Hľadaný výraz "mes" v Lekárskom slovníku

Nájdených 74 výsledkov (1 strana)

 • mes(o)orchium

  - mez(o)orchium, okružná riasa, peritoneálny záves fetálneho semenníka

 • MESA

  - mikrochirurgický odber spermií z nadsemenníka za účelom oplodnenia vajíčka u muža, ktorý nemá žiadne spermie v ejakuláte.

 • mesangiocytus

  - mezangiocyt, mezangiálna bunka v obličkovom glomerule

 • mesangium

  - mezangium, súbor buniek mezenchymového pôvodu priliehajúcich ku stene kapilárnych kľučiek v obličkovom glomerule

 • mesaortitis

  - mezaortitída, zápal strednej vrstvy steny aorty

 • mesaraicus

  - mezaraický, týkajúci sa okružia (mesentericus)

 • mesarteriitis

  - mezarteriitída, zápal strednej vrstvy tepny

 • mesaxon

  - mezaxón, dvojica rovnobežných bunkových membrán dvoch výbežkov Schwannových buniek, ktoré tvoria neurilému

 • mescalinum

  - meskalín, rastlinný alkaloid spôsobujúci psychotické stavy u ľudí

 • mesencephalicus

  - mezencefalický, týkajúci sa stredného mozgu

 • mesencephalitis

  - mezencefalitída, zápalové ochorenie stredného mozgu

 • mesencephalon

  - mezencefalon, stredný mozog

 • mesencephalotomia

  - mezencefalotómia, preťatie stredného mozgu

 • mesenchyma

  - mezenchým, embryonálne tkanivo vzniknuté z mezodermy, z ktorej sa v organizme vytvára spojivo, svalstvo a cievy

 • mesenchymalis

  - mezenchymálny, mezenchymový, týkajúci sa mezenchýmu

 • mesenchymoma

  - mezenchymóm, zmiešaný nádor mezenchýmového pôvodu

 • mesenchymopo(i)esis

  - mezenchymopoéza, tvorba spojivového tkaniva

 • mesenterialis

  - mezenterický, mezaraický, týkajúci sa okružia

 • mesenteriopexis

  - mezenteriopexa, zachytenie, upevnenie natrhnutného okružia

 • mesenteriorrhaphia

  - mezenteriorafia, chirurgické prišitie poškodeného okružia

 • mesenteritis

  - mezenteritída, zápal okružia

 • mesenterium

  - mezentérium, okružie, tenká zriasená blana, na ktorej sú zavesené kľučky tenkého čreva

 • mesenteron

  - mezenterón, stredný časť embryonálnej tráviacej trubice, stredné črevo

 • mesentoderma

  - mezentoderma, bunková populácia entodermového a mezodermového pôvodu

 • mesialis

  - meziálny (plôška) v stomatológii, privrátený k susednému zubu blízko strednej čiary

 • mesiocclusio

  - mezioklúzia, nepravidelnosť chrupu, prvá dolná stolička posunutá meziálne voči prvej hornej stoličke

 • mesiodens

  - meziodens, nadpočetný zub v strednej čiare hornej čeľuste

 • mesoappendix

  - okružie, záves červovitého výbežku slepého čreva

 • mesoblastos

  - mezoblast, stredný zárodočný list, mezoderma

 • mesocaecum

  - okružie slepého čreva

 • mesocardium

  - mezokard, záves srdca (mezodermový)

 • mesocephalia

  - mezocefália, hlava stredných, normálnych rozmerov, stredný tvar lebky

 • mesocolicus

  - mezokolický, týkajúci sa mezokolonu

 • mesocolon

  - mezokolón, okružie, úpon časti hrubého čreva nasledujúceho po slepom čreve na zadnú brušnú stenu. Mesocolon sigmoideum záves esovitej kľučky hrubého čreva

 • mesocolopexis

  - mezokolopexa, chirurgické upevnenie okružia hrubého čreva

 • mesoderma

  - mezoderma, stredný zárodočný list zárodku živočíchov

 • mesodermalis

  - mezodermálny, týkajúci sa mezodermy

 • mesodiastolicus

  - mezodiastolický, vzťahujúci sa ku strednému obdobiu diastoly

 • mesoduodenum

  - okružie dvanástnika

 • mesogastralgia

  - mezogastralgia, bolesť v strednej brušnej časti

 • mesogastricus

  - mezogastrický, týkajúci sa mezogastria

 • mesogastrium

  - mezogastrium, záves spajajúci žalúdok za embryonálneho vývoja s pobrušnicou

 • mesogenitale

  - mezogenitál, riasa viažúca sa na plica genitalis (pri vývoji pohlavných orgánov)

 • mesohepaticum

  - mezohepatikum, peritoneálna riasa medzi lalokmi pečene a bránicou (ligamentum triangulare)

 • mesojejunum

  - okružie lačníka

 • mesolecithalis

  - mezolecitálny (vajíčko), typ vajíčka s nie príliš hojným žĺtkom

 • mesometrialis

  - mezometriálny, týkajúci sa širokého väzu maternice

 • mesometritis

  - mezometritída, zápal mezometria, širokého väzu maternice

 • mesometrium

  - mezometrium, silnejší kaudálny úsek širokého maternicového väzu pripojený k maternici

 • mesonasalis

  - mezonazálny, situovaný v strede nosa

 • mesonephricus

  - mezonefrický, týkajúci sa prvoobličky

 • mesonephroma

  - mezonefróm, nádor z jasných buniek vznikajúci zo zbytkov mezonefrotického tkaniva (napr. vaječníka)

 • mesonephros

  - mezonefros, prvooblička, zárodočné štádium obličky

 • mesooesophageum

  - mezodermový záves pažeráka

 • mesophalanx

  - mezofalanx, stredný článok prsta

 • mesopharynx

  - mezofarynx, stredná časť hltana, ústna časť hltana

 • mesophlebitis

  - mezoflebitída, zápal strednej vrstvy žily

 • mesophryon

  - mezofryón, miesto na čelovej kosti medzi obočím

 • mesopneumonium

  - mezopneumónium, spojenie parietálnej a viscerálnej pleury v pľúcnom hilu

 • mesoprosopia

  - stredne veľká tvár

 • mesosalpinx

  - mezosalpinx, okružie vajcovodu, časť pobrušnice tvoriaci záves vajcovodu

 • mesoscapula

  - mezoskapula, tŕň lopatky

 • mesosigmoideum

  - mezosigmoideum, okružie esovitej kľučky hrubého čreva

 • mesosomia

  - mezozómia, priemerný vzrast tela

 • mesostenialis

  - mezosteniálny, okružný, týkajúci sa okružia

 • mesosternum

  - mezosternum, stredná časť hrudnej kosti, telo hrudnej kosti

 • mesosyphilis

  - mezosyfilis, druhotné štádium syfilisu

 • mesosystolicus

  - mezosystolický, vzťahujúci sa k strednému obdobiu systoly

 • mesotendineum

  - "mezotendineum, záves šľachy

 • mesothelialis

  - mezoteliálny, mezotelový, týkajúci sa výstelky dutín

 • mesothelioma

  - mezotelióm, primárny nádor výstelky telových dutín (mezotelu)

 • mesothelium

  - mezotel, výstelka, epitel vzniknutý premenou zo zárodočného mezodermálneho listu vystielajúci napr. brušnú alebo pohrudničnú dutinu

 • mesovaricus

  - mezovarický, týkajúci sa mezovária

 • mesovarium

  - mezovárium, peritoneálny úpon vaječníka

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ç ria, pmw, roi, dap, zhj, f, vv, bs, voj, men, pw, zm, st ã ã ã ã, obk, tc