Význam slova "li" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 369 výsledkov (4 strán)

 • liacež. pomn. opraty

 • liadkovať nedok. rozprašovať liadok: l. oziminy

 • liadkový príd.: l-é hnojivo

 • liadok -dku m. chem. prírodný al. umelo pripravený dusičnan alkalických kovov al. žieravých zemín;
  poľnohosp. druh priemyselného hnojiva: l. amónny;

 • liaheň -hne ž. budova, priestor na umelé liahnutie: elektrická l. kurčiat, umelá l. rýb;

 • liahenský príd.: l-é prístroje

 • liahnisko -a -nisk s. miesto, kde sa liahnu mláďatá: l. vodných vtákov

 • liahnuť sa -e -u -hol -uc -uci nedok. (o živočíchoch) rodiť sa: kurence, húsenice, ryby, teľce, ovce sa l-u;
  umelé l-tie;

 • liana [-i-a-] -y lián ž. popínavá rastlina rastúca najmä v trópoch;

 • lianový príd.: l-á húština

 • liať leje lejú nedok.

  1. spôsobovať, aby niečo tieklo; vylievať, vlievať: l. víno z krčaha, l. vodu do pohára

  2. vpúšťaním roztavenej hmoty do formy formovať: l. železo, sviečky, zvony;
  l-tie kovov zlievanie;
  l. olovo starý poverový zvyk na Ondreja

  3. neos. expr. silno pršať, liať sa: celý deň l-lo

  4. hovor. dávať šťavu (o hrozne): hrozno dobre l-lo

  expr. l. do seba (víno ap.) nemierne piť;
  l. olej na oheň podporovať zvadu, vášeň ap.;
  l. vodu do mora, do Dunaja a) pridávať tam, kde je už dostatok b) robiť zbytočnú robotu;
  l. vodu do koša robiť márnu robotu;

 • liatina -y -tin ž. nekujná zliatina železa a uhlíka;

 • liatinový príd.: l. hrniec, odliatok

 • liatovček -a m. zdrob.

 • liatovec -vca m. spiežovec: ovce zvonia l-mi;

 • liaty príd. vyrobený liatím: l-e železo;
  l-e cesto tekuté;
  l-e sklo;
  stav. l. betón spracúvaný liatím

 • libela -y -biel ž. tech. vodováha;

 • libelový príd.

 • liberál -a m.

  1. človek liberálnych názorov

  2. stúpenec liberalizmu; člen liberálnej strany;

 • liberalista -u m. stúpenec liberalizmu, liberál;

 • liberalistický príd.: l. režim;
  l. postoj;

  liberalisticky prísl.: l. orientovaný

 • liberalizácia -ie ž. uskutočňovanie zásad liberalizmu: l. obchodu;
  ekon. l. cien ich vymanenie spod štátnej regulácie a ponechanie na voľnú tvorbu v súlade s trhovými zákonmi;

 • liberalizačný príd.: l. proces

 • liberalizmus -mu m.

  1. zhovievavosť, zmierlivosť, tolerancia voči iným názorom al. voči odlišnej ideológii: náboženský l., prejavovať l.

  2. sústava polit. a ekon. názorov hlásajúcich slobodu jednotlivca a súkromného podnikania s právnymi zárukami;

 • liberálka -y -lok ž.

 • liberálne prísl.;

 • liberálnosť -i ž.

 • liberálny príd.

  1. znášanlivý, zhovievavý, tolerantný k iným názorom al. k prejavom odlišnej ideológie: l-e stanovisko, mať l-e postoje;
  je to l. človek

  2. založený na liberalizme; hlásiaci sa k liberalizmu: l-i demokrati;

 • libero -a mn. -ovia m. šport. futbalový obranca voľne zasahujúci do hry po celom ihrisku

 • libra -y -bier ž. zákl. peňaž. jednotka a platidlo vo viacerých štátoch: anglická, egyptská l.;

 • libretista -u m. tvorca libriet: operný l.;

 • libretistka -y -tiek ž.

 • libreto -a -riet s. slovesný podklad umel. diela ap.: filmové l., l. výstavy, opery

 • librový príd.: l-á oblasť

 • líce -a líc s.

  1. časť tváre medzi okom, uchom a ústami: červené, plné, opuchnuté l-a;
  mať jamky na l-ach, priložiť pušku k l-u

  2. vrchná, vonkajšia strana predmetov, obyč. plochých, op. rub, opak: látka je na l-i lesklá, obrátiť rukáv na l.

  l-a ako ruža, ako pivónia červené;
  l-a mu horia je rozpálený;
  l. a rub niečoho kladná i záporná stránka;

 • licencia -ie ž.

  1. dokument a z neho vyplývajúce právo vykonávať istú činnosť: mať l-iu na niečo;
  výrobná, dovozná l.;
  patentová l.;
  vyrobené v zahraničnej l-ii

  2. lit. možnosť odchýliť sa od jazykovej normy al. obsahovej vernosti: básnická l.;

 • licenciát -u m. stredný stupeň akademickej hodnosti v niekt. krajinách: dosiahnuť l. teológie, skr. ThLic.

 • licenciovať -iuje nedok. i dok. dať, udeľovať, udeliť niekomu licenciu: l. spoločnosť, firmu;
  l-iovaná banka ktorá dostala licenciu

 • licenčne prísl.

 • licenčný príd. k 1: l-é právo, l-á výroba;

 • licho prísl.

 • lichobežník -a m. geom. štvoruholník s dvoma rovnobežnými a dvoma rôznobežnými stranami: (ne)rovnoramenný l.;

 • lichobežníkový príd.: l. tvar

 • lichotiť nedok.

  1. líškať sa, obyč. slovami; zaliečať sa, pochlebovať: l. žene, nadriadenému;
  nerád l-í

  2. dobre padnúť, lahodiť: úspech, obdiv mu l-í

 • lichotivo prísl.

 • lichotivý príd.

  1. lichotiaci, líškavý, zaliečavý: l-é slová

  2. lahodiaci: l-é uznanie;

 • lichôtka -y -tok ž. vyjadrenie uznania, ocenenia, obdivu (aj nezaslúženého), zalichotenie, kompliment: l-y jej dobre padnú

 • lichotnica -e -níc ž.;

 • lichotnícky príd. i prísl.

 • lichotník -a mn. -ci m. zaliečavý človek; pochlebník;

 • lichva -y ž. hromad. rožný statok, dobytok: vyhnať l-u na pašu;

 • lichvový príd.: l. mor;
  l. jarmok

 • lichý príd. kniž. prázdny, nepodstatný; klamný: l-é nádeje, výhovorky;

 • líčidlo -a -diel s. kozmet. prípravok na úpravu tváre farbením, na maskovanie (obyč. hercov): divadelné l-á

 • líčiť -i nedok.

  1. natierať farbou, vápnom, bieliť (obyč. steny): l. izbu

  2. farbiť, maskovať účinkujúcich (v divadle ap.): l. hercov, l. sa pred vystúpením

  3. zastar. opisovať: l. dojmy

 • licitácia -ie ž. dražba;

 • licitačný príd.: l. predaj

 • licitovať nedok. predávať al. kupovať na dražbe, licitácii, dražiť: l. dom

 • líčko -a -čok s. zdrob. k 1

 • lícny, lícový príd.: l-ny nerv, l-á strana;

 • lícovať nedok.

  1. tech. určovať a vyrovnávať odchýlky súčiastok na docielenie požadovaného uloženia: l. závity

  2. stav. dávať prvky staviva do jednej roviny

 • líder -dra m. (angl.)

  1. publ. vedúca osobnosť, vodca, predseda, predák: l. strany

  2. šport. mužstvo, vedúce družstvo; najlepší hráč: l. ligy; l. mužstva

  3. hud. vedúci hlas (v džezovej nástrojovej skupine)

 • lido -a líd s. geogr. piesočný pruh vyčnievajúci pri pobreží nad vodnú hladinu

 • liečba -y ž. liečenie: kúpeľná, domáca l.;

 • liečebňa -e ž. liečebný ústav

 • liečebný príd.: l. ústav, l-á starostlivosť

 • liečiť -i nedok.

  1. zbavovať choroby, uzdravovať: l. chorých (na chrípku ap.)

  2. liekmi, liečebnými opatreniami odstraňovať chorobu: l. angínu (penicilínom);

  // liečiť sa podrobovať sa liečeniu: l. sa zo zranenia, l. sa v nemocnici;

 • liečiteľ -a mn. -ia m. kto je obdarený mimoriadnymi schopnosťami určiť choroby a liečiť ich netradičnými spôsobmi; ľudový liečiteľ: navštíviť známeho l-a;

 • liečiteľka -y -liek ž.;

 • liečiteľnosť -i ž.

 • liečiteľný príd. kt. sa dá liečiť: l-é štádium choroby, ťažko l-á choroba;

 • liečiteľský príd.: l-é postupy;

 • liečiteľstvo -a s. súhrn liečebných postupov ľudových liečiteľov; jedna z metód alternatívnej medicíny využívajúca mimoriadne schopnosti ľudových liečiteľov

 • liečivo1 -a -čiv s. preparát použ. ako liek al. na prípravu liekov: výroba l-iv

  liečivo2 prísl.: pôsobiť l.;

 • liečivosť -i ž.

 • liečivý príd. kt. napomáha liečenie; hojivý: l-á masť, l-é rastliny, pramene, l. účinok;

 • lieh -u m. horľavá tekutina vznikajúca pri alkoholickom kvasení sacharidov al. vyrábaná synteticky, alkohol: čistý, denaturovaný l.;
  drevný l.;
  dezinfikovať rany l-om;

 • liehovar -u m. priemyselný podnik na výr. liehu;

 • liehovarnícky príd.: l. priemysel, l-a výroba;

 • liehovarníctvo -a s. priemyselná výr. liehu

 • liehovarník -a mn. -ci m. pracovník pri výr. liehu; v min. i majiteľ liehovaru;

 • liehovarský príd.: l-é kvasnice

 • liehovina -y -vín ž. nápoj s vyšším obsahom alkoholu, alkoholický nápoj: výroba l-ín, zákaz predaja l-ín mladistvým

 • liehový príd.: l. nápoj;
  l. varič na lieh

 • liek -u m. liečivý prípravok: domáci l., l. proti kašľu, užívať l.

 • lieň -a mn. N a A -e m. sladkovodná ryba príbuzná kaprovi, zool. Tinca

 • lieniť sa -i iba 3. os. nedok.

  1. (o niekt. živočíchoch) zbavovať sa kože, srsti ap.: had sa l-i

  2. (o koži) zliezať, olupovať sa, šúpať sa: koža na nohách sa mu l-i

 • lienka -y -nok ž. chrobák s charakteristickými bodkami na krovkách, zool. Coccinella

 • lieno -a lien s. zvlečená hadia koža

 • liepať sa -a nedok. expr. liezť, škriabať sa: l. sa na plot, po múroch;
  deti sa l-jú na otca;
  l-nie súťažná horolezecká disciplína

 • lieska -y -sok ž.

  1. ker al. strom s prášnikovými kvetmi v jahňadách rodiaci lieskové oriešky, bot. Corylus

  2. podložka, rošt na sušenie ovocia ap.;

 • lieskovcový príd.: l. olej

 • lieskovec -vca m.

  1. plod liesky, lieskový oriešok

  2. lieskovica: šibať l-om;

 • lieskovica -e -víc ž. prút, palica z liesky, lieskovec: vyšibať l-ou

 • lieskový príd.: l. prút;
  l. oriešok lieskovec

 • lieštie -ia s. hromad. lieština

 • lieština -y ž. hromad. lieskový porast, lieštie: hustá l.

 • lietací príd. určený, uspôsobený na lietanie: l. stroj, ústroj;
  hovor. l-ie dvere výkyvné

 • lietadielko -a -lok s. zdrob.: papierové l.

 • lietadlo -a -diel s. dopr. prostriedok uspôsobený na let vo vzduchu: dopravné, vojenské, nadzvukové l.;
  l. štartuje, pristáva;

 • lietadlový príd.: l. motor;
  l-á loď na uloženie, štartovanie a pristávanie lietadiel;

 • lietať -a nedok.

  1. (o pohybe, kt. sa opakuje al. je trvalou schopnosťou) pohybovať sa, vznášať sa vo vzduchu: vtáky, muchy l-jú;
  lietadlo l-a na linke Bratislava – Praha;
  l-úce ryby;
  l-úca pevnosť druh lietadla;
  l-úci koberec v rozprávkach

  2. rýchle sa pohybovať vo vzduchu (opakovane al. v množstve): kamene, guľky l-li okolo nás

  3. expr. chodiť, behať: l. z obchodu do obchodu, l. na bicykli;
  kade l-š! l. za dievčencami

  4. viať, povievať: vlasy, sukne jej l-jú

  5. expr. nasledovať rýchle po sebe: vtipy, facky l-jú

  expr. l. ako splašený, ako bez duše vzrušene pobehúvať;
  l. na vlastných krídlach byť samostatný;
  vysoko l.;
  l. v → oblakoch;
  keď sa drevo rúbe, l-jú triesky;
  nikomu nel-jú → pečené holuby do úst;

 • opak. lietavať -a

 • lietavý príd. majúci schopnosť lietať al. vznášať sa vo vzduchu: l. hmyz;
  l-é semená;
  hut. l. popolček

 • lievanček -a m. zdrob.

 • lievancový príd.: l-é cesto;

 • lievanec -nca obyč. mn. m. jedlo pripravené z riedkeho liateho cesta pražením: l-e s lekvárom;

 • lievanka -y ž. cesto liate do variacej sa polievky ako závarka

 • opak. al. nedok. lievať -a

  // liať sa

  1. silno tiecť, vytekať, stekať: voda sa l-e prúdom, krv sa l-e z rany, pot sa mu l-e z čela;
  expr. z nosa sa mu l-e má silnú nádchu

  2. obyč. neos. expr. silno pršať, liať: celý deň sa l-e;
  prší, len sa l-e;
  dážď sa l-e

  l-e (sa) ako z krhly, z kanvy, z vedra silno prší;
  l-e sa z neho je veľmi spotený

 • lievč -a m. žŕdka podopierajúca rebriny na voze

 • lievik -a m.

  1. kužeľovitá nádob(k)a s otvormi na koncoch na nalievanie tekutiny

  2. čo podobou pripomína lievik: urobiť z dlaní l.;
  anat. časť ucha;
  bot. jedlá huba, Craterellus

  l-om nalievaťrozum (do hlavy);

 • lievikovito, lievikovite prísl.

 • lievikovitý príd. majúci podobu lievika: l. otvor, kvet;

 • lievikový príd.

 • liezť lezie lezú bude liezť/polezie nedok.

  1. plazivo sa pohybovať: slimák, had l-ie

  2. expr. pomaly sa pohybovať, vliecť sa, ťahať sa: l. štvornožky, po štyroch

  3. škrabať sa, škriabať sa, šplhať sa: l. na stromy, po skalách

  4. hovor. expr. vnikať, pchať sa niekam: dieťa l-ie otcovi do postele;
  vlasy mu l-ú do očí;
  nelez ta!

  5. (o koži) olupovať sa, zliezať; (o vlasoch, srsti) vypadávať, padať, zliezať: l-ie mu koža;
  l-ú mu vlasy

  l. ako slimák, ako rak pomaly sa pohybovať;
  expr.: l. niekomu do → kšeftu;
  l-ie mu to → lakťom (von);
  l. niekomu do kapusty chodiť mu za dievčaťom, za ženou;
  hrub. l. niekomu do zadku podlizovať sa

 • lifrovať nedok. subšt. dodávať, dopravovať, posielať: l. tovar;
  l-je chlapca preč

 • lift -u m. hovor. výťah;

 • liftový príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kip, e, , cle, vkb, udm, s, tiež, kag, šk, ierna diera, st ã æ ã â, unc, pvy, st
Slovník skratiek: zis, wed, w74, vza, tle, q87, pzf, nsp, mdu, hpl, ept, auc, mtd, p, m83
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV