Hľadaný výraz "hypo" v Lekárskom slovníku

Nájdených 171 výsledkov (2 strán)

 • hypo(h)idrosis

  - hypo(h)idróza, znížené tvorenie a vylučovanie potu

 • hypoacidita

  - znížená kyslosť

 • hypoactivitas

  - "hypoaktivita, porucha voľného jednania v rámci celkového psychomotorického útlmu

 • hypoaldosteronismus

  - hypoaldosteronizmus, stav so zníženou tvorbou aldosterónu

 • hypoalergénny

  - majúci menšie množstvo alergických účinkov

 • hypoalimentatio

  - hypoalimentácia, hladovanie, nedostatočná výživa, podvýživa

 • hypoazoturia

  - hypazotúria, znížené vylučovanie nebielkovinného dusíka (močoviny) močom

 • hypobilirubinaemia

  - hypobilirubinémia, zníženie bilirubánu v krvi

 • hypobranchialis

  - hypobranchiálny, podžiabrový

 • hypobulia

  - hypobúlia, nedostatok pevnej vôle, znížené možnosti rozhodovania, nedostatok schopnosti cieľavedomého jednania

 • hypocalcaemia

  - hypokalcémia, znížené množstvo vápnika v krvi

 • hypocalcinaemia

  - hypokalcémia, znížené množstvo vápnika v krvi

 • hypocapnia

  - hypokapnia, znížená koncentrácia oxidu uhličitého v krvi

 • hypochloraemia

  - hypochlorémia, znížená koncentrácia chloridov v krvi

 • hypochlorhydria

  - hypochlorhydria, znížené vylučovanie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave

 • hypocholesterolaemia

  - hypocholesterolémia, znížená koncentrácia cholesterolu v krvi

 • hypocholia

  - hypochólia, znížené vylučovanie žlče

 • hypochondria

  - hypochondria, sklon k zveličovaniu alebo k vsugerovaniu si choroby, sklon považovať zdánlivé alebo i skutočné potiaže za omnoho vážnejšie a nebezpečnejšie

 • hypochondriacus

  - ležiaci v krajine pod rebrovými oblúkmi

 • hypochondrium

  - hypochondrium, párová krajina uložená v kraniálnej oblasti brucha pod rebrovými oblúkmi

 • hypochromia

  - hypochrómia, stav charakterizovaný nižšou koncentráciou hemoglobínu v červených krvinkách (hypochromna anémia)

 • hypochylia

  - "hypochýlia, znížená tvorba chylu

 • hypocoagulabilitas

  - hypokoagulabilita, znížená krvná zrážlivosť

 • hypocorticalismus

  - hypokortikalizmus, hypokorticizmus, stav so zníženou tvorbou hormónov kôry nadobličky

 • hypocorticismus

  - hypokortikalizmus, hypokorticizmus, stav so zníženou tvorbou hormónov kôry nadobličky

 • hypocrinia

  - hypokrínia, hypokrinizmus, znížená sekrécia žľazových buniek

 • hypocystotomia

  - hypocystotómia, perineálna cystotómia, operačné preťatie močového mechúra z dolného prístupu v oblasti hrádze

 • hypodactylia

  - hypodaktýlia, vrodený neúplný počet prstov

 • hypodentitio

  - hypodentícia, hypodoncia, znížený, neúplný vývoj (počet) zubov

 • hypodermis

  - hypodermis, podkožie tvorené tukovým a väzivovým tkanivom

 • hypodermoclysis

  - hypodermoklýza, podkožné infúzie

 • hypodipsia

  - hypodipsia, znížený pocit smädu

 • hypodynamia

  - hypodynamia, telesná slabosť, znížená sila (napr. svalov)

 • hypoelasticitas

  - hypoelasticita, znížená pružnosť (napr. kože)

 • hypoeosinophilia

  - hypoeozinofília, znížený počet eozinofilov v krvi, eozinopénia

 • hypoepinephria

  - hypoepinefria, znížená endokrinná funkcia nadobličiek

 • hypoergasia

  - hypoergázia, abnormálne znížená funkčná aktivita

 • hypofermentia

  - hypofermencia, znížená tvorba jedného alebo viacerých enzýmov

 • hypofibrinogenaemia

  - hypofibrinogenémia, znížená koncentrácia fibrinogénu v krvi

 • hypoflexibilitas

  - hypoflexibilita, znížená, zmenšená ohybnosť

 • hypofunctio

  - hypofunkcia, znížená činnosť niektorého orgánu

 • hypofunctionalis

  - hypofunkčný, so zníženou funkciou

 • hypofunkcia

  - znížená funkcia

 • hypogalactia

  - hypogalakcia, znížené vylučovanie materského mlieka

 • hypogammaglobulinaemia

  - hypogamaglobulinémia, znížená koncentrácia gamaglobulínu v krvi

 • hypogastricus

  - hypogastrický, podbruškový

 • hypogastrium

  - časť brucha pod žalúdkom

 • hypogenesis

  - hypogenéza, neúplný či nedokonalý vývoj

 • hypogenitalismus

  - "hypogenitalizmus, neúplný vývoj pohlavných orgánov

 • hypogeusia

  - hypogeúzia, zníženie chuťovej ostrosti

 • hypoglobulia

  - hypoglobúlia, znížené množstvo červených krviniek v krvi

 • hypoglossalis

  - hypoglosálny, podjazykový

 • hypoglossus

  - podjazykový

 • hypoglycaemia

  - hypoglykémia, znížená koncentrácia cukru (glukózy) v krvi

 • hypoglycorhachia

  - hypoglykorachia, znížené množstvo glukózy v mozgovomiechovom moku

 • hypoglykémia

  - znížená hladina cukru (glukózy) v krvi

 • hypognathia

  - hypognatia, neúplné alebo chybné vyvinutie dolnej čeľuste, zakrpatená dolná čeľusť

 • hypogonadismus

  - hypogonadizmus, znížená činnosť pohlavných žliaz

 • hypohepatia

  - hypohepatia, znížená funkcia pečene

 • hypoinsulinismus

  - hypoinzulinizmus, znížená tvorba inzulínu v beta bunkách pankreasu

 • hypoinvolutio

  - hypoinvolúcia (maternice), nedostatočný návrat maternice v šestonedelí do normálneho stavu

 • hypojodaemia

  - hypojodémia, znížené množstvo jódu v krvi

 • hypokalaemia

  - hypokalémia, znížená koncentrácia draslíka v krvi

 • hypokalémia

  - znížená hladina draslíka v krvi

 • hypokinesis

  - hypokinéza, znížená hybnosť, obmedzený alebo pomalý pohyb

 • hypokinéza

  - zníženie pohyblivosti, znížená hybnosť

 • hypokinospermia

  - hypokinospermia, znížená pohyblivosť spermií

 • hypolactacidaemia

  - hypolaktacidémia, znížené množstvo kyseliny mliečnej v krvi

 • hypoleucocytosis

  - hypoleukocytóza, znížené množstvo leukocytov v krvi (leukopénia)

 • hypolipaemia

  - hypolipémia, znížené množstvo tukov v krvi

 • hypolipidemikum

  - liek znižujúci hladinu tukov v krvi

 • hypomagnesaemia

  - hypomagnezémia, znížená koncentrácia horčíka v krvi

 • hypomania (submania)

  - hypománia, submánia, porucha správania vo zmysle neúplne vyjádrenej mánie (zvýšené, prevratné, povrchné chovanie a správanie)

 • hypomastia

  - hypomastia, hypomazia, veľmi malé prsné žľazy

 • hypomazia

  - hypomastia, hypomazia, veľmi malé prsné žľazy

 • hypomelancholia

  - hypomelanchólia, ľahší stupeň depresie

 • hypomenorea

  - slabé a krátke menštruačné krvácanie

 • hypomenorrhoea

  - hypomenorea, slabé a krátke menštruačné krvácanie

 • hypomerismus

  - hypomeria, znížený počet článkov, segmentov

 • hypometria

  - hypometria, porucha pohybovej koordinácie ( pohyby sú buď veľmi krátke alebo predčasne prestanú)

 • hypometropia

  - hypometropia, krátkozrakosť

 • hypomimia

  - hypomímia, chorobne znížená hybnosť tvárového svalstva, tvár pripomína masku

 • hypomnesia

  - hypomnézia, porucha, zmenšenie pamäti, nedostatočná pamäť

 • hypomobilitas

  - hypomobilita, hypomotilita, znížená pohyblivosť

 • hypomotilitas

  - hypomobilita, hypomotilita, znížená pohyblivosť

 • hyponatraemia

  - hyponatrémia, znížená koncentrácia sodíka v krvi

 • hyponychium

  - hyponýchium, časť nechtového lôžka uložená pod nechtovou platničkou

 • hypoparathyr(e)oidismus

  - hypoparatyroidizmus, chorobný stav príštítnej žľazy s nedostatočnou tvorbou parathormónu

 • hypoparathyreosis

  - hypoparatyreóza, znížená funkcia príštítnej žľazy s následným nedostatkom jej hormónov

 • hypopepsia

  - hypopepsia, znížené množstvo pepsínu v žalúdočnej šťave, porucha trávenia

 • hypophalangia

  - hypofalangia, znížený počet článkov prstov

 • hypopharyngoscopia

  - hypofaryngoskopia, vyšetrovanie hypofaryngu zrakom

 • hypopharynx

  - hypofarynx, hrtanová časť hltanu

 • hypophonesia

  - hypofonézia, hypofónia, abnormálne slabý hlas

 • hypophonia

  - hypofonézia, hypofónia, abnormálne slabý hlas

 • hypophoria

  - hypofória, tendencia jedného z očných bulbov otáčať sa smerom dole

 • hypophosphataemia

  - hypofosfatémia, znížená koncentrácia fosfátov v krvi

 • hypophrenicus

  - hypofrenický, ležiaci pod bránicou

 • hypophysarius

  - hypofyzárny, týkajúci sa podmozgovej žľazy

 • hypophysectomia

  - hypofyzektómia, operačné odstránenie podmozgovej žľazy

 • hypophysis

  - hypofýza, podmozgová žľaza

 • hypopiesis

  - hypopiéza, abnormálne nízky krvný tlak

 • hypopigmentatio

  - hypopigmentácia, abnormálne zníženie farbiva, pigmentu

 • hypopinealismus

  - hypopinealizmus, znížená funkcia šuškovitého telieska, glandula pinealis

 • hypopituitarismus

  - hypopituitarizmus, nedostatok hormónov predného laloka podmozgovej žľazy

 • hypoplasia

  - hypoplázia, nedostatočný vývin niektorého orgánu alebo jeho časti (opak hyperplázie)

 • hypoplasticus

  - hypoplastický, nedostatočne vyvinutý, nedostatočne vytvorený

 • hypoploidia

  - hypoploídia, znížený počet chromozómových sád

 • hypopotassaemia

  - hypopotasémia, hypokalémia, znížená koncentrácia draslíka v krvi

 • hypoprosexia

  - hypoprosexia, chorobné zníženie pozornosti, zníženie schopnosti vnímania

 • hypoproteinaemia

  - hypoproteinémia, znížená koncentrácia bielkovín v krvi

 • hypoprothrombinaemia

  - hypoprotrombinémia, znížená koncentrácia protrombínu v krvi

 • hypopselaphesis

  - hypopselaféza, chorobne znížená schopnosť hmatu

 • hypopyon

  - hypopyón, nahromadenie hnisu na dne prednej očnej komory

 • hypopyonkeratitis

  - hypopyonkeratitída, hnisavý zápal očnej rohovky s nahromadením hnisu v prednej komore (ulcus corneae serpens)

 • hyporeflexia

  - oslabenie reflexov, znížená odpoveď na podnety

 • hyposalivatio

  - hyposalivácia, znížené vylučovanie slín

 • hyposchisis

  - "hyposchíza, ráštep

 • hyposecretio

  - hyposekrécia, znížená tvorba výlučkov

 • Hyposenzibilizácia

  - zníženie alergickej reaktivity organizmu

Naposledy hľadané výrazy: