Hľadaný výraz "h" v Lekárskom slovníku

Nájdených 1449 výsledkov (13 strán)

 • h. c.

  - na počesť, čestný, akademický titul doctor h. c.

 • H00

  - Skratka diagnózy - hordeolum - jačmeň a chalazion - studený jačmeň

 • H01

  - Skratka diagnózy - iný zápal mihalnice

 • H02

  - Skratka diagnózy - iné choroby mihalnice

 • H03

  - Skratka diagnózy - choroby mihalnice pri chorobách zatriedených inde

 • H04

  - Skratka diagnózy - choroby slzných ústrojov

 • H05

  - Skratka diagnózy - choroby očnice

 • H06

  - Skratka diagnózy - choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách zatriedených inde

 • H10

  - Skratka diagnózy - zápal spojovky - conjunctivitis

 • H11

  - Skratka diagnózy - iné choroby spojovky

 • H13

  - Skratka diagnózy - choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde

 • H15

  - Skratka diagnózy - choroby bielka

 • H16

  - Skratka diagnózy - zápal rohovky - keratitis

 • H17

  - Skratka diagnózy - jazvy a zákaly rohovky

 • H18

  - Skratka diagnózy - iné choroby rohovky

 • H19

  - Skratka diagnózy - choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde

 • H20

  - Skratka diagnózy - iridocyklitída

 • H21

  - Skratka diagnózy - iné choroby dúhovky a vráskovca

 • H22

  - Skratka diagnózy - choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde

 • H25

  - Skratka diagnózy - starecký zákal šošovky - cataracta senilis

 • H26

  - Skratka diagnózy - iný zákal šošovky

 • H27

  - Skratka diagnózy - iné choroby šošovky

 • H28

  - Skratka diagnózy - zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde

 • H30

  - Skratka diagnózy - zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis

 • H31

  - Skratka diagnózy - iné choroby cievovky

 • H32

  - Skratka diagnózy - choroby cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde

 • H33

  - Skratka diagnózy - odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie sietnice - ruptura retinae

 • H34

  - Skratka diagnózy - cievne oklúzie sietnice

 • H35

  - Skratka diagnózy - iné choroby sietnice

 • H36

  - Skratka diagnózy - choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde

 • H40

  - Skratka diagnózy - glaukóm

 • H42

  - Skratka diagnózy - glaukóm pri chorobách zatriedených inde

 • H43

  - Skratka diagnózy - choroby sklovca

 • H44

  - Skratka diagnózy - choroby očnej gule

 • H45

  - Skratka diagnózy - choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde

 • H46

  - Skratka diagnózy - zápal zrakového nervu - neuritis nervi optici

 • H47

  - Skratka diagnózy - iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh

 • H48

  - Skratka diagnózy - choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde

 • H49

  - Skratka diagnózy - paralytický strabizmus (škuľavosť)

 • H50

  - Skratka diagnózy - iný strabizmus (škuľavosť)

 • H51

  - Skratka diagnózy - iné poruchy binokulárnych pohybov

 • H52

  - Skratka diagnózy - poruchy refrakcie a akomodácie

 • H53

  - Skratka diagnózy - poruchy videnia

 • H54

  - Skratka diagnózy - slepota a slabozrakosť

 • H55

  - Skratka diagnózy - nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka

 • H57

  - Skratka diagnózy - iné choroby oka a jeho adnexov

 • H58

  - Skratka diagnózy - iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde

 • H59

  - Skratka diagnózy - pozákrokové choroby oka a očných adnexov nezatriedené inde

 • H60

  - Skratka diagnózy - zápal vonkajšieho ucha - otitis externa

 • H61

  - Skratka diagnózy - iné choroby vonkajšieho ucha

 • H62

  - Skratka diagnózy - choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde

 • H65

  - Skratka diagnózy - nehnisavý zápal stredného ucha - otitis media non suppurativa

 • H66

  - Skratka diagnózy - hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha

 • H67

  - Skratka diagnózy - zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde

 • H68

  - Skratka diagnózy - zápal a zapchatie sluchovej trubice

 • H69

  - Skratka diagnózy - iné choroby sluchovej trubice

 • H70

  - Skratka diagnózy - zápal hlávkového výbežku - mastoiditis a príbuzné choroby

 • H71

  - Skratka diagnózy - cholesteatóm stredného ucha

 • H72

  - Skratka diagnózy - prederavenie (perforácia) bubníkovej blany

 • H73

  - Skratka diagnózy - iné choroby bubníkovej blany

 • H74

  - Skratka diagnózy - iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku

 • H75

  - Skratka diagnózy - iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde

 • H80

  - Skratka diagnózy - otoskleróza

 • H81

  - Skratka diagnózy - poruchy vestibulárnej funkcie

 • H82

  - Skratka diagnózy - vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách zatriedených inde

 • H83

  - Skratka diagnózy - iné choroby vnútorného ucha

 • H90

  - Skratka diagnózy - konduktívna a senzorineurálna strata sluchu (nedočujnosť)

 • H91

  - Skratka diagnózy - strata sluchu iného typu

 • H92

  - Skratka diagnózy - bolesť v uchu - otalgia a výtok z ucha - otorea

 • H93

  - Skratka diagnózy - iné choroby ucha nezatriedené inde

 • H94

  - Skratka diagnózy - iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde

 • H95

  - Skratka diagnózy - pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku nezatriedené inde

 • habena

  - uzda

 • habenula

  - uzdička, riasa

 • habenularis

  - uzdičkovitý, riasovitý

 • habilitas

  - "schopnosť

 • habitualis

  - habituálny, návykový, častý, často sa opakujúci

 • habituálny

  - návykový, častý, často sa opakujúci

 • habituatio

  - "habituácia, znížená reakcia pri opakovanom dráždení orgánu

 • habitus

  - poloha, stav, vzhľad

 • haem (hem)

  - hém, červené krvné farbivo zložené z protoporfyrínu a železnatého iónu

 • haem(h)idrosis

  - hematohidróza, hemat(h)idróza, hem(h)idróza, vylučovanie červeného sfarbeného potu

 • haemagglutinatio

  - hemaglutinácia, zhlukovanie červených krviniek

 • haemagglutinum

  - hemaglutinín, protilátka spôsobujúca zhlukovanie červených krviniek

 • haemagogum

  - hemagogum, prostriedok podporujúci krvný prietok

 • haemallergosis

  - hemalergóza, alergicky podmienené zmeny krvi a krvotvorného ústroja

 • haemalopia

  - hemalopia, krvácanie do oka (často po úraze)

 • haemangiectasia

  - hemangiektázia, rozšírenie krvných ciev

 • haemangioblastoma

  - hemangioblastóm, nezrelý nádor z krvných ciev

 • haemangioendothelioma

  - hemangioendotelióm, zhubný mezenchýmový nádor z endotelových buniek a krvných ciev

 • haemangiofibroma

  - hemangiofibróm, hemangióm obsahujúci väzivové tkanivo

 • haemangioma

  - nezhubný nádor z krvných ciev

 • haemangiomatosis

  - hemangiomatóza, prestúpenie veľkej časti orgánu hemangiómami, nádormi krvných ciev

 • haemangiopericytoma

  - hemangiopericytóm, hemangióm obsahujúci zmnožené pericyty

 • haemangiosarcoma

  - hemangiosarkóm, nádor z krvných ciev blízky vretenovo-bunkovému sarkómu

 • haemarthros

  - hemartros, nahromadenie krvi v kĺbovej dutine

 • haemascos

  - hemaskos, prítomnosť krvi v brušnej dutine, najčastejšie pri poškodení tkaniva, nádoru, prasknutí výdute tepien

 • haemat(h)idrosis

  - hematohidróza, hemat(h)idróza, hem(h)idróza, vylučovanie červeného sfarbeného potu

 • haematemesis

  - zvracanie krvi

 • haematinaemia

  - hematinémia, prítomnosť hematínu v krvi

 • haematinum

  - hematín, oxidačný katabolit hému

 • haematinuria

  - hematinúria, prítomnosť hematínu v moči

 • haematobilia

  - hematobília, hemobília, krvácanie do vývodných žlčových ciest

 • haematoblastoma

  - hematoblastóm, hemoblastóm, nádor z krvotvorného tkaniva, z krvných buniek rôznych vývojových radov

 • haematoblastos

  - hematoblast, nezrelá krvná bunka, vývojová bunka červenej alebo bielej krvnej rady

 • haematoblastosis

  - hematoblastóza, hemoblastóza, nádorové bujnenie krvotvorného tkaniva

 • haematocatheresis

  - hematokateréza, narušenie, poškodenie krvi, zvlášť červených krviniek

 • haematocele

  - hematokéla, krvný výron, krvácanie do dutiny

 • haematocephalus

  - hematocefalus, nahromadenie krvi v mozgových komorách, krvácanie do mozgu

 • haematocholecystitis

  - hematocholecystitída, hemocholecystitída, zápal žlčníka s krvácaním do jeho vnútra

 • haematochromatosis

  - hematochromatóza, hemochromatóza, ochorenie charakterizované poruchou metabolizmu železa, jeho nadmerným ukladaním v pečeni, v pankrease, slinných žľazách, myokarde, so zmnožením väziva a značnou pigmentáciou kože

 • haematochyluria

  - hematochylúria, vylučovanie krvi a črevnej lymfy močom pri ochoreniach Filaria sanguinis-hominis

 • haematocoelia

  - hematocélia, krvácanie do peritoneálnej dutiny

 • haematocolpometra

  - hematokolpometra, nahromadenie krvi v maternici a pošve

 • haematocolpos

  - hematokolpos, nahromadenie krvi v pošve

 • haematoconium

  - hematokónia, hemokónia, jemné nerovnako veľké bielkovinové telieska preukazateľné v krvnom nátere, snáď fragmenty krviniek

 • haematocritus

  - "hematokrit, pomer plazmy ku krvinkám

 • haematocystis

  - hematocysta, výron krvi do dutiny, dutého orgánu, patologická cysta obsahujúca krv

 • haematocytolysis

  - hematocytolýza, hemocytolýza, rozpúšťanie (hlavne) červených krviniek, rozpad krviniek

 • haematocytometria

  - hematocytometria, hemocytometria, stanovenie počtu krviniek v určitom objeme krvi

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ast, cep, it, digit, recall, nf, capit, fon, underlining, pari, ph, e e, supervisor, pinch roller, pod
Ekonomický slovník: ap, agfa, fsa, psx, two, jop, sla, cma, ppn, grl, su, zjs, cry, hs, nsp