Hľadaný výraz "ó" v Lekárskom slovníku

Nájdených 1044 výsledkov (9 strán)

 • otoscopos

  - otoskop, ušné zrkadielko, optický prístroj na priame vyšetrenie zvukovodu a bubienka

 • otostroboscopia

  - otostroboskopia, bezprostredné pozorovanie kmitov bubienka pomocou špeciálneho prístroja

 • ototomia

  - ototómia, preťatie bubienka, chirurgický výkon na uchu

 • ototoxicita

  - jedovatosť pre sluch

 • ouabainum

  - g-strophantinum, g-strofantín, prirodzený glykozid zo semien Strophanthus gratus a listov Acocanthera ouabaio, používa sa ako liek na posilnenie činnosti srdca

 • ovalis

  - oválny, vajcovitý

 • ovalocytosis

  - ovalocytóza, prítomnosť ovalocytov v krvi

 • ovalocytus

  - ovalocyt, oválna, elipsoidná červená krvinka

 • ovarialgia

  - ovarialgia, bolesť vaječníka

 • ovarialis

  - ovariálny, vaječníkový

 • Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)

  - komplikácia, vznikajúca pri nadmernej reakcii vaječníkov na stimuláciu.

 • ovariectomia

  - ovariektómia, operačné vybratie vaječníka

 • ovariocele

  - ovariokéla, vaječníková prietrž

 • ovariocentesis

  - ovariocentéza, punkcia, nabodnutie vaječníka, vaječníkovej cysty

 • ovariocyesis

  - ovariocyéza, ovariokyéza, tehotenstvo vo vaječníku, mimomaternicové tehotenstvo

 • ovariohysterectomia

  - ovariohysterektómia, operačné vybratie vaječníka a maternice

 • ovariomania

  - ovariománia, chorobné zvýšenie pohlavného pudu žien

 • ovariopathia

  - ovariopatia, ochorenie vaječníka (všeobecne)

 • ovariopexis

  - ovariopexia, upevnenie vaječníka

 • ovariopriva

  - (žena) zbavená vaječníka

 • ovariorrhexis

  - ovariorexia, natrhnutie vaječníka

 • ovariosalpingectomia

  - ovariosalpingektómia, chirurgické vybratie vaječníka a vajcovodu

 • ovariosteresis

  - ovariosteréza, operačné vybratie vaječníka

 • ovariostomia

  - ovariostómia, otvorenie vaječníka

 • ovariotomia

  - ovariotómia, preťatie, prípadne vybratie vaječníka

 • ovaritis

  - ovaritída, zápal vaječníka

 • ovárium

  - vaječník

 • ovicíd

  - chemický prípravok na hubenie vajíčok roztočov

 • oviformis

  - oviformný, vajcovitý, vajcu podobný

 • ovigenesis

  - ovigenéza, tvorba a vývoj vajíčka

 • oviger

  - vajcovodný

 • oviparitas

  - oviparita, kladenie vajec

 • ovipositio

  - ovipozícia, poloha vajíčka

 • ovocytus

  - ovocyt, vaječná bunka

 • ovogenesis

  - ovogenéza, vývoj vajíčka

 • ovogeneticus

  - ovogenetický, vo vzťahu k vývoju vajíčka

 • ovogonium

  - ovogónia, oogónia, primitívne vývojové štádium samičej gaméty

 • ovoidalis

  - ovoidálny, vajcovitý, podobný vajcu

 • ovolemma

  - ovoléma, bunková blana vajíčka

 • ovonucleus

  - ovonukleus, vaječné jadro

 • ovoplasma

  - ovoplazma, cytoplazma vajíčka

 • ovotestis

  - obojaká pohlavná žľaza obsahujúca tkanivo vaječníka aj semenníka

 • ovoviviparitas

  - ovoviviparita, vajcoživorodosť, plodenie prostredníctvom vajíčok vyliahnutých vo vnútri organizmu

 • ovplyvnený pohlavím

  - znak, ktorý nie je síce X-viazaný, ale jeho penetrancia a expresivita sa líši podľa pohlavia.

