Hľadaný výraz "mu" v Lekárskom slovníku

Nájdených 129 výsledkov (2 strán)

 • mucidus

  - hlienový, slizký

 • mucifer

  - vylučujúci hlien

 • mucificatio

  - mucifikácia, tvorba hlienu

 • muciformis

  - muciformný, hlienovitý

 • mucilaginosus

  - mucilaginózny, hlienotvorný, hlienovitý

 • mucilago

  - hlien, sliz. Mucilago gelatinae želatinový sliz

 • mucinaemia

  - mucinémia, prítomnosť mucínu v krvi

 • mucinofibrinosus

  - mucinofibrinózny, hlienovláknitý

 • mucinogenes

  - mucinogénny, vyvolaný, spôsobený mucínom

 • mucinosis

  - mucinóza, abnormálne ukladanie mucínu v tkanivách

 • mucinosus

  - mucinózny, hlienovitý, produkujúci hlien

 • mucinum

  - mucín, sliz, slizovina, hlienovitá priehľadná látka patriaca ku glykoproteínom

 • mucinuria

  - mucinúria, prítomnosť hlienu v moči

 • muciparus

  - hlienotvorný, tvoriaci hlien

 • mucocele

  - mukokéla, nahromadenie hlienu v cystickom dutom orgáne

 • mucochalasis

  - mukochalázia, ochabnutosť ústnej sliznice

 • mucoclasis

  - mukoklázia, odhalenie povrchu sliznice

 • mucocolitis

  - mukokolitída, zápal hrubého čreva s tvorbou hlienu

 • mucocolpos

  - mukokolpos, nahromadenie hlienu v pošve

 • mucocutaneus

  - mukokutánny, týkajúci sa sliznice a kože

 • mucocytus

  - mukocyt, bunka obsahujúca hlien, mucinózna bunka

 • mucodyschylia

  - mukodyschýlia, hlienová premena špecializovaných buniek slinných žliaz

 • mucoides

  - mukoidný, hlienu podobný

 • mucolysinum

  - mukolyzín, látka schopná uvolňovať alebo rozpúšťať hlien

 • mucolysis

  - mukolýza, uvolňovanie, skvapalňovanie hlienu (napr. v dýchacích cestách)

 • mucometra

  - mukometra, nahromadenie hlienu v maternici

 • mucophagia

  - mukofágia, schopnosť pohlcovať hlien

 • mucophagocytosis

  - mukofagocytóza, schopnosť niektorých buniek pohlcovať hlien

 • mucophagocytus

  - mukofagocyt, mukofág, histiocytárna bunka schopná pohlcovať hlien

 • mucopolysa(c)charidosis

  - mukopolysacharidóza, vrodená porucha metabolizmu s hromadením mukopolysacharidov v organizme

 • mucopolysaccharides

  - mukopolysacharidy (glukosaminoglykány), polysacharidy, zložené cukry obsahujúce aminocukry a urónovou kyselinou

 • mucoproteinum

  - mukoproteín, látky obsahujúce komplex sacharid-proteín, glykoproteíny

 • mucopurulentus

  - mukopurulentný, obsahujúci hlien a hnis

 • mucor

  - huba, pleseň

 • mucormycosis

  - mukormykóza, mykóza spôsobená hubami čeľade Mucoraceae

 • mucorrhoea

  - mukorea, hlienový výtok

 • mucosa

  - mukóza, sliznica

 • mucosanguineus

  - mukosangvinný, obsahujúci hlien a krv

 • mucositis

  - mukozitída, zápal sliznice

 • mucostasis

  - mukostáza, zástava sekrécie hlienu

 • mucosus

  - mukózny, hlienovitý, hlienový, slizký

 • mucoviscidosis

  - mukoviscidóza, ochorenie so zmenenou viskozitou hlienu s následnou poruchou odtoku sekrétov

 • muculentus

  - mukulentný, bohatý na sliz

 • MUDr. (medicinae universae doctor)

  - doktor všeobecného lekárstva

 • Mukociliárny aparát

  - hlien a riasinky pomáhajúce čistiť dýchacie cesty

 • mukolytikum

  - látka, ktorá uvoľňuje, skvapalňuje hlien v dýchacích cestách a teda uľahčuje vykašliavanie

 • mukózny

  - hlienovitý, hlienový

 • muliebria

  - muliebria, ženské pohlavné orgány

 • mulier

  - žena

 • multangulus

  - mnohohranný, mnohouhlý

 • multiarticularis

  - multiartikulárny, mnohokĺbový

 • multicellularis

  - multicelulárny, mnohobunkový

 • multicuspidatus

  - mnohocípový, mnohohrotový

 • multicysticus

  - multicystický, mnohodutinový

 • multifaktoriálny

  - podmienený viacerými faktormi s malými účinkom. Činitele môžu byť genetické aj negenetické. Tiež polygénový.

 • multifidus

  - rozoklaný

 • multifissus

  - rozoklaný, rozštiepený

 • multifocalis

  - multifokálny, mnoholožiskový, viacložiskový

 • multifokálny

  - mnoholožiskový, viacložiskový

 • multiformis

  - multiformný, mnohotvárny

 • multiformný

  - mnohotvarý

 • multiglandularis

  - multiglandulárny, mnohožľazový

 • multigravida

  - žena opakovane tehotná (tiež multipara)

 • multilateralis

  - multilaterálny, mnohostranný

 • multilobaris

  - multilobárny, mnoholalokový, viaclalokový

 • multilobatio

  - mnoholaločnatosť

 • multilobatus

  - mnoholaločnatý

 • multilobularis

  - multilobulárny, mnoholalôčikový

 • multilobulatus

  - rozčlenený na množstvo lalokov

 • multilocularis

  - multilokulárny, mnohomiestny, na mnohých miestach sa vyskytujúci

 • multimorbiditas

  - multimorbidita, súčasný výskyt viacerých ochorení u jedného jedinca

 • multinodalis

  - multinodálny, mnohouzlový, opatrený mnohými uzlami

 • multinuclearis

  - multinukleárny, mnohojadrový

 • multiovulatorius

  - multiovulatórny, mnohovajíčkový

 • multipara

  - viacnásobná rodička, žena po niekoľkých pôrodoch

 • multiparitas

  - multiparita, viacrodosť

 • multipartialis

  - multiparciálny, mnohopočetný, obsahujúci viac častí

 • multiplex

  - mnohopočetný, mnohonásobný

 • multiplicatio

  - multiplikácia, zmnoženie, znásobenie

 • multiplicitas

  - multiplicita, mnohopočetný výskyt (napr. choroby) v rovnakú dobu, u toho istého jedinca

 • multipolaris

  - multipolárny, obsahujúci veľa pólov, výbežkov

 • multisegmentalis

  - multisegmentálny, mnohoúsekový

 • multitubercularis

  - multituberkulárny, mnohohrbolkový

 • multivitamín

  - preparát obsahujúci viacero vitamínov

 • multus

  - mnohý, početný, obtiažny

 • mumificatio

  - mumifikácia, suchá sneť, nekróza modifikovaná vysychaním, často na končatinách pri cievnych uzáveroch

 • Mumps

  - zápal slinných žliaz, infekčné ochorenie detí

 • Munster

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • muralis

  - murálny, stenový, vnútorný

 • muriaticus

  - muriatický, slaný, soľný

 • murmur

  - hučanie, hukot, šelest, ozva

 • murus

  - "hradba, stena

 • mus

  - myš. Mus articularis kĺbová myška, voľné teleso v kĺbovej dutine

 • musca

  - "mucha. Muscae volitantes ""lietajúce mušky"", zákaly pred očami pri pohľade na veľkú svetlú plochu následkom degeneratívnych zmien v sklovci"

 • muscarinismus

  - otrava muskarínom, alkaloidom muchotrávky Amanita muscaria

 • muscularis

  - muskulárny, svalový

 • musculatio

  - muskulácia, usporiadanie svalstva, svalový aparát

 • musculatura

  - muskulatúra, svalovina, svalový systém

 • musculocartilagineus

  - muskulokartilaginný, svalovo chrupavkovitý

 • musculocutaneus

  - muskulokutánny, týkajúci sa svalov a kože

 • musculomembranosus

  - muskulomembranózny, týkajúci sa svalu a blany

 • musculophrenicus

  - muskulofrenický, týkajúci sa bránice

 • musculosus

  - svalnatý, bohatý na svaly

 • musculotendinosus

  - muskulotendinózny, svalovo šľachovitý, majúci vzťah ku svalu a šľache

 • musculus

  - sval

 • musicotherapia

  - muzikoterapia, liečenie hudbou

 • muskulárny

  - svalový

 • mussitatio

  - šepot, nezrozumiteľné šeptanie

 • mušt

  - čerstvo vylisovaná hroznová alebo ovocná šťava

 • mutabilis

  - mutabilný, menlivý, premenlivý, nestály

 • mutácia

  - každá dedičná zmena v postupnosti genómovej DNA. Obvykle sa vzťahuje len na zmenu jediného génu (bodová mutácia), niekedy sa však tento termín používa aj v širšom zmysle, napr. pre štruktúrové zmeny chromozómov.

 • mutácia meniaca zmyse

  - mutácia, ktorá mení kodón pre jednu aminokyselinu tak, že kóduje inú aminokyselinu.

 • mutácia terminátora

  - mutácia (nonsense mutation), ktorá mení zmysel terminačného kodónu.

 • mutačná frekvencia

  - frekvencia vzniku mutácie na danom lokuse. Vyjadruje sa v mutáciách na gamétu a lokus za generáciu.

 • mutagén

  - chemický alebo fyzikálny faktor spôsobujúci mutáciu u živých organizmov; mutagénny činiteľ
  - faktor, ktorý zvyšuje mutačnú frekvenciu tým, že spôsobuje zmeny DNA.

 • mutagenesis

  - mutagenéza, vytvorenie mutáciou

 • mutagenum

  - mutagén, látka spôsobujúca genetickú mutáciu

 • mutans

  - meniaci, zamieňajúci

 • mutant

  - gén, v ktorom vznikla mutácia, nositeľ takéhoto génu.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: noo, smrãƒâ, ã ida, d, rod ã, bj, cpp, cvc, ã ã for, uzp, ľo, wip, lmb, ddt, hog