Hľadaný výraz "ap" v Lekárskom slovníku

Nájdených 109 výsledkov (1 strana)

 • apallicus

  - rozpojený, prerušený

 • aparathyreosis

  - aparatyreóza, nevyvinutie príštítnej žľazy

 • apareunia

  - apareúnia, neschopnosť súlože

 • apathia

  - apatia, ľakostajnosť, nevšímavosť, nezáujem

 • apathogenes

  - apatogénny, nevyvolávajúci chorobu

 • apecectomia

  - odstránenie hrotu

 • apendektómia

  - chirurgické odstránenie slepého čreva

 • apendicitída

  - zápal slepého čreva

 • apepsia

  - apepsia, tažká porucha trávenia

 • aperceptio

  - apercepcia, osvojovanie predstáv, vnímanie závislé od predchádzajúcich skúseností

 • aperiens

  - povzbudzujúce chuť do jedla

 • aperistalticus

  - aperistaltický, rušiaci črevnú peristaltiku

 • apersonificatio

  - aperzonifikácia, odosobnenosť, strata osobnosti

 • apertúra

  - otvor, otvorenie

 • apertus

  - otvorený, voľný, prístupný

 • apex

  - hrot, vrchol, špička

 • aphagia

  - afágia, neschopnosť prehĺtať

 • aphagopraxia

  - afágopraxia, porucha prehĺtania jedla

 • aphakia

  - afakia, stav po odstránení šošovky

 • aphasia

  - afázia, čiastočná alebo úplná strata schopnosti reči spôsobená orgánovými zmenami v dominantnej hemisfére mozgu

 • aphemia

  - afémia, motorická afazia, vývojová neschopnosť hovoriť, prípadne strata tejto schopnosti

 • aphonia

  - afónia, strata hlasu, šeptavá reč

 • aphrasia

  - afrázia, neschopnosť rečovo sa prejaviť prirodzene v danej situácii, neschopnosť tvoriť správne vety

 • aphrodisia

  - afrodízia, nadmerne silný pohlavný pud

 • aphrodisiacus

  - afrodiziakum, látka na zvýšenie pohlavnej aktivity

 • aphtha

  - afta, drobný, silne bolestivý ohraničený povrchový defekt až vriedok

 • aphthongia

  - aftongia, porucha reči nervového pôvodu prejavujúca sa kŕčmi vo svalstve jazyka

 • aphthosis

  - aftóza, tvorba silne bolestivých povrchových defektov na sliznici

 • aphthosus

  - aftózny, vzťahujúci sa k tvorbe povrchových defektov sliznice

 • apicalis

  - apikálny, hrotový

 • apicolysis

  - apikolýza, chirurgické uvoľnenie hrotu pľúc z väzivových zrastov

 • apicoposterior

  - ležiaci hrotom dozadu

 • apinealismus

  - apinealizmus, prejavy vzniknuté po odstránení epifýzy, zodpovednej za tvorbu hormónu melatonínu

 • apis

  - včela

 • apituitarismus

  - apituarizmus, chýbanie, nevyvinutie mozogového prívesku, úplná hypofýzárna nedostatočnosť

 • aplanatio

  - aplanácia, sploštenie, oploštenie

 • aplasia

  - aplázia, vrodené nevyvinutie niektorého orgánu, častí tela

 • aplasmocytosis

  - aplazmocytolýza, nedostatočný vývoj zárodočných centier z lymfatického tkaniva s chybaním plazmatických buniek

 • aplasticus

  - aplastický, nevytvorený, nevyvinutý

 • apneumatosis

  - apneumatóza, vrodená nevzdušnosť pľúcneho tkaniva

 • apneumia

  - apneumia, vrodené nevyvinutie pľúc

 • apneusis

  - apneúzia, porucha dýchania, zástava dýchania v maximálnom nádychu

 • Apnoe

  - zadržanie dychu

 • apocamnosis

  - apokamnóza, rýchla únava, vyčerpanie určitej skupiny svalov

 • apocrinus

  - apokrinný, slúžiaci na vylučovanie, vylučujúci sekrét

 • apodia

  - apódia, vrodené nevyvinutie nôh

 • apodos

  - vrodené nevyvinutie nôh

 • apoenzým

  - bielkovinový nosič

 • apofermentum

  - apoferment, bielkovinová zložka enzýmu

 • apoferritinum

  - apoferitín, bielkovina viažúca feritín (depotná forma železa)

 • apogamia

  - apogamia, nepohlavné rozmnožovanie, vývoj organizmu z neopeleného vajíčka u rastlín

 • apolaris

  - apolárny, bez pólu

 • aponeurorrhaphia

  - aponeurorafia, chirurgické zošitie, prišitie šľachy

 • aponeurosis

  - aponeuróza, plochá šľacha, väzivová blana

 • aponeurositis

  - aponeuritída, zápal šľachy

 • aponeuroticus

  - týkajúca sa šľachy

 • aponeurotomia

  - aponeurotómia, chirurgické narezanie, preťatie šľachy

 • aponoia

  - aponoia, porucha vedomia vyznačujúca se neschopnosťou orientácie

 • apophysealis

  - apofyzeálny, výrastkový

 • apophyseolysis

  - apofyzeolýza, uvoľnenie, odstránenie výrastkov

 • apophyseopathia

  - apofyzeopatia, porucha osifikácie apofýzy

 • apophysis

  - apofýza, hrbolček kosti, obsahujúci samostatné osifikačné centrum

 • apophysitis

  - apofyzitída, zápal apofýzy

 • apoplecticus

  - apoplektický, týkajúci sa mŕtvice

 • apoplectiformis

  - podobný mŕtvici

 • apoplexia

  - apoplexia, mŕtvica, náhla mozgová príhoda

 • apoptosis

  - apoptóza, programovaná smrť bunky

 • aposia

  - apózia, strata pocitu smädu

 • aposkeparnismus

  - aposkeparnizmus, zranenie lebky s odštiepením časti kosti

 • apostema

  - apostéma, hľuza, absces

 • apostematosus

  - apostematózny, tvoriaci hľuzy, hľuznatý, hnisavý

 • apotheca

  - apotéka, lekáreň

 • apotyphlitis

  - apotyflitída, zápal červovitého výbežku slepého čreva
  - apendicitída, zápal červovitého výbežku slepého čreva

 • apparatus

  - aparát, ústrojenstvo, sústava

 • apparens

  - aparentný, ukazujúci sa, javiaci sa

 • appendalgia

  - apendalgia, bolestivosť v krajine červovitého výbežku slepého čreva

 • appendectomia

  - apendektómia, chirurgické odstránenie červovitého výbežku slepého čreva

 • appendicitis

  - apendicitída, zápal červovitého výbežku slepého čreva

 • appendicolysis

  - apendikolýza, uvoľnenie červovitého výbežku slepého čreva od srastov

 • appendicopathia

  - apendikopatia, nešpecifické ochorenie červovitého výbežku slepého čreva

 • appendicostomia

  - apendikostómia, vyústenie červovitého výběžku slepého čreva navonok

 • appendicotomia

  - apendikotómia, chirurgický prerezania červovitého výběžku slepého čreva

 • appendicularis

  - apendikulárny, výbežkovitý, príveskovitý

 • appendix

  - slepé črevo

 • Appenzeller

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom z Appenzell, Švajčiarska

 • appetens

  - žiadostivý, dychtivý

 • appetentia

  - apetencia, žiadostivosť, túžba

 • appetitio

  - apetícia, dychtivosť, baženie, žiadostivosť

 • appetitus

  - apetit, chuť näjma do jedla

 • applanatio

  - aplanácia, sploštenie, urovnanie

 • applicatio

  - aplikácia, spôsob používania, uplatnenia

 • appositio

  - apozícia, pridávanie, prikladanie, vrstvenie, vzájomné spojenie, dotýkanie, prirastanie na povrchu, zväčšovanie objemu

 • approbatio

  - aprobácia, schválenie, súhlas

 • approximativus

  - aproximatívny, približný

 • apraxia

  - apraxia, strata naučených alebo vžitých pohybov, stereotypov, spôsobená funkčným poškodením určitej oblasti mozgovej kôry, hoci hybnosť končatiny je neporušená

 • apricatio

  - aprikácia, slnenie, vyhrievanie na slnku

 • aproctia

  - aprokcia, vrodené nevyvinutie ritního otvoru

 • aprosexia

  - aprosexia, neschopnosť sústrediť sa na určitý podnet, nedostatočná pozornosť vnímania

 • aprosopia

  - aprosopia, vrodené nevyvinutie tváre

 • apselaphesia

  - apselafézia, strata hmatu, schopnostť vnímať hmatom

 • apsithyria

  - apsitýria, neschopnosť šepkať

 • aptus

  - vhodný, schopný

 • aptyalismus

  - aptyalizmus, nedostatečné vylučovanie slín

 • apud

  - pri

 • APUD systema

  - APUD systém, endokrinný systém v tráviacej sústave

 • apus

  - vrodené nevyvinutie nôh

 • apyreticus

  - apyretický, bezhorúčkový

 • apyrexia

  - apyrexia, obdobie bez horúčky, bezhorúčkový stav