Hľadaný výraz "at" v Lekárskom slovníku

Nájdených 99 výsledkov (1 strana)

 • atacticus

  - ataktický, neusporiadaný, nesúladný v pôsobení pohybového svalstva

 • atactilia

  - ataktília, vrodené nevyvinutie hmatových teliesok

 • atak

  - napadnutie, prudký záchvat choroby

 • ataracticus

  - ataraktický, ukľudňujúci, tlmiaci centrálny nervový systém

 • ataraxia

  - ataraxia, schopnosť zachovať duševný pokoj

 • atavismus

  - atavizmus, znaky a vlastnosti vzdialených predkov znovu sa prejavujúce u potomkov

 • atavus

  - predok

 • ataxia

  - ataxia, porucha koordinácie telesných pohybov

 • atelectasis

  - atelektáza, nevzdušnosť pľúcneho tkaniva, nerozvinutie pľúc u novorodenca pri pôrode

 • atelectaticus

  - nevzdušný, majúci nedostatok vzduchu

 • Atelektáza

  - rozdutie pľúcnych mechúrikov a potrhanie priehradiek medzi nimi

 • ateliosis

  - atelióza, neschopnosť vytvoriť tkanivovú organizáciu

 • atelioticus

  - týkajúci sa ateliózy

 • atelomyelia

  - atelomyélia, čiastočné nevyvinutie miechy

 • atelopodia

  - atelopódia, vrodené neúplné vyvinutie dolných končatín

 • ateloprosopia

  - ateloprosopia, vrodené čiastočné nevyvinutie tváre

 • atenuovaný

  - zoslabený, oslabený

 • ateróm

  - guľovitý nezhubný nádor s kašovitým obsahom uložený v koži alebo v podkoží

 • ateroma

  - guľovitý nezhubný nádor s kašovitým obsahom uložený v koži alebo v podkoží

 • ateromatóza

  - ukladanie tukov a podobných látok v spojivovom tkanive, spojené s rozpadom tkanivových elementov a s tvorbou kašovitej látky

 • aterosclerosis

  - kôrnatenie tepien, ukladanie tuku a podobných látok do cievnej steny a následné zúženie jej priesvitu

 • Ateroskleróza

  - zhrubnutie a strata elasticity artérií, spôsobená ukladaním cholesterolu do ich stien

 • athelia

  - atélia, vrodené nevyvinutie prsných bradaviek

 • atheroma

  - ateróm, nádorovitý útvar s kašovitým obsahom, v koži alebo v podkoží

 • atheromatosis

  - ateromatóza, porucha látkové premeny v stenách tepien s ukladaním neutrálnych tukových látok do cievnej steny
  - artérioskleróza, kôrnatenie tepen, stvrdnutie steny tepny so zúžením priesvitu

 • atherosclerosis

  - ateroskleróza, kôrnatenie tepien, hromadenie tukových a väzivových plátov v cievnej stene s následným zúžením priesvitu artérie
  - artérioskleróza, kôrnatenie tepen, stvrdnutie steny tepny so zúžením priesvitu

 • athetosis

  - atetóza, pomalé krútivé pohyby prstov a svalov v tvári a v iných svalových oblastiach

 • athleticus

  - atletický, silnej konštitúcie, s dobre vyvinutým svalstvom a kostrou

 • athymia

  - atýmia, tažkomyselnosť, trudnomyselnosť

 • athyr(e)oidismus

  - atyreodizmus, stav po odstranení štítnej žľázy s následným nedostatkom tyroidálnych hormónov

 • athyr(e)osis

  - atetóza, chybanie hormónov štítnej žľazy pri jej nevyvinutí alebo odstránení

 • athyr(e)oticus

  - atyreotický, prejavujúci sa príznakmi atyerózy

 • atlantis

  - atlas, nosič, prvný krčný stavec

 • atlantoaxialis

  - atlantoaxiálny, týkajúci sa prvného a druhého krčného stavca

 • atlantodentalis

  - atlantodentálny, týkajúci sa prvého a zuba druhého krčného stavca

 • atlantooccipitalis

  - atlantookcipitálny, týkajúci sa prvného krčného stavca a záhlavnej kosti

 • atlas

  - atlas, nosič, prvný krčný stavec
  - prvý krčný stavec

 • atmidiatria

  - atmidiatria, liečenie plynovými kúpeľmi, parami

 • atmosféra

  - vrstva plynov a pár nad povrchom Zeme. S rastúcou vzdialenosťou od zemského povrchu je čoraz redšia. Tvorí ju najmä dusík (asi 4/5) a kyslík (asi 1/5).

 • atmosphaera

  - atmosféra, ovzdušie

 • atóm

  - najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať; nepatrná časť niečoho
  - najmenšia čiastočka chemického prvku , ktorá ešte má fyzikálne a chemické vlastnosti daného prvku a môže sa zúčastniť chemickej reakcie. Je to tiež najmenšia čiastočka prvku, ktorú už nemožno v bežných podmienkach rozdeliť.

 • atomus

  - atóm, nejmenšia časť prvku schopná vstúpiť do chemickej reakcie

 • atónia

  - ochabnutie, strata napätia

 • atonicus

  - atonický, ochabnutý, chabý

 • atopia

  - alergické prejavy na podklade dedičnosti

 • atopicus

  - atopický, vznikajúci na alergickom podklade

 • atque

  - tiež

 • atractivus

  - atraktívny, príťažlivý, lákavý, zaujímavý, pútavý

 • atraumaticus

  - atraumatický, nespôsobujúci poranenie

 • atresia

  - atrézia, vrodené nevyvinutie prirodzených telesných otvorov, alebo uzavretie vývodu dutého orgánu alebo jeho časti

 • atreticus

  - atretický, uzavretý

 • atretometria

  - atretometria, zlepenie maternicovej dutiny

 • atrézia

  - vrodené chýbanie prirodzených telových otvorov alebo uzavretie vývodu dutých orgánov

 • atrialis

  - atriálny, predsieňový, sieňový

 • atrichosis

  - atrichóza, plešatosť, vrodená alebo získaná strata vlasov na hlave

 • atrioseptectomia

  - átrioseptektómia, chirurgické vybratie, odstránenie predsieňovej priehradky srdca

 • atrioseptopexis

  - átrioseptopexia, chirurgický výkon na srdci k odstráneniu defektu na predsieňovej priehradke

 • atriotomia

  - átriotómia, operačný výkon na srdcovej predsieni

 • atrioventricularis

  - átrioventrikulárny, vzťahujúci sa k srdcovej predsieni a komore

 • atrium

  - átrium, predsieň, sieň

 • Atrofia

  - poškodenie štruktúry orgánu v zmysle jeho zmenšenia, pričom dochádza aj k zníženiu jeho funkcie

 • atrophia

  - atrofia, úbytok, zmenšenie normálne vyvinutého orgánu alebo jeho časti

 • atrophicans

  - zmenšujúci, spôsobujúci zmenšenie normálne vyvinutého orgánu, tkaniva

 • atrophicus

  - atrofický, stenčený, zmenšený

 • atrophodermia

  - atropodermia, atrofické zmeny na koži v starobe a pri kožných ochoreniach

 • atropinum

  - atropín, prudko jedovatý prirodzený alkaloid obsiahnutý v blene, ľuľkovci a durmane

 • attentio

  - napätosť, pozornosť

 • attentus

  - napätý, pozorný

 • attenuatio

  - zmenšenie, zoslabenie

 • attenuatus

  - zmenšený, ztenčený, oslabený

 • attestatio

  - atestácia, potvrdenie, osvedčenie

 • attolens

  - zdvíhajúci, vstávajúci

 • attonitas

  - atonita, neschopnosť pohybu pri zachovanom vedomí

 • attonitus

  - omámený, ohromený

 • attractio

  - atrakcia, príťažlivosť, pútavosť

 • attrahens

  - priťahujúci, napínajúci

 • attritio

  - atrício, oslabenie, opotrebovanie, obrusovanie

 • attritus

  - trenie

 • atypia

  - odchylnosť, nepravidelnosť

 • atypicus

  - atypický, zvláštny, netypický, nezvyčajný

 • chrom(at)ocystoscopia

  - chrom(at)ocystoskopia, vyšetrovanie vylučovacieho ústrojenstva pomocou farbiva vpraveného do žily a sledovanie cystoskopom, za akú dobu začne odchádzať z močovodu sfarbený moč

 • chrom(at)ofobia

  - chrom(at)ofóbia, chorobný strach pred určitou farbou

 • chrom(at)ogenesis

  - chrom(at)ogenéza, tvorba farbiva (pigmentu)

 • chrom(at)ooptometria

  - chrom(at)optometria, zišťovanie farbocitu, citlivosti farebného videnia

 • chrom(at)ooptometrum

  - chrom(at)optometer, prístroj k určeniu rozsahu farebného videnia, farbocitu

 • chrom(at)ophagus

  - chrom(at)ofág, histiocytárna bunka pohlcujúca farbivo

 • chrom(at)ophilus

  - chrom(at)ofilný, ľahko sfarbiteľný, viažúci farbivo

 • derm(at)algia

  - derm(at)algia, bolesť kože

 • derm(at)exanthema

  - derm(at)exantém, kožná vyrážka

 • derm(at)ographismus

  - "dermatografizmus, ""kožné písmo"", vazomotorické sčervenanie kože po mechanickom podráždení"

 • derm(at)osclerosis

  - derm(at)oskleróza, chorobné stvrdnutie kože

 • dizygotické dvojčatá

  - dvojčatá, ktoré vznikli oplodnením dvoch vajíčok dvoma spermiami. Súrodenecké dvojčatá.

 • don(at)or

  - oris, m. (l. donare dávat) donor, donátor, dárce (např. krve)

 • monozygotné dvojčatá

  - identické dvojčatá, ktoré vznikli z jediného oplodneného vajíčka.

 • pancre(at)ozyminum

  - pankreatozymín, cholecystokinín, cholecystokinín-pankreozymín, peptid produkovaný sliznicou hornej časti tenkého čreva, vyvolávajúci kontrakciu žlčníka a sekréciu pankreatickej šťavy bohatej na enzýmy

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: , šúr, eå e, utility, oå i, mirroring, sã å, c, šd, s, delã æ ã, fw, uart, independent, ide