Hľadaný výraz "gen" v Lekárskom slovníku

Nájdených 53 výsledkov (1 strana)

 • gén

  - úsek molekuly DNA, ktorý je zahrnutý do syntézy polypeptidového reťazca alebo molekuly RNA a ktorý obsahuje kód pre tento polypeptid alebo RNA.

 • gena

  - líce, tvár

 • genealogia

  - genealógia, veda zaoberajúca sa štúdiom predkov (rodokmeňom) určitej rodiny

 • generalis

  - rodový, všeobecný, celkový, úplný, postihujúci celý organizmus

 • generalisatio

  - generalizácia, zovšeobecnenie, rozšírenie choroby na celý orgán alebo organizmus

 • generalisatus

  - generalizovaný, postihujúci celé telo

 • generatio

  - "generácia, pokolenie

 • genesis

  - genéza, vznik, pôvod, vývoj

 • genetica

  - genetika, veda o dedičnosti a premenlivosti organizmov

 • genetická prognostika

  - sprostredkovanie informácie o chorobe (ktorá môže byť podmienená geneticky) pacientovi alebo jeho rizikovým príbuzným. Informácia sa týka následkov ochorenia, pravdepodobnosti, s akou sa prenesie na ďalšie generácie, ale aj možnosti prevencie a terapie.

 • genetická smrť

  - neschopnosť mutácie prejsť do ďalšej generácie vzhľadom na jej závažné fenotypové následky.

 • genetický

  - podmienený génmi. Nesmie sa zamieňať s termínom kongenitálny (vrodený).

 • genetický kód

  - triplety báz, ktorým zodpovedajú konkrétne aminokyseliny z 20 možných.

 • geneticky letálny

  - gén alebo geneticky podmienený znak, ktorý spôsobuje zlyhanie reprodukčnej schopnosti postihnutého jedinca.

 • genetický marker

  - znak, ktorý sa dá využiť pri štúdiu bunkových línií, jedincov, rodín a populácií. Musí byť podmienený geneticky, musí sa dať presne zatriediť, musí mať jednoznačný a jednoduchý spôsob dedičnosti a jeho dedične podmienená variabilita musí spĺňať kritéria genetického polymorfizmu.

 • genetický skríning

  - masový populačný skríning, ktorého cieľom je identifikovať jedincov ohrozených rizikom určitej choroby, resp. rizikom, že budú mať dieťa s určitou genetickou chorobou. Skríningové testy sa používajú len v prípadoch chorôb, pri ktorých je dostupná možnosť terapie alebo iného opatrenia.

 • geneticus

  - genetický, týkajúci sa pôvodu, vývoja

 • genetika

  - veda o génoch, DNA a dedičnosti, čiže prenose znakov z generácie na generáciu.

 • genetika somatickej bunky

  - skúmanie genetických javov na úrovni kultivovaných somatických buniek.

 • geniculatus

  - kolienkový, uzlovitý

 • geniculum

  - koleno, uzlík, záhyb, ohnutie

 • genioglossus

  - sval idúci od dolnej čeľuste k jazyku, ťahajúci jazyk dopredu a k brade

 • geniohyoideus

  - sval idúci od brady k jazylke, ťahajúci jazylku hore a dopredu

 • genioplastike

  - genioplastika, plastická operácia brady, tváre

 • geniospasmus

  - geniospazmus, kŕč svalstva brady

 • genitalia

  - rodidlá, pohlavné orgány

 • genitalis

  - pohlavný, týkajúci sa pohlavných orgánov

 • genitofemoralis

  - genitofemorálny, patriaci k pohlavným orgánom a stehnu

 • genitoinguinalis

  - genitoingvinálny, patriaci k pohlavným orgánom a slabine

 • genitourinarius

  - genitourinárny, močopohlavný, vzťahujúci sa k pohlavným a močovým orgánom

 • genitovesicalis

  - genitovezikálny, týkajúci sa pohlavných orgánov a močového mechúra

 • genitrix

  - rodička, matka

 • genius

  - "najvyšší stupeň tvorivých schopností

 • genlocalisatio

  - lineárne usporiadanie génov v chromozómoch bunkového jadra

 • genodermatosis

  - genodermatóza, dedičné postihnutie kože rôznymi afekciami

 • genofond

  - všetky gény daného lokusu, ktoré sa vyskytujú v sledovanej populácii.

 • genóm

  - haploidný alebo diploidný komplement všetkej DNA:

 • genoma

  - genóm, súbor génov lokalizovaných v chromozómoch bunkového jadra

 • genotyp

  - súbor všetkých dedičných vlastností určitého organizmu
  - genetická konštitúcia (genóm), presnejšie alely jedného lokusu.

 • genotypos

  - genotyp, súbor všetkých dedičných informácií organizmu, genetická konštitúcia organizmu

 • génová mapa

  - zobrazenie ľudského karyotypu, v ktorom je vyznačená lokalizácia zmapovaných génov na jednotlivých chromozómoch. Podrobnosti sú uvedené v texte knihy.

 • génová záťaž

  - celková mortalita a morbidita spôsobená mutovanými génmi.

 • génový posun

  - náhodné kolísanie génových frekvencií v malých populáciách.

 • génový tok

  - postupné prenikanie génov jednej populácie do druhej, spôsobené migráciou a krížením.

 • gentilitas

  - gentilita, rodové príbuzenstvo, pokrvnosť

 • genu

  - koleno, ohnutie

 • genualis

  - kolenný, vzťahujúci sa ku kolenu

 • genuinus

  - genuínny, samostatný, prirodzený, vrodený, dedičný

 • genum

  - "gén, základná jednotka dedičnosti v chromozómoch bunkového jadra

 • genus

  - rod, pohlavie, pokolenie, druh

 • genyantralgia

  - genyantralgia, bolesť v čeľustnej dutine

 • genycheiloplastike

  - genycheiloplastika, plastická operácia čeľustí a pier

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: kry, turnãƒâ, fol, preš, carbo, w3, kilo, applet, iss, starã, apac, swap, toggle key, ef, g
Ekonomický slovník: tsb, ese, vlm, udi, pmr, dpu, crv, aj, lce, mcp, vyh, hin, rte, zob, bkk