Hľadaný výraz "za" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 413 výsledkov (4 strán)

 • á

  - po kusoch, za (po...

 • a limine

  - od začiatku, zásadne...

 • absolutórium

  - prepustenie zo zodpovednosti za...

 • adept

  - uchádzač, začiatočník...

 • amerikán

  - človek, ktorý odišiel za...

 • anglikánska cirkev

  - kresťanská cirkev zo začiatku...

 • anulácia

  - zrušenie, vyhlásenie za neplatné ...

 • árenda

  - prenajímanie pozemkov za naturálnu...

 • ateroskleróza

  - kôrnatenie tepien, arterioskleróza ...

 • bilancovanie

  - porovnávanie výsledkov za určité...

 • bojar

  - do začiatku 18. storočia...

 • chromometria

  - odmerná analýza s použitím...

 • clo

  - štátom stanovený poplatok za...

 • da capo

  - znovu, od začiatku...

 • deflagrácia

  - prvá fáza výbuchu výbušniny,...

 • deifikácia

  - zbožňovanie, vyhlásenie za božstvo...

 • dementovať

  - vyhlásiť niečo za nepravdivé,...

 • digescia

  - vylúhovanie látok za vyššej...

 • dilatácia času

  - téza špeciálnej teórie relativity,...

 • disjunkcia

  - rozluka, rozpojenie, rozlúčenie; fáza...

 • diskvalifikácia

  - prehlásenie za neschopného; vylúčenie...

 • elektronarkóza

  - narkóza dosahovaná pomocou elektrického...

 • empír

  - umelecký sloh zo začiatku...

 • endlovať, entlovať

  - začisťovať okraj látky, obnitkovávať...

 • ereutofóbia

  - chorobný strach zo začerveňania...

 • eudaimonizmus

  - názor považujúci za kritérium...

 • expresionizmus

  - umelecký smer na začiatku...

 • faktúra

  - účet za tovar alebo...

 • fauvizmus

  - expresívny maliarsky smer začiatkom...

 • federal style

  - raná fáza americkej architektúry...

 • fiktonym

  - meno prijaté za účelom...

 • floskula

  - prázdna fráza; bezobsažný výraz...

 • gamogónia

  - gametogenéza, rozmnožovanie organizmov pohlavnými...

 • garota

  - poprava zaškrtením; popravčí nástroj...

 • gaudeamus

  - začiatok starej latinskej študentskej...

 • glaciál

  - obdobie zaľadnenia v pleistocéne...

 • grafitizácia

  - odplyňovanie uhlia; posledná fáza...

 • greenhorn

  - zelenáč, neskúsený človek, začiatočník...

 • honorár

  - odmena za vedeckú alebo...

 • in vivo

  - za živa, v živom...

 • incipit

  - začína sa, v stredovekých...

 • independentizmus

  - hnutie za nezávislosť...

 • inkantácia

  - zariekavanie, zažehnávanie...

 • integrovať

  - spájať, zjednocovať, začleňovať; počítať...

 • intermitóza

  - fáza medzi dvomi následnými...

 • izolacionizmus

  - hnutie za nezasahovanie do...

 • izostáza

  - hypotéza o rovnovážnom rozložení...

 • kadet

  - začiatočník, nováčik; kedysi dôstojnícky...

 • katabolizmus

  - fáza látkovej premeny charakterizovaná...

 • kurtáž

  - poplatok za uskutočnený obchod...

 • levulóza

  - fruktóza, ovocný cukor...

 • lupus vulgaris

  - tuberkulóza kože s tvorbou...

 • man

  - za feudalizmu nevoľník, vazal...

 • mobilizmus

  - geotektonická hypotéza predpokladajúca horizontálny...

 • monogram

  - začiatočné písmená mena a...

 • mudžahedín

  - bojovník za vieru v...

 • nahajka

  - ruský korbáč zaťažený kovovými...

 • neorealizmus

  - umelecký smer na začiatku...

 • neptunizmus

  - hypotéza o vzniku hornín...

 • onerozita

  - zaťaženie právnym záväzkom...

 • overal

  - ochranný pracovný odev, kombinéza...

 • panspermizmus

  - hypotéza o prenose zárodkov...

 • penále

  - peňažná pokuta za nedodržanie...

 • pendler

  - človek dochádzajúci pravidelne za...

 • perkolácia

  - lúhovanie; vylúhovanie látok za...

 • plédovať

  - obhájiť, prihovoriť sa za...

 • plexus solaris

  - nervový pletenec za žalúdkom...

 • porto

  - poštový poplatok za dopravu...

 • pregravácia

  - preťaženosť, nadmerné zaťaženie ...

 • pro mortuo

  - vyhlásiť niekoho za mŕtveho...

 • prosiopézia

  - skracovanie slov na začiatku,...

 • proskribovať

  - prehlásiť za štvanca, postaviť...

 • prostitúcia

  - pohlavný styk za úplatu;...

 • provízia

  - peňažná odmena za sprostredkovanie...

 • ptyalín

  - slinná amyláza, enzým nachádzajúci...

 • putatívny

  - domnelý; omylom pokladaný za...

 • pyletrombóza

  - trombóza vrátnicovej žily...

 • reformizmus

  - hnutie za presadenie reforiem...

 • rustikál

  - za feudalizmu sedliacka neslobodná...

 • salár

  - mzda, odmena za prácu;...

 • sinnfeinizmus

  - protibritské nacionalistické hnutie za...

 • sionizmus

  - hnutie za vytvorenie samostatného...

 • škandinavizmus

  - hnutie za kultúrne, politické...

 • skleróza multiplex

  - roztrúsená skleróza...

 • spirém

  - počiatočná fáza nepriameho delenia...

 • štart

  - začiatok, východiskový bod; okamih...

 • strangulácia

  - uškrtenie, zaškrtenie; obesenie...

 • suponovať

  - predpokladať, mať za to;...

 • sycígia

  - začiatok novolunia alebo úplnku...

 • synekdocha

  - štylistická zámena časti za...

 • telofáza

  - štvrtá fáza nepriameho delenia...

 • teocentrizmus

  - svetonázor považujúci za základ...

 • terminatívum

  - dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok...

 • teror

  - hrôza, hrôzovláda, vláda násilia;...

 • toponeuróza

  - lokálna neuróza...

 • unus pro multis

  - jeden za všetkých...

 • uracil

  - pyramídová báza, jedna zo...

 • verzála, verzálka

  - veľké začiatočné písmeno ...

 • viskóza

  - regenerovaná celulóza, surovina na...

 • žardiniéra

  - váza alebo stolík na...

 • profáza

  - začiatočná fáza nepriameho delenia...

 • zair

  - menová jednotka Zairu...

 • zakat

  - druh dane v islamských...

 • žaket

  - pánsky oblek pozostávajúci z...

 • žalm

  - biblický spev; smutná pieseň...

 • zamat

  - hladká tkanina s krátkym...

 • žandár

  - príslušník žandárstva; slangovo: policajt...

 • žánrový

  - farbisto životný; zobrazujúci jednoduchý...

 • západníctvo

  - ruské myšlienkové hnutie v...

 • zarzuela

  - španielska ľudová spevohra...

 • abiogenéza

  - samoplodenie, nesprávna predstava o...

 • abionóza

  - fyzikálnymi a chemickými vplyvmi...

 • aerobióza

  - život v prostredí kyslíka...

 • agenéza

  - vrodené chýbanie alebo nevyvinutie...

 • akinéza

  - nehybnosť živočíchov pri hroziacom...

 • akrocyanóza

  - zmena farby niektorých častí...

 • aktinomykóza

  - chrastavosť rastlín, najmä zemiakov;...

 • alkalóza

  - stupňovanie zásaditej reakcie krvi ...

 • alternarióza

  - choroba rastlín prejavujúca sa...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: preã, å ã lka, suň, ent, úvod, krc, letã ã, lud, ã upa, cdg, oxb, prišč, å vec, ccd, pry