - sialodocholitiáza, kamienky vo vývode slinnej žľazy

 • sialogogus

  - (liek) zvyšujúci vylučovanie slín

 • sialographia

  - sialografia, röntgenové zobrazenie slinnej žľazy a vývodov pomocou kontrastnej látky

 • sialolithiasis

  - sialolitiáza, konkrementy v slinnej žľaze

 • sialolithos

  - sialolit, kamienok slinnej žľazy

 • sialolithotomia

  - sialolitotómia, preťatie slinnej žľazy a odstránenie kamienkov

 • sialolitiáza

  - prítomnosť kameňov v slinnej žľaze

 • sialoma

  - sialóm, nádor slinnej žľazy

 • sialorrhoea

  - sialorea, slinenie, nadmerné vylučovanie slín

 • sialoschesis

  - sialoschéza, zastavenie alebo potlačenie vylučovania slín

 • sialosemeiologia

  - sialosemeiológia, vyšetrenie slín na zistenie choroby pacienta

 • sialostenosis

  - sialostenóza, zúženie vývodu slinnej žľazy

 • sialosyrinx

  - píšťala slinnej žľazy, umelé vyústenie slinnej žľazy a ich vývodov

 • sibilans

  - syčiaci, pištiaci

 • sibilus

  - sykot, syčanie, pískanie

 • siccatus

  - usušený, vysušený

 • siccitas

  - suchosť, vyschlosť

 • siccus

  - suchý, vyschnutý, vysušený

 • sick sinus syndrom

  - syndróm chorého uzla, druh srdcovej arytmie, pri ktorej sa striedajú rýchle a pomalé supraventrikulárne rytmy

 • siderans

  - rýchlo prebiehajúci

 • sideratio

  - siderácia, náhle narušenie životných pochodov vedúce až k náhlej smrti, napr. mŕtvica

 • siderinuria

  - siderinúria, vylučovanie železitých látok močom

 • sideroachresticus

  - sideroachrestický, vo vzťahu k sideroachrestickej anémii, pri ktorej viazne využitie železa pri tvorbe hemoglobínu, alebo je nedostatok železa

 • sideroblastos

  - erytroblast, majúci okolo svojho jadra vencovito uložené zrnká železa, charakteristické pre sideroblastickú (sideroachrestickú) anémiu

 • siderocytus

  - siderocyt, červená krvinka obsahujúca drobné čiastočky voľného železa

 • siderodromophobia

  - siderodromofóbia, chorobný strach z jazdy vlakom alebo autom

 • siderofibrosis

  - siderofibróza, zmnoženie väziva, fibróza s prímesou železa alebo jeho zlúčenín

 • sideropenia

  - sideropénia, nedostatok železa (v krvi)

 • siderophagia

  - siderofágia, pohlcovanie železitého pigmentu (hemosiderínu)

 • siderophagus

  - siderofág, bunka pohlcujúca železité pigmenty

 • siderophilia

  - "siderofília, farbiteľnosť tkaniva látkami obsahujúcimi kov

 • sideroprivus

  - sideroprivný, bez železa, chudobný na železo

 • siderosilicosis

  - siderosilikóza, zaprášenie pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý a čiastočky železa alebo železnej rudy

 • siderosis

  - "sideróza, nadmerné ukladanie zlúčenín železa v tkanivách

 • siderosoma

  - siderozóm, zhluk molekúl feritínu v cytoplazme bunky obsahujúci membránu

 • sigma

  - "grécke písmeno ""s""

 • sigmatismus

  - nesprávne vyslovovanie sykavých hlások s, z

 • sigmoid(e)optosis

  - sigmoid(e)optóza, poklesnutie, zníženie esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoid(e)oscopos

  - sigmoid(e)oskop, prístroj pre sigmoid(e)oskopiu, vyšetrovanie esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoidectomia

  - sigmoidektómia, chirurgické odstránenie esovitej kľučky hrubého čreva alebo jej časti

 • sigmoides

  - sigmoideus, esovitý, podobný sigme, vzťahujúci sa k esovitej kľučke hrubého čreva

 • sigmoideum

  - esovitá kľučka hrubého čreva

 • sigmoiditis

  - sigmoiditída, zápal esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoidocystoplastica

  - sigmoidocystoplastika, plastická operácia esovitej kľučky a močového mechúra

 • sigmoidopexis

  - sigmoidopexa, prišitie, upevnenie esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoidoproctoanastomosis

  - sigmoidoproktoanastomóza, chirurgické napojenie rekta na esovitú kľučku tračníka

 • sigmoidorectostomia

  - sigmoidorektostómia, umelý vývod vzniknutý vyústením spojenia esovitej kľučky tračníka a konečníka

 • sigmoidoscopia

  - sigmoidoskopia, optické vyšetrenie esovitej kľučky tračníka pomocou špeciálneho prístroja - sigmoidoskopu

 • sigmoidostomia

  - sigmoidostómia, umelý vývod esovitej kľučky tračníka

 • sigmoidotomia

  - sigmoidotómia, chirurgické otvorenie esovitej kľučky tračníka

 • sigmoidovesicalis

  - sigmoidovezikálny, týkajúci sa esovitej kľučky tračníka a močového mechúra

 • signa

  - označ (ako užívať liek)

 • signatura

  - signatura, označenie o užívaní lieku

 • signetur (SS)

  - označ (ako užívať liek)

 • significans

  - štatisticky významný, prejavujúci sa, výrazný, signifikantný

 • significatio

  - signifikácia, označenie, naznačenie, prejavenie

 • signum

  - znamenie, znak, známka, doklad

 • sikatív

  - chemické sušidlo

 • silens

  - mlčiaci, utajený, neprejavujúci sa

 • silex

  - tvrdý kameň, kremeň

 • silicium

  - kremík, prvok zn. Si

 • silicosis

  - silikóza (pľúc), zaprášenie pľúc prachom oxidu kremičitého

 • silicotuberculosis

  - silikotuberkulóza, pľúca postihnuté súčasne silikózou a tuberkulózou

 • siliqua

  - struk, strukovina

 • silvaticus

  - lesný, divoký

 • similitudo

  - podobnosť, pravdepodobnosť

 • simplex

  - jednoduchý

 • simplicitas

  - jednoduchosť, poctivosť

 • simul

  - zároveň, súčasne, zrazu

 • simulans

  - simulujúci, predstierajúci chorobu

 • simulatio

  - simulácia, pretvárka, predstieranie choroby

 • simultaneus

  - súčasný

 • sin.

  - skratka pre sinister

 • Sinapis

  - horčica

 • sinapismus

  - horčičná masť, náplasť

 • sinciput

  - tvárová, predná časť hlavy

 • singularis

  - singulárny, ojedinelý, jednotlivý

 • singuli

  - po jednom

 • singultatio

  - singultácia, čkanie, štikútanie, zajakanie

 • singultus

  - čkanie

 • sinice

  - jednoduché jednobunkové organizmy, ktoré nemajú vlastné bunkové jadro a patria medzi monéry (alebo Procaryota). Nie sú pravými rastlinami, dokážu však viazať svetelnú energiu fotosyntézou.

 • sinister

  - ľavý

 • sinistralitas

  - "ľavorukosť, ľavoruká osoba (ľavák)

 • sinistrocardia

  - sinistrokardia, uloženie srdca viac do ľava

 • sinistrocerebralis

  - sinistrocerebrálny, týkajúci sa ľavej mozgovej hemisféry

 • sinistromanualis

  - sinistromanuálny, týkajúci sa ľavej ruky

 • sinistropositio

  - sinistropozícia, uloženie, otočenie, umiestnenie orgánu vľavo

 • sinistrotorsio

  - sinistrotorzia, otočenie, ohnutie, sklonenie doľava

 • sinoatrialis

  - sinoatriálny, týkajúci sa žilového splavu srdcovej predsiene

 • sinobronchitis

  - sinobronchitída, zápal vedľajších nosových dutín spojený so zápalom priedušiek

 • sinographia

  - sinografia, röntgenový snímok dutín

 • sinoscopia

  - sinoskopia, vyšetrenie čeľustných dutín zrakom pomocou špeciálneho prístroja

 • sinosus

  - bohatý na zakrivenia

 • sinoventricularis

  - sinoventrikulárny, týkajúci sa predsiene a komory srdca

 • sinus

  - zátoka, záliv, záhyb, oblúk, splav, dutina

 • sinusitída

  - zápal vedľajších prínosových dutín

 • sinusitis

  - zápal vedľajších prínosových dutín

 • sinusographia

  - sinusografia durálna, röntgenové znázornenie splavov tvrdej mozgovej pleny pomocou kontrastnej látky

 • sinusoides

  - "sinusoidný, podobný dutine

 • sinusotomia

  - sinusotómia, chirurgické otvorenie dutiny

 • sinuutricularis

  - sinuutrikulárny, týkajúci sa záhybu kosteného kanálika a utrikulu

 • sirenomelia

  - sirénomelia, monštrum, ktorého dolné končatiny sú spojené na rôznom mieste

 • siriasis

  - siriáza, úpal, celkové prehriatie organizmu bez priameho pôsobenia slnečného žiarenia

 • sirupus

  - sirup, cukrový roztok s prímesou rôznych látok (ovocia, plodov)

 • sit(i)ologia

  - sitiológia, náuka o výžive, dietetika

 • sit(i)omania

  - sit(i)ománia, chorobná túžba po jedle

 • sit(i)ophobia

  - sit(i)ofóbia, chorobný strach z jedla, odmietanie jedla

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: h, pvw, prs, , mpe, hou, krc, ppd, šariš, ndd, ma, vyg, dna, gip, hle