Hľadaný výraz "opt" v Lekárskom slovníku

Nájdených 12 výsledkov (1 strana)

 • opticochiasmaticus

  - optikochiazmatický, týkajúci sa zrakových nervov a ich kríženia

 • opticociliaris

  - optikociliárny, týkajúci sa zrakového nervu a riasnatého telesa

 • opticopupillaris

  - optikopupilárny, týkajúci sa zrakových nervov a zrenice

 • opticus

  - optický, očný, zrakový

 • optimalis

  - optimálny, najlepší, najlepšie vyhovujúci

 • optimum

  - najlepší, najvýhodnejší stav, podmienka, okolnosť

 • optimus

  - najlepší, najvhodnejší

 • optomeninx

  - optomeninx, sietnica

 • optometria

  - optometria, meranie a hodnotenie ostrosti zraku, stanovenie defektu a určenie korekcie defektu pomocou okuliarov

 • optometron

  - optometer, prístroj na meranie zrakovej ostrosti

 • optomyometron

  - optomyometer, prístroj na meranie sily vonkajších očných svalov

 • optotypos

  - optotyp, tabuľka na stanovenie zrakovej ostrosti