Hľadaný výraz "r" v Lekárskom slovníku

Nájdených 971 výsledkov (9 strán)

 • r(h)aphe

  - šev

 • r. p. ab.

  - zkratka pre reziduá post abortum (po potrate)

 • r. p. p.

  - skratka pre reziduá post partum (po pôrode)

 • R00

  - Skratka diagnózy - poruchy srdcového rytmu

 • R01

  - Skratka diagnózy - srdcové šelesty a iné srdcové zvuky

 • R02

  - Skratka diagnózy - gangréna nezatriedená inde

 • R03

  - Skratka diagnózy - abnormálne hodnoty krvného tlaku bez diagnostického zaradenia

 • R04

  - Skratka diagnózy - krvácanie z dýchacích ciest

 • R05

  - Skratka diagnózy - kašeľ

 • R06

  - Skratka diagnózy - odchýlky dýchania

 • R07

  - Skratka diagnózy - bolesť v hrdle a v hrudníku

 • R09

  - Skratka diagnózy - iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy

 • R10

  - Skratka diagnózy - bolesť v oblasti brucha a panvy

 • R11

  - Skratka diagnózy - ťažoba - nauzea a dávenie - vomitus

 • R12

  - Skratka diagnózy - pálenie záhy

 • R13

  - Skratka diagnózy - dysfágia - ťažké prehĺtanie

 • R14

  - Skratka diagnózy - flatulencia a podobné poruchy

 • R15

  - Skratka diagnózy - fekálna inkontinencia - neudržanie stolice

 • R16

  - Skratka diagnózy - hepatomegália a splenomegália nezatriedené inde

 • R17

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná žltačka

 • R18

  - Skratka diagnózy - ascites - brušná vodnatieľka

 • R19

  - Skratka diagnózy - iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha

 • R20

  - Skratka diagnózy - poruchy kožnej citlivosti

 • R21

  - Skratka diagnózy - raš a iné nešpecifické kožné vyrážky

 • R22

  - Skratka diagnózy - lokalizované navretie, hrča a uzlík kože a podkožného tkaniva

 • R23

  - Skratka diagnózy - iné kožné zmeny

 • R25

  - Skratka diagnózy - abnormálne mimovôľové pohyby

 • R26

  - Skratka diagnózy - poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti)

 • R27

  - Skratka diagnózy - iné poruchy koordinácie

 • R29

  - Skratka diagnózy - iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervovej, svalovej a kostrovej sústavy

 • R30

  - Skratka diagnózy - bolesť pri močení

 • R31

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná hematúria

 • R32

  - Skratka diagnózy - nešpecifikovaná inkontinencia moču

 • R33

  - Skratka diagnózy - retencia moču

 • R34

  - Skratka diagnózy - anúria a oligúria

 • R35

  - Skratka diagnózy - polyúria

 • R36

  - Skratka diagnózy - výtok z uretry

 • R39

  - Skratka diagnózy - iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy

 • R40

  - Skratka diagnózy - somnolencia, stupor a kóma

 • R41

  - Skratka diagnózy - iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia

 • R42

  - Skratka diagnózy - ošiaľ - vertigo

 • R43

  - Skratka diagnózy - poruchy čuchu a chuti

 • R44

  - Skratka diagnózy - iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania

 • R45

  - Skratka diagnózy - subjektívne a objektívne príznaky porúch emočneho stavu

 • R46

  - Skratka diagnózy - subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania

 • R47

  - Skratka diagnózy - poruchy reči nezatriedené inde

 • R48

  - Skratka diagnózy - dyslexia a iné symbolické dysfunkcie nezatriedené inde

 • R49

  - Skratka diagnózy - poruchy hlasu

 • R50

  - Skratka diagnózy - horúčka neznámeho pôvodu

 • R51

  - Skratka diagnózy - bolesť hlavy

 • R52

  - Skratka diagnózy - bolesť nezatriedená inde

 • R53

  - Skratka diagnózy - malátnosť a únava

 • R54

  - Skratka diagnózy - senilita - starecká slabosť

 • R55

  - Skratka diagnózy - synkopa a kolaps

 • R56

  - Skratka diagnózy - kŕče nezatriedené inde

 • R57

  - Skratka diagnózy - šok nezatriedený inde

 • R58

  - Skratka diagnózy - krvácanie nezatriedené inde

 • R59

  - Skratka diagnózy - zväčšené lymfatické uzliny

 • R60

  - Skratka diagnózy - opuch nezatriedený inde

 • R61

  - Skratka diagnózy - hyperhydróza - nadmerné potenie

 • R62

  - Skratka diagnózy - zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine

 • R63

  - Skratka diagnózy - subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín

 • R64

  - Skratka diagnózy - kachexia - vycivenosť

 • R68

  - Skratka diagnózy - iné subjektívne a objektívne celkové príznaky

 • R69

  - Skratka diagnózy - neznáme a nešpecifikované príčiny chorobnosti

 • R70

  - Skratka diagnózy - zvýšená sedimentácia erytrocytov a odchýlky viskozity plazmy

 • R71

  - Skratka diagnózy - odchýlky červených krviniek

 • R72

  - Skratka diagnózy - odchýlky bielych krviniek nezatriedené inde

 • R73

  - Skratka diagnózy - zvýšená hladina glukózy v krvi

 • R74

  - Skratka diagnózy - abnormálne hladiny enzýmov v sére

 • R75

  - Skratka diagnózy - laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)

 • R76

  - Skratka diagnózy - iné abnormálne imunologické nálezy v sére

 • R77

  - Skratka diagnózy - iné abnormality bielkovín plazmy

 • R78

  - Skratka diagnózy - nálezy liekov a iných látok normálne v krvi neprítomných

 • R79

  - Skratka diagnózy - iné odchýlky (abnormálne nálezy) chemického zloženia krvi

 • R80

  - Skratka diagnózy - izolovaná proteinúria

 • R81

  - Skratka diagnózy - glykozúria

 • R82

  - Skratka diagnózy - iné abnormálne nálezy v moči

 • R83

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy v mozgovomiechovom moku

 • R84

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy vo vzorkách z dýchacích orgánov a z hrudníka

 • R85

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy vo vzorkách z tráviacich orgánov a z brušnej dutiny

 • R86

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov

 • R87

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov

 • R89

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív

 • R90

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálneho nervového systému

 • R91

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní pľúc

 • R92

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní prsníka

 • R93

  - Skratka diagnózy - abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní iných štruktúr tela

 • R94

  - Skratka diagnózy - abnormálne výsledky funkčných vyšetrení

 • R95

  - Skratka diagnózy - syndróm náhlej smrti dojčaťa

 • R96

  - Skratka diagnózy - iná náhla smrť z neznámej príčiny

 • R98

  - Skratka diagnózy - smrť bez svedkov

 • R99

  - Skratka diagnózy - iné nepresne určené a nešpecifikované príčiny smrti

 • Ra

  - chem. značka rádia (radium)

 • rabicidalis

  - rabicidálny, ničiaci vírus vyvolávajúci besnotu

 • rabidus

  - zúrivý, šialený

 • rabies

  - "zúrivosť

 • rabiosus

  - rabiózny, zúrivý, nahnevaný, besný

 • racemosus

  - racemózny, zrnkovitý, hroznovitý

 • racemus

  - stopka, hrozno

 • rachitída

  - krivica

 • rachitis

  - krivica

 • Raclette

  - polotvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 48%. Pôvodom zo Švajčiarska

 • rad

  - predtým používaná jednotka absorpčnej dávky rádioaktívneho žiarenia (1 Gy = 100 rad)

 • radectomia

  - radektómia, vybratie zubného koreňa

 • radiabilitas

  - radiabilita, schopnosť prenikania rtg lúčov

 • radialis

  - "radiálny, lúčovitý, vretenný

 • radians

  - žiariaci, vyžarujúci

 • radiatio

  - "rozbiehanie, vetvenie

 • radiatus

  - vetvený, rozbiehajúci sa, lúčovitý, majúci lúče

 • radicalis

  - "radikálny, základný, idúci ku koreňu

 • radicotomia

  - radikotómia, operačné preťatie miechového koreňa

 • radicula

  - korienok

 • radiculalgia

  - radikulalgia, bolesť miechových koreňov

 • radicularis

  - radikulárny, koreňový

 • radiculectomia

  - radikulektómia, chirurgické vytiahnutie koreňov miechových nervov

 • radiculitis

  - radikulitída, zápal miechového koreňa

 • radiculoganglionitis

  - radikuloganglionitíida, zápal koreňov miechových nervov a nervových uzlín

 • radiculographia

  - radikulografia, röntgenové znázornenie pošiev miechových koreňov po podaní kontrastnej náplne

 • radiculomeningomyelitis

  - radikulomeningomyelitída, zápal koreňov miechových nervov, plien a miechy

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ccc, reč, čistý, nofá, mvl, hlo, čumi, mvh, elo, ã ã ã vvp, vj, cel, takãƒâ, viä, opo