 • Ovulácia

  - vývin a uvoľnenie vajíčka pripraveného na oplodnenie spermiou. Zvyčajne nastáva raz v jednom a raz v druhom vaječníku.

 • ovulatio

  - ovulácia, ovifikácia, periodické uvoľňovanie zrelého vajíčka z vaječníka

 • ovulatorius

  - ovulačný, týkajúci sa ovulácie

 • ovulum

  - vajíčko

 • oxalaemia

  - oxalémia, prítomnosť soli kyseliny šťaveľovej v krvi

 • oxalismus

  - nadmerné vylučovanie šťaveľanu močom

 • oxalosis

  - oxalóza, ochorenie charakterizované nadmerným ukladaním šťaveľanov v orgánoch, hlavne v obličkách

 • oxaluria

  - oxalúria, prítomnosť šťaveľanov v moči

 • oxid

  - kysličník, zlúčenina chemického prvku s kyslíkom

 • oxyaesthesia

  - oxyestézia, zvýšená citlivosť

 • oxyblepsia

  - oxyblepsia, nadmerne ostré videnie (oxyopia)

 • oxycephalia

  - oxycefália, vysoká, úzka a krátka lebka, kónická hlava

 • oxydasis

  - oxidáza, enzým, ktorý katalyzuje odtrhávanie vodíka zo substrátu a viaže ho na kyslík

 • oxydatio

  - oxidácia, chemická reakcia, pri ktorej do molekuly chemickej látky vstupuje atóm kyslíka (oxygenácia) alebo sa stráca jeden alebo viac elektrónov

 • oxydatus

  - okysličený

 • oxydum

  - zlúčenina prvku s kyslíkom

 • oxygenasis

  - oxygenáza, enzým, ktorý katalyzuje priamy prenos a zabudovávanie kyslíka do molekuly substrátu

 • oxygenatio

  - "oxygenácia, chemická reakcia, pri ktorej do molekuly látky vstupuje atóm kyslíka

 • oxygenium

  - kyslík, prvok chem. zn. O

 • oxygenoterapia

  - liečba kyslíkom

 • oxygenotherapia

  - oxygenoterapia, liečebné používanie kyslíka, liečba kyslíkom

 • oxygeusia

  - oxygeúzia, abnormálne vyvinutá chuť

 • oxyhaemoglobinum

  - oxyhemoglobín, okysličené krvné farbivo

 • oxylalia

  - oxylália, abnormálne rýchla reč

 • oxymetria

  - oxymetria, meranie, zisťovanie obsahu kyslíka v krvi

 • oxyopia

  - oxyopia, abnormálne ostré videnie (oxyblepsia)

 • oxyosmia

  - oxyosmia, abnormálne zvýšená čuchová ostrosť

 • oxypathia

  - oxypatia, hromadenie neoxidovateľných kyselín v tele s následnou acidózou

 • oxyphilia

  - oxyfília, schopnosť prijímať kyslé farbivá (acidofília)

 • oxyphilicus

  - oxyfilný, prijímajúci kyslé farbivá

 • oxyphonia

  - oxyfónia, ostrý zvuk hlasu, zvuková, hlasová ostrosť

 • oxyrygmia

  - oxyrygmia, pálenie s regurgitáciou kyslých látok zo žalúdka

 • oxytocia

  - oxytocia, rýchly pôrod

 • oxytocinasis

  - oxytocináza, enzým štiepiaci oxytocín

 • oxytocinum

  - oxytocín, neurohypofyzárny hormón, ktorý vyvoláva silné sťahy svaloviny maternice počas pôrodu

 • oxyuriasis

  - oxyurióza, ochorenie vyvolané Oxyuris, Enterobius vermicularis

 • oxyuriáza

  - choroba vyvolaná mrľami

 • ozaena

  - ozéna, chronické ochorenie nosovej sliznice spojené s vylučovaním hnisavého, silne zapáchajúceho sekrétu

 • ozonum

  - ozón, forma kyslíka, ktorá má molekulu zloženú z troch atómov kyslíka

 • ozostomia

  - ozostómia, zápach z úst