Hľadaný výraz "pa" v Lekárskom slovníku

Nájdených 629 výsledkov (6 strán)

 • pacemaker

  - prístroj, ktorý elektrickými impulzmi aktivuje srdcový sval

 • pachy(h)aemia

  - pachyémia, zahustenie krvi

 • pachyacria

  - pachyakria, chorobné zväčšenie okrajových častí tela, najmä prstov, paličkovité prsty

 • pachyblepharon

  - pachyblefarón, nadmerné, abnormálne zhrubnutie viečok

 • pachycephalia

  - "pachycefália, abnormálne zhrubnutie kostí lebky

 • pachycephalus

  - pachycefalus, jedinec s krátkou, širokou hlavou, lebkou

 • pachycheilia

  - pachycheilia, nadmerné zmohutnenie perí

 • pachycholia

  - pachychólia, zahustenie žlče

 • pachychymia

  - pachychýmia, nadmerné zahustenie črevného obsahu

 • pachydactylia

  - pachydaktýlia, nadmerné zoštíhlenie prstov

 • pachydermatocele

  - pachydermatokéla, manifestácia Recklinghausenovej neurofibromatózy s proliferáciou podkožného väziva

 • pachydermia

  - zhrubnutie a stvrdnutie kože následkom zhrubnutia väzivového tkaniva

 • pachydermoperiostosis

  - pachydermoperiostóza, dedičné ochorenie, pri ktorom nastáva zhrubnutie kože a periostálne zmohutnenie na kostiach

 • pachyglossia

  - pachyglózia, abnormálne zväčšenie jazyka

 • pachygyria

  - pachygyria, nadmerné zmohutnenie mozgových závitov

 • pachyleptomeningitis

  - pachyleptomeningitída, zápal tvrdej a mäkkej mozgovej pleny

 • pachymeningitis

  - pachymeningitída, zápal tvrdej mozgovej pleny

 • pachymeningosis

  - pachymeningóza, nahromadenie hemoragickej tekutiny v subdurálnom priestore

 • pachymeninx

  - tvrdá mozgová plena

 • pachyonychia

  - pachyonýchia, nadmerné zhrubnutie nechtov

 • pachyostosis

  - pachyostóza, benígna forma abnormálneho zhrubnutia kostí

 • pachyotia

  - pachyocia, nadmerné zhrubnutie ušných lalôčikov

 • pachyperiostitis

  - pachyperiostitíida, zápal okostice s abnormálnym zhrubnutím kosti

 • pachyperitonitis

  - pachyperitonitída, zápal pobrušnice, väčšinou chronický, spojený s jej zhrubnutím

 • pachypleuritis

  - pachypleuritída, produktívny zápal pohrudnice

 • pachyrhinia

  - pachyrínia, nadmerne široký nos so zhrubnutím nosových kostí a čelových výbežkov čeľusti

 • pachysalpingitis

  - pachysalpingitída, zdĺhavý zápal vajcovodov s tvorbou väzivového tkaniva

 • pachysomia

  - pachysómia, patologické zhrubnutie, zväčšenie časti tela

 • pachytaenicus

  - pachyténia, pachyténne štádium, časť profázy meiózy

 • pachyvaginitis

  - pachyvaginitída, zdĺhavý zápal pošvovej sliznice, pre ktorý je charakteristické stvrdnutie, zhrubnutie pošvových stien

 • pacificatio

  - pacifikácia, ukľudnenie

 • paedagogium

  - pedagógium, ústav pre vzdelávanie vychovávateľov

 • paedatrophia

  - pedatrofia, veľká podvýživa dieťaťa

 • paederastia

  - pederastia, pohlavné zneužívanie chlapcov, mužská homosexualita

 • paediater

  - pediater, odborný detský lekár

 • paediatria

  - pediatria, detské lekárstvo

 • paedicatio

  - pedikácia, pohlavné zneužitie chlapcov

 • paedoaudiologia

  - pedoaudiológia, odvetvie audiológie zaoberajúce sa štúdiom sluchu detí

 • paedodontia

  - pedodoncia, detské zubné lekárstvo

 • paedodontologia

  - pedodontológia, detské zubné lekárstvo

 • paedologia

  - pedológia, veda zaoberajúca sa rastom a vývojom dieťaťa

 • paedonosologia

  - pedonozológia, náuka o triedení detských ochorení

 • paedophilia

  - pedofília, pohlavná náklonnosť k mladistvým, pohlavné zneužívanie detí

 • paedophonetica

  - pedofonetika, odvetvie fonetiky zaoberajúce sa zvukovou stránkou detskej reči

 • paedopsychiatria

  - pedopsychiatria, detská psychiatria, starostlivosť o deti s poruchami duševného vývoja

 • paedopsychologia

  - pedopsychológia, psychológia dieťaťa, náuka o duševnom vývoji dieťaťa

 • paenitentia

  - ľútosť

 • paládium

  - chemický prvok, kujný kov striebornobielej farby, značka Pd; náboženský predmet, ktorý chráni mesto a krajinu, pôvodne posvätná soška bohyne Pallas Atény

 • palaeoanthropologia

  - paleoantropológia, náuka o vzniku, vývoji a telesných vlastnostiach pravekého človeka

 • palaeocerebellum

  - paleocerebelum, označenie vývojovo staršej časti mozočka

 • palaeocortex

  - paleokortex, vývojovo staršia časť mozgovej kôry

 • palaeopallium

  - vývojovo najstaršia časť koncového mozgu, ktorá tvorí pokračovanie rinencefala

 • palaeostriatum

  - vývojovo staršia časť bazálnych ganglií mozgu

 • palatabilitas

  - palatabilita, chuťová prijateľnosť

 • palatalis

  - palatálny, podnebný

 • palatalisatio

  - palatalizácia, mäkčenie hlások

 • palatinus

  - podnebný

 • palatitis

  - palatitída, zápal podnebia

 • palatodynia

  - palatodýnia, bolesť podnebia

 • palatoetmoidalis

  - palatoetmoidálny, týkajúci sa podnebia a čuchovej kosti

 • palatoglossalis

  - palatoglozálny, týkajúci sa podnebia a jazyka

 • palatogramma

  - palatogram, záznam pohybov mäkkého podnebia počas rozprávania

 • palatolalia

  - palatolália, porucha reči pri rázštepe podnebia

 • palatomaxillaris

  - palatomaxilárny, týkajúci sa podnebia a čeľusti

 • palatonasalis

  - palatonazálny, týkajúci sa podnebia a nosa

 • palatopharyngeus

  - palatofaryngeálny, týkajúci sa podnebia a hltanu

 • palatophonia

  - palatofónia, patologicky zvýšený nosový prízvuk pri rázštepe podnebia

 • palatoplastica

  - palatoplastika, plastická operácia podnebných defektov

 • palatoplegia

  - palatoplégia, ochrnutie svalstva mäkkého podnebia

 • palatorrhaphia

  - palatoráfia, chirurgické zošitie podnebia

 • palatoschisis

  - "palatoschíza

 • palatotubalis

  - palatotubálny, týkajúci sa podnebia a sluchovej trubice

 • palatum

  - podnebie

 • paliatívny

  - zmierňuje ťažkosti, bolesť, ale nelieči základné ochorenie

 • palikinesia

  - palikinéza, stále opakovanie pohybov

 • palilalia

  - palilália, chorobné opakovanie toho istého slova alebo vety

 • palimnesis

  - palimnézia, spomenutie si na udalosti, ktoré sa zdajú byť vypadnuté z pamäti

 • palindróm

  - veta, ktorá má rovnaký význam, ak sa číta odpredu aj odzadu. Kódy väčšiny reštrikčných miest sú palindrómy.

 • palindromia

  - palindrómia, návrat ochorenia, relaps

 • palingenesis

  - palingenéza, objavenie sa niektorých fylogeneticky starších znakov u jedinca počas vývoja

 • palirrhoea

  - palirea, opätovný výtok

 • palladium

  - paladium, prvok z trojice ľahkých platinových kovov, chemická značka Pd

 • pallaesthesia

  - palestézia, vnímanie vibrácie ladičky nasadenej na kosť nachádzajúcu sa bezprostredne pod kožou

 • pallanaesthesia

  - palanestézia, strata schopnosti vnímať chvenie ladičky priloženej na kosti blízke k povrchu tela

 • pallens

  - bledý, šedý

 • pallhypaesthesia

  - palhypestézia, znížená schopnosť vnímať chvenie ladičky priloženej na kosti blízke k povrchu tela

 • pallialis

  - týkajúci sa palia

 • palliativus

  - paliatívny, mierniaci ťažkosti, ale neovplyvňujúci chorobu ani jej priebeh

 • pallidum

  - vnútorná časť šošovkovitého jadra mozgu

 • pallidus

  - bledý, svetlý

 • pallium

  - obal, plášť, povrchná časť mozgových pologulí, mozgová kôra

 • pallor

  - bledosť, bledá farba

 • palma

  - "dlaň

 • palmaris

  - dlaňový

 • palmárny

  - dlaňový

 • palmatus

  - "palmiformis, dlaňovitý

 • palmoplantaris

  - palmoplantárny, týkajúci sa dlane a chodidla

 • palpabilis

  - palpabilný, hmatateľný

 • palpácia

  - pohmat, vyšetrenie pohmatom

 • palpatio

  - palpácia, pohmat, vyšetrovanie pacienta pohmatom

 • palpatopercussio

  - palpatoperkusia, vyšetrovanie pohmatom a poklopom

 • palpatorius

  - palpačný, hmatový, pohmatový

 • palpebra

  - mihalnica

 • palpebralis

  - palpebrálny, mihaľnicový

 • palpebritis

  - palpebritída, zápal mihalnice

 • palpebronasalis

  - palpebronazálny, týkajúci sa mihalnice a nosa

 • Palpitácia

  - pocit príliš rýchleho a/alebo nepravidelného búšenia srdca

 • palpitatio

  - chvenie, búšenie

 • paludismus

  - malária

 • pampiniformis

  - popínavý, vinúci sa

 • pampinocele

  - pampinokéla, rozšírenie a predĺženie žíl semenného povrazca

 • pan(h)idrosis

  - pan(h)idróza, potenie po celom tele

 • panacea

  - všeliek, metóda používaná na všetko

 • panagglutinatio

  - panaglutinácia, stav, keď za všetkých okolností nastáva aglutinácia

 • panalgia

  - panalgia, bolesť celého tela

 • panangiitis

  - panangiitída, zápal všetkých vrstiev cievnej steny

 • panarícium

  - hnisavý zápal prstov ruky

 • panaritium

  - panaricium, hnisavý zápal prstov ruky

 • panarteriitis

  - panarteriitída, zápal všetkých vrstiev tepnovej steny

 • panarthritis

  - panartritída, zápal viacerých kĺbov, zápal všetkých častí kĺbu

Naposledy hľadané výrazy: