Hľadaný výraz "fibr" v Lekárskom slovníku

Nájdených 61 výsledkov (1 strana)

 • fibra

  - niť, vlákno

 • fibrilácia

  - mihanie srdcových predsiení alebo komôr, chvenie srdca

 • fibrilla

  - vlákienko, drobnohľadné vlákna z väziva

 • fibrillatio

  - fibrilácia, veľmi rýchle a nepravidelné sťahy, napr. srdcových predsiení alebo komôr

 • fibrillisatio

  - fibrilizácia, chorobné zmnoženie fibríl

 • fibrillogenesis

  - fibrilogenéza, tvorba vlákien, vlákienok

 • fibrinogenaemia

  - fibrinogenémia, koncentrácia fibrinogénu v krvi

 • fibrinogenopenia

  - fibrinogenopénia, nedostatok fibrinogénu v krvi

 • fibrinogenum

  - fibrinogén, bielkovina krvnej plazmy meniaca sa účinkom enzýmov na fibrín (faktor zrážania krvi)

 • fibrinohaemorrhagicus

  - fibrinohemorágický, s prímesov krvi a fibrínu

 • fibrinoideus

  - fibrinoidný, podobný fibrínu

 • fibrinoidum

  - fibrinoid, látka podobná fibrínu

 • fibrinolysis

  - fibrinolýza, rozpustenie fibrínu účinkom enzýmu

 • fibrinolyticus

  - fibrinolytický, rozpúšťajúci fibrín

 • fibrinolytikum

  - látka rozpúšťajúca fibrín

 • fibrinolýza

  - rozpúšťanie fibrínu

 • fibrinopurulentus

  - fibrinopurulentný, fibrinózne hnisavý

 • fibrinosus

  - fibrinózny, