Hľadaný výraz "ovanie" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 182 výsledkov (2 strán)

 • acetometer

  - prístroj na určovanie obsahu...

 • acetonúria

  - ketonúria, vylučovanie ketónov –...

 • aeronivelácia

  - určovanie výšky leteckou fotogrametriou...

 • agitátor

  - zariadenie na oddeľovanie látok...

 • agnoskácia

  - zisťovanie totožnosti osôb alebo...

 • agregácia

  - zoskupenie, združovanie, zhlukovanie, spojovanie...

 • akumulácia

  - hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku;...

 • albuminúria

  - vylučovanie bielkovín močom, proteinúria ...

 • alkalóza

  - stupňovanie zásaditej reakcie krvi ...

 • amfigónia

  - pohlavné rozmnožovanie, splývanie pohlavných...

 • apomixia

  - rozmnožovanie rastlín bez oplodnenia ...

 • apospória

  - vegetatívne rozmnožovanie rastlín ...

 • artizácia

  - zumelečťovanie, napr. pohybu ...

 • automutilácia

  - sebazmrzačovanie, sebapoškodzovanie ...

 • autorelaxácia

  - psychické aj fyzické sebauvoľňovanie ...

 • azotúria

  - zvýšené vylučovanie dusíkatých látok...

 • bager

  - rýpadlo, stroj na premiestńovanie...

 • bohemizácia

  - počešťovanie...

 • branding

  - vypaľovanie do kože...

 • čechizácia

  - počešťovanie...

 • centralizácia

  - sústreďovanie do jedného centra,...

 • decelerácia

  - spomalenie, znižovanie rýchlosti, výkonu...

 • deeskalácia

  - zmierňovanie politického alebo vojenského...

 • defekácia

  - vyprázdňovanie črevného obsahu, stolice;...

 • degoržovanie

  - odkaľovanie fliaš pri výrobe...

 • dehydratácia

  - odvodnenie, odstraňovanie vody, prirodzené...

 • deifikácia

  - zbožňovanie, vyhlásenie za božstvo...

 • dekortifikácia, dekortikácia

  - odstraňovanie drevnatých a dužinatých...

 • denacionalizácia

  - násilné odnárodňovanie; vrátenie znárodnených...

 • denivelizácia

  - odstraňovanie zhodnej úrovne, napr....

 • denudácia

  - obnažovanie zemského povrchu pôsobením...

 • depopulácia

  - vyľudňovanie, vyľudnenie určitého územia;...

 • destabilizácia

  - zhoršovanie politických, ekonomických a...

 • dezodorant

  - prostriedok na odstraňovanie nežiadúcich...

 • diagnostikum

  - látka používaná na určovanie...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • diskriminácia

  - rozlišovanie, znevýhodnenie (rasové, náboženské...

 • diuréza

  - vylučovanie moču...

 • diverzifikácia

  - rozlišovanie, rozčlenenie; rozšírenie počtu,...

 • dražovanie

  - výroba dražé; obaľovanie semien...

 • drenáž

  - odvodňovanie pozemkov stokovým zariadením;...

 • echomímia

  - chorobné napodobňovanie výrazu tváre...

 • efydrogamia

  - opeľovanie vodnej vegetácie...

 • egoizmus

  - zdôrazňovanie samého seba, stavanie...

 • ekologizácia

  - znižovanie negatívnych vplyvov na...

 • elektrodiagnostika

  - určovanie diagnózy pomocou elektrických...

 • elektrokryštalizácia

  - vylučovanie kovov na elektródach...

 • enuréza

  - mimovoľné nočné pomočovanie...

 • epigónstvo

  - napodobňovanie významných osobností, opakovanie...

 • epilácia

  - odstraňovanie chlpov alebo vlasov,...

 • erotománia

  - nadmerné až chorobné vystupňovanie...

 • etatizmus

  - prehnané zdôrazňovanie funkcií štátu...

 • exagerácia

  - zveličovanie, preháňanie, nadsadzovanie...

 • existencializmus

  - zdôrazňovanie jedinečných, bytostných zážitkov...

 • expandia

  - rozširovanie, zväčšovanie, rozpínanie...

 • exploatácia

  - ťažba, využitie, vykorisťovanie, zúžitkovanie...

 • exsikóza

  - vysychanie, vysušovanie organizmu...

 • extenzívne poľnohospodárstvo

  - zvyšovanie celkových výnosov rozširovaním...

 • fitnescentrum

  - priestor na posiľovanie, aerobik...

 • fluoróza

  - porušovanie zubnej skloviny pôsobením...

 • forsáž

  - prídavné spaľovanie, napr. u...

 • fotoefekt

  - uvoľňovanie elektrónov z atómu...

 • fotogrammetria

  - určovanie tvarov, rozmerov a...

 • frigorimeter

  - prístroj na zisťovanie chladiaceho...

 • frustulácia

  - nepohlavné rozmnožovanie mechúrnikov...

 • gamogónia

  - gametogenéza, rozmnožovanie organizmov pohlavnými...

 • genocída

  - hromadné vyvražďovanie obyvateľstva; zločin...

 • geochronológia

  - určovanie veku hornín a...

 • grafitizácia

  - odplyňovanie uhlia; posledná fáza...

 • grafognózia

  - porovnávacie určovanie pisateľa ...

 • heterosugescia

  - ovplyvňovanie citov, postojov a...

 • historizácia

  - zdôrazňovanie vývoja, minulosti...

 • holocaust

  - vyvražďovanie Židov nacistami; zničenie,...

 • hydratácia

  - zavodnenie organizmu; zlučovanie látky...

 • hypersalivácia

  - nadmerné vylučovanie slín, ptyalizmus...

 • hypogalakcia

  - znížené vylučovanie materského mlieka...

 • indiferencia

  - ľahostajnosť, vzájomné neovplyvňovanie, neurčitosť,...

 • injektor

  - zariadenie na počiatočné urýchľovanie...

 • jakobinizmus

  - stupňovanie teroru a jeho...

 • kadencia

  - spád, rýchlosť, vystupňovanie; rýchlosť...

 • karcinostatikum

  - látka zastavujúca rozmnožovanie a...

 • katechéza

  - vyučovanie náboženstva vo forme...

 • ketonúria

  - vylučovanie ketónov močom, acetonúria...

 • klarifikácia

  - odstraňovanie znečisťujúcich látok z...

 • klasifikácia

  - triedenie; hodnotenie; rozdeľovanie, známkovanie,...

 • klonovanie

  - rozmnožovanie nepohlavnou cestou z...

 • kolektivizmus

  - podriaďovanie osobných záujmov kolektívu;...

 • kolonizácia

  - osídľovanie a kultivácia neobývaných...

 • komasácia

  - hromadenie, sceľovanie (napr. pozemkov)...

 • komparácia

  - porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie prídavných...

 • kompresia

  - tlak, stláčanie látok; zhusťovanie,...

 • konsolidácia

  - upevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie...

 • kontemplácia

  - rozjímanie; premietanie, uvažovanie...

 • korázia

  - obrusovanie a rozrušovanie hornín...

 • korózia

  - porušovanie povrchu hmoty chemickým...

 • krauróza

  - zvrašťovanie kože...

 • kryptogamia

  - rozmnožovanie rastlín výtrusmi, tajnosnubnosť...

 • kvantifikácia

  - určovanie množstva; zavedenie číselných...

 • laktácia

  - vylučovanie mlieka...

 • litoskop

  - sonda na zisťovanie močových...

 • lubrikácia

  - zvlhčenie, mazanie, zvlhčovanie, napr....

 • megalománia

  - chorobné sebapreceňovanie, chorobná túžba...

 • meliorácie

  - vedecky podložené zlepšovanie prírodných...

 • mikrománia

  - chorobné podceňovanie samého seba,...

 • miniaturizácia

  - zmenšovanie súčiastok, najmä v...

 • moderácia

  - miernosť, umiernenosť; zmiernenie; spomaľovanie...

 • modernizácia

  - vylepšovanie, prispôsobenie súčasným nárokom...

 • monogenéza

  - nepohlavné rozmnožovanie ...

 • nacifikácia

  - presadzovanie, uplatňovanie nacistických metód...

 • nefelometria

  - určovanie koncentrácie rozptýlených častíc...

 • nefoskop

  - prístroj na určovanie smeru...

 • nepotizmus

  - zvýhodňovanie, presadzovanie príbuzných, rodinkárstvo,...

 • oligochólia

  - znížené vylučovanie žlče...

 • oligúria

  - znížené vylučovanie moču...

 • oviparia

  - rozmnožovanie vajíčkami, vajcorodosť...

 • paródia

  - zosmiešňujúce napodobňovanie vážneho diela;...

 • pauperizácia

  - znižovanie životnej úrovne, jej...

 • perimeter

  - prístroj na určovanie zorného...

 • persifláž

  - zosmiešnenie, posmešné napodobňovanie...

 • plánografia

  - fotochemické rozmnožovanie kresieb, plánov...

Naposledy hľadané výrazy: