Hľadaný výraz "ma" v Lekárskom slovníku

Nájdených 295 výsledkov (3 strán)

 • Maccagnetta Alle Erbe

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Piemont, Talianska

 • maceratio

  - macerácia, máčanie, vylúhovanie, rozkladanie

 • maceratus

  - macerovaný, vylúhovaný, zmäknutý, rozložený, v rozklade

 • macies

  - vychudnutosť, vyziablosť

 • macrencephalia

  - makrencefália, nadmerne veľký mozog

 • macroaesthesia

  - makroestézia, zmyslový klam, pri ktorom sa predmety zdajú väčšie ako v skutočnosti sú

 • macroamylasaemia

  - makroamylazémia, izolované zvýšenie amylázy viazanej na imunoglobulíny v krvi (nemôže byť vylučovaná, a teda stanovená v moči)

 • macroanalysis

  - makroanalýza, chemická analýza vzorky s hmotnosťou väčšiou ako 0,1g

 • macrobiosis

  - makrobióza, dlhá životnosť, dlhovekosť

 • macroblastos

  - makroblast, veľká nezrelá jadrová červená krvinka, väčšia ako normoblast

 • macroblepharia

  - makroblefária, zmohutnenie očných viečok

 • macrobrachium

  - makrobrachium, nadmerne veľké rameno

 • macrocardia

  - makrokardia, nadmerne veľké srdce (vývojová anomália)

 • macrocaryosus

  - veľkojadrový, majúci veľke jadro

 • macrocephalia

  - makrocefália, nadmerne veľká hlava

 • macrocheilia

  - makrocheilia, nadmerné zväčšenie pier

 • macrocheiria

  - makrocheiria, nadmerné zväčšenie ruky

 • macrocolon

  - makrokolon, nadmerne dlhý hrubého čreva

 • macrocornea

  - makrokornea, nadmerne veľká, zhrubnutá rohovka

 • macrocystosis

  - makrocystóza, prítomnosť veľkých dutín (cýst), napr. v obličke

 • macrocythaemia

  - makrocytémia, nezvyčajne veľké množstvo makrocytov v krvi

 • macrocytus

  - makrocyt, červená krvinka veľkých rozmerov

 • macrodactylismus

  - makrodaktylizmus, nadmerne veľké prsty

 • macrodiagnostica

  - makrodiagnostika, rozpoznávanie choroby z makroskopických, prostým okom viditeľných nálezov

 • macrodontia

  - makrodoncia, abnormálne veľké zuby

 • macrodystrophia

  - makrodystrofia (lipomatózna), nadmerné hromadenie tuku v tkanivách

 • macrofocalis

  - makrofokálny, veľkoložiskový, s nadmerne veľkým ložiskom

 • macrogastria

  - makrogastria, rozšírenie a predĺženie žalúdka

 • macrogenesis

  - makrogenéza, nadmerný vzrast

 • macrogenitosomia

  - makrogenitozómia, predčasná pohlavná dospelosť (pubertas praecox)

 • macroglia

  - "makroglia, podporné nervové (gliové) tkanivo s veľkými bunkami

 • macroglobulinaemia

  - makroglobulinémia, prítomnosť makroglobulínu v krvi (Waldenströmova choroba)

 • macroglobulinum

  - makroglobulín, IgM, imunoglobulín o molekulovej hmotnosti okolo 900 000

 • macroglossia

  - makroglosia, nadmerne veľký jazyk

 • macrognathia

  - makrognatia, nadmerne veľká čeľusť

 • macrographia

  - makrografia, písanie abnormálne veľkým písmom

 • macrogyria

  - makrogýria, vývojová porucha mozgu s nadmerne veľkými závitmi

 • macrohaematuria

  - makrohematúria, veľké množstvo krvi v moči

 • macromastia

  - makromastia, nadmerne veľká prsná žľaza, zmohutnenie prsníka

 • macromelia

  - makromélia, nadmerne veľké končatiny

 • macromolecula

  - makromolekula, nadmerne veľká molekula

 • macromolecularis

  - makromolekulárny, veľkomolekulový

 • macromyeloblastos

  - makromyeloblast, abnormálne veľký myeloblast

 • macronukle  ris

  - makronukleárny, veľkozrnný, veľkojadrový

 • macronychia

  - makronýchia, abnormálne veľké nechty

 • macroorganismus

  - makroorganizmus, organizmus viditeľný voľným okom

 • macrop(s)ia

  - makropsia, porucha zraku, chorobné zväčšovanie videných predmetov, vnímanie predmetov väčších, ako v skutočnosti sú

 • macroparasitus

  - makroparazit, cudzopasník viditeľný voľným okom

 • macrophagocytosis

  - makrofagocytóza, schopnosť niektorých buniek pohlcovať väčšie cudzorodé častice

 • macrophagus

  - "makrofág, bunky schopné pohltiť a usmrtiť mikróby i iné cudzorodé častice

 • macrophallus

  - makrofalus, abnormálne veľký mužský pohlavný úd

 • macrophthalmia

  - makroftalmia, nadmerne veľké oko

 • macroplasia

  - makroplázia, nadmerný vývoj niektorého orgánu alebo jeho časti

 • macropodia

  - makropódia, nadmerne veľké nohy

 • macroprosopia

  - makroprozopia, nadmerne veľká tvár

 • macroreactio

  - makroreakcia, neúmerne veľká, silná reakcia

 • macrorhinia

  - makrorínia, nadmerne veľký nos

 • macroscopia

  - makroskopia, pozorovanie voľným okom

 • macroscopicus

  - makroskopický, viditeľný voľným okom

 • macrosigma

  - makrosigma, vrodené predĺženie esovitej kľučky hrubého čreva

 • macrosomia

  - makrosomia, nadmerne veľký vzrast

 • macrosplenia

  - makrosplénia, zväčšená slezina

 • macrostoma

  - makrostómia, nadmerne veľké ústa

 • macrostructura

  - makroštruktúra, štruktúra viditeľná voľným okom

 • macrotia

  - makrócia, nadmerne veľké ušné lalôčiky

 • macula

  - škvrna, miesto charakteristické farbou a funkciou. Macula lutea žltá škvrna na sietnici, miesto najostrejšieho videnia

 • macularis

  - poškvrnený, škvrnitý

 • maculatio

  - makulácia, tvorenie škvŕn, prítomnosť škvŕn

 • maculatus

  - škvrnitý

 • maculopapula

  - papula vzniknutá z makuly, pupienok vzniknutý z ohraničenej škvrny

 • maculosus

  - škvrnitý, bohatý na škvrny

 • madarosis

  - madaróza, úplná strata rias, deštruktívny proces okrajov viečok

 • madescens

  - mokvajúci

 • madidans

  - mokvajúci, vlhnúci

 • mador

  - vlhko

 • maduromycosis

  - maduromykóza, madurská noha, pomalé plesňové ochorenie postihujúce hlavne dolné končatiny (mycetoma pedis)

 • magisterium

  - "úrad učiteľský

 • magistra

  - učiteľka. Magistra pharmaciae magistra farmácie

 • magistraliter

  - liek, ktorého zloženie predpíše lekár a lekárnik ich vyhotoví

 • magma

  - "cesto, hustá kaša, hmota

 • magnetochémia

  - náuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok

 • magnetotherapia

  - magnetoterapia, liečenie pomocou magnetu

 • magnézium

  - horčík

 • magnificatio

  - magnifikácia, zväčšovanie, zveličovanie

 • magnificentia

  - magnificencia, dôstojnosť, vznešenosť

 • magnificus

  - veľkolepý, okázalý, dôstojný

 • magnitudo

  - veľkosť, množstvo

 • magnocellularis

  - veľkobunkový

 • magnus

  - veľký, dôležitý. Major (natu) starší. Majores predkovia. Minor (natu) mladší

 • Mahón Menorca

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 38%. Pôvodom z Menorca, Španielska

 • maidismus

  - maidizmus, pellagra, ochorenie z nedostatku niacínu a niacinamidu, vyskytující sa u obyvateľstva, ktoré sa živí prevažne kukuričnou stravou

 • maiestas

  - veľkosť, vznešenosť, dôstojnosť

 • maieusiomania

  - maieuziománia, porucha psychiky navodená pôrodom

 • maieusiophobia

  - maieuziofóbia, chorobný strach pred materstvom, pôrodom

 • Majorero

  - polotvrdý syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 55%. Pôvodom zo Španielska

 • makroanalýza

  - chemická analýza vzoriek s hmotnosťou nad 0,1 g

 • mala

  - "tvár

 • malabsorpcia

  - porucha vstrebávania

 • malabsorptio

  - malabsorpcia, zlé vstrebávanie

 • malácia

  - mäknutie tkaniva

 • malacoplakia

  - malakoplakia, ložiskové zhrubnutia na sliznici (napr. močového mechúra)

 • malacotomia

  - malakotómia, otvorenie mäkkých častí tela (napr. brušnej dutiny)

 • maladaptácia

  - zlá prispôsobivosť, malá schopnosť prispôsobiť sa situácii

 • maladaptatio

  - maladaptácia, zlá prispôsobivosť

 • maladjustatio

  - maladjustácia, maladaptácia, neprispôsobivosť, neschopnosť adaptácie

 • malaria

  - "malária, striedavá horúčka, bahenná zimnica

 • malarialisatio

  - malarializácia, liečba naočkovaním malárie (napr. u tabes dorsalis)

 • malaris

  - lícny, tvárový

 • malassimilatio

  - malasimilácia, zlé, neúplné prispôsobenie

 • maldigescia

  - zlé trávenie

 • maldigestio

  - maldigescia, zlé, porušené trávenie

 • male

  - zle

 • malemissio

  - malemisia, neúplná ejakulácia pri koite, súloži

 • maleruptio

  - malerupcia, chybné, neprirodzené prerezávanie zubov

 • malformácia

  - znetvorenie, znetvorenina

 • malformatio

  - malformácia, znetvorenie, vrodená tvarová úchylka vzniknutá počas vývoja plodu, Malformatio cordis malformácia srdca, vrodená srdcová chyba

 • malformatus

  - malformovaný, znetvorený

 • malfunctio

  - malfunkcia, zlá funkcia, činnosť, dysfunkcia, porucha funkcie

 • maliasmus

  - maliazmus, malleus, sopľavka, infekčná choroba zvierat (zvlášť nepárnokopitníkov) prenosná na človeka

 • malignans

  - malígny, malignizujúci, ťažko liečiteľný, zhubný

Naposledy hľadané výrazy: