Hľadaný výraz "rádio" v Lekárskom slovníku

Nájdených 60 výsledkov (1 strana)

 • radio(re)ceptor

  - rádio(re)ceptor, receptor na registráciu žiarivej energie

 • radioactivitas

  - radioaktivita, schopnosť niektorých atómových jadier rozpadať sa, obvykle spojená s emisiou jadrového žiarenia

 • radioactivus

  - rádioaktívny, týkajúci sa rádioaktivity, majúci schopnosť rádioaktívneho rozpadu

 • rádioaktivácia

  - vyvolanie chemickej reakcie rádioaktívnym žiarením

 • radioangiographia

  - radioangiografia, izotopová metóda umožňujúca určiť rýchlosť krvného prúdu

 • radioautographia

  - rádioautografia, fotografická metóda detekcie rádioaktívnych lúčov a určenie lokalizácie rádioizotopu v histologických preparátoch alebo v tenkých rezoch tkaniva

 • radiobicipitalis

  - radiobicipitálny, týkajúci sa vretennej kosti a dvojhlavého svalu

 • radiobiologia

  - rádiobiológia, odvetvie biológie zaoberajúce sa účinkami rádioaktívneho žiarenia na organizmus

 • radiocalcium

  - rádioaktívny izotop vápnika (napr. 45Ca)

 • radiocarboneum

  - rádioaktívny izotop uhlíka ( 14C)

 • radiocardiographia

  - "rádiokardiografia, v rtg diagnostike röntgenové znázornenie srdcových dutín pomocou kontrastnej látky

 • radiocarpalis

  - radiocarpeus, radiokarpálny, týkajúci sa, ležiaci medzi vretennou kosťou a zápästím

 • radiochemia

  - rádiochémia, vedný odbor využívajúci chemické poznatky na štúdium rádioaktivity a znalostí o rádioizotopoch na chemické výskumy

 • radiochromatographia

  - rádiochromatografia, chromatografická metóda s využitím jadrového žiarenia pri vyhodnocovaní chromatogramu

 • radiocirculographia

  - "rádiocirkulografia, metóda na stanovenie základných hemodynamických údajov, ktorá využíva rádioizotopy

 • radiodermatitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

 • radiodermitis

  - rádiodermatitída, radiodermitída, zápal kože spôsobený rtg žiarením alebo inými rádioaktívnymi látkami

 • radiodontia

  - rádiodoncia, zubná röntgenológia, vyšetrenie zubov, ich častí a okolia pomocou röntgenových lúčov

 • radioelementum

  - rádioelement, rádioaktívny prvok

 • radioeliminatio

  - rádioeliminácia, zničenie tkaniva pomocou rádioizotopu (napr. štítnej žľazy)

 • radiogramma

  - "rádiogram, röntgenový snímok

 • radiographia

  - rádiografia, zobrazovanie s použitím rádioaktívneho žiarenia, zobrazovanie pomocou rtg lúčov

 • radiohumeralis

  - radiohumerálny, nachádzajúci sa medzi vretennou a ramennou kosťou

 • radioimmunoanalysis

  - rádioimunoanalýza, RIA (z anglického radioimmunoassay), metóda saturačnej analýzy založená na kompetícii látky značenej rádioaktívnym izotopom a látky testovanej o špecifickú protilátku séra

 • radioiodum

  - rádiojód, rádioaktívny izotop jódu

 • radioisotopus

  - rádioizotop, nestabilné prírodné alebo umelo získané izotopy jednotlivých prvkov, ktorých jadrá samovoľne menia svoj energetický stav tým, že emitujú g-fotóny alebo nukleárne častice alebo zachytávajú elektróny z vnútorných vrstiev obalu a menia sa tak na iné nuklidy (rádioaktivita)

 • radiojodtherapia

  - rádiojódterapia, liečba rádioaktívnym jódom

 • radiokalium

  - rádioaktívny izotop draslíka (napr. 40K, 42K)

 • radiolaesio

  - rádiolézia, poškodenie vzniknuté ožarovaním

 • radiologia

  - rádiológia, náuka o röntgenovom a rádioaktívnom žiarení v oblasti medicíny, zaoberajúce sa diagnostickými a liečebnými možnosťami

 • radiologicus

  - rádiologický, týkajúci sa rádiológie

 • radiolucens

  - svietiaci, prepúšťajúci lúče

 • radiolysis

  - rádiolýza, rozklad zlúčenín účinkom rádioaktívneho žiarenia

 • radiometron

  - rádiometer, prístroj na meranie niektorých fyzikálnych veličín v súvislosti s rádioaktívnym žiarením

 • radiomimeticus

  - rádiomimetický, napodobňujúci účinok rádioaktívneho žiarenia

 • radionatrium

  - rádioaktívny izotop sodíka (napr. 22Na, 24Na)

 • radionecrosis

  - rádionekróza, odumretie tkaniva spôsobené rádioaktívnym žiarením

 • radioneuritis

  - radioneuritída, zápal nervu vyvolaný rádioaktívnym žiarením

 • radionucleides

  - rádionuklid(y), rádioaktívny atóm, ktorý podlieha rádioaktívnemu rozpadu

 • radioopacitas

  - rádioopacita, nepriepustnosť pre röntgenové lúče

 • radioparens

  - priepustný pre lúče

 • radiopathologia

  - rádiopatológia, odbor patológie zaoberajúci sa chorobami vzniknutými účinkom rádioaktívneho žiarenia

 • radiopharmacon

  - "rádiofarmakon, zlúčenina, ktorá obsahuje vo svojej molekule rádioaktívny izotop niektorého prvku

 • radiophobia

  - rádiofóbia, chorobný strach z ožiarenia

 • radiophosphorus

  - rádioaktívny izotop fosforu (napr. 32P)

 • radiophotogramma

  - rádiofotogram, fotografia získaná odfotografovaním skiaskopického štítu

 • radiophotographia

  - ráadiofotografia, štítová fotografia (abreografia), fotografovanie obrazu zo skiaskopického štítu

 • radioprotectivum

  - rádioprotektívum, ochrana pred rádioaktívnym žiarením

 • radioreactio

  - rádioreakcia, reakcia na ožarovanie

 • radioresistens

  - rádiorezistentný, odolávajúci ožiareniu

 • radioresistentia

  - rádiorezistencia, odolnosť, nízka citlivosť tkanív na rádioaktívne žiarenie

 • radioresponsibilis

  - rádioresponzibilný, reagujúci na ožiarenie

 • radioscopia

  - "rádioskopia, vyšetrovanie röntgenovými lúčmi

 • radiosensibilitas

  - rádiosenzibilita, citlivosť tkanív na ožiarenie rádioaktívnymi lúčmi

 • radiosensitivus

  - rádiosenzitívny, citlivý na ožiarenie

 • radiostereoscopia

  - rádiostereoskopia, vyšetrovanie vnútorných orgánov pomocou röntgenových lúčov, so získaním výsledkov v priestorovom usporiadaní

 • radiosulfur

  - rádioaktívny izotop síry (napr. 35S)

 • radiotherapia

  - rádioterapia, liečba choroby ožarovaním

 • radiotoxicitas

  - rádiotoxicita, vlastnosť rádioaktívnych izotopov, ktoré svojím vyžarovaním v organizme môžu vyvolať morfologické a funkčné zmeny

 • radioulnaris

  - rádioulnárny, týkajúci sa vretennej a lakťovej kosti

Naposledy hľadané výrazy:

Nárečový slovník: el, gd, phe, ela, umi, opu, var, asf, uni, r p, skl, mago, usof, ba is, bembeľ
Lekársky slovník: rádio, striktúra, um, ja, az, ur, r25, nas, eso, o23, sod, tus, q43, d75, hircismus
Technický slovník: ini, isp, ip, das, ils, ink, vortal, trójsky kôň, irq, žac, ism, its, imt, remote bridge, irc
Ekonomický slovník: muz, aruba, sl, dvk, atl, kok, pvu, inf, adm, sca, lcc, ptm, brv, arg, scz
Slovník skratiek: yl, ok, age, mob, sdl, dos, aeh, bst, eae, fta, ama, gmn, phi, l74, g96