Význam slova "mes" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 29 výsledkov (1 strana)

 • mesačne prísl. k 2, 3;

 • mesačník -a m. časopis vychádzajúci raz za mesiac

 • mesačno vetná prísl. k 1: je m.;

 • mesačný príd.

  1. k 1: m-á noc, m-á sonda

  2. kt. trvá 1 mesiac: m-á lehota

  3. mesiac starý: m-é dieťa

  4. opakovaný, konaný ap. každý mesiac: m-é hlásenie;

 • mešec -šca m.

  1. vrecko, kt. sa zatvára stiahnutím šnúrky: plátenný, kožený m., m. na tabak

  2. expr. peňaženka: načrieť do m-a;

 • mesiac -a m.

  1. astron. Mesiac nebeské teleso obiehajúce okolo Zeme ako družica: spln m-a;
  let na M.

  2. družica obežníc: Jupiterove m-e

  3. 12. čiastka roka (28 – 31 dní): letné, zimné m-e

  tvár ako m. okrúhla;
  expr. tvári sa, akoby bol spadol z m-a vyjavene;

 • mesiačik -a m.

  1. zdrob. expr. k 1, 2

  2. polmesiacovitý útvar na nechte

  3. čo má podobu polmesiaca: rumové m-y (pečivo);
  zemiaky pokrájať na m-y;

 • mesiačikový príd.: m. tvar

 • mesiáš -a m. kniž. (podľa bibl. postavy Mesiáša, prisľúbeného spasiteľa) túžobne očakávaný záchranca, spasiteľ, vykupiteľ;

 • mesiášsky príd. i prísl.;

 • mesiášstvo -a s.

 • mešita -y -šít ž. mohamedánska modlitebňa

 • meškať nedok.

  1. oneskorene ísť, oneskorovať sa: vlaky, hodiny m-jú

  2. robiť neskoro, oneskorovať sa, omeškávať sa: m. s výrobou;
  mesiac m-te

  3. ostávať pozadu, zaostávať: práce m-jú

  4. otáľať, odkladať, váhať: nem-aj a choď! m. s odpoveďou;

 • opak. meškávať -a

 • mešťan -a mn. -ia m. obyvateľ mesta; v min. príslušník vládnucej mestskej vrstvy;

 • mestečko [-ť-] -a -čiek s. zdrob.: hovor. stanové m. táborisko

 • meštek -a m. zdrob.

 • meštiačka -y -čok ž.;

 • meštiacky príd. i prísl.: m-e domy;
  m-e spôsoby;
  m. názor;

 • meštiactvo -a s.

  1. hromad. k 1 meštiaci

  2. pejor. malomeštiactvo

 • meštiak -a mn. -ci m.

  1. v min. príslušník vládnucej mestskej vrstvy: zbohatnutí m-ci

  2. pejor. kto napodobňuje spôsob života vyšších vrstiev, kto z prestížnych dôvodov chce mať viac ako iní ap., malomeštiak, obmedzenec;

 • meštianka -y -nok ž.

  1. k mešťan

  2. hovor. v min. meštianska škola

 • meštiansky príd. i prísl.: m-a rodina;
  m-a škola v min. typ nižšej strednej školy;

 • meštianstvo -a s. hromad. mešťania

 • mestic [-t-] -a m. miešanec belocha s Indiánom

 • mesto -a miest s.

  1. väčšia územnosprávna jednotka majúca význam ako obch., kult. ap. centrum: hlavné, krajské, okresné, družobné m., priemyselné m.;
  stred, periféria m-a

  2. hovor. stred takejto jednotky: ísť (zo sídliska) do m-a;

 • mestotvorný príd. vplývajúci na celkový výzor mesta, utvárajúci jeho ráz: podporiť m-é prvky

 • mestský príd.

  1. patriaci mestu, súvisiaci s mestom: m-á doprava, m-é zastupiteľstvo, m. úrad;
  admin. m-á časť samostatný správny celok v rámci mesta

  2. pochádzajúci z mesta, op. vidiecky: m-í ľudia;

  mestsky prísl.: správať sa (po) m.;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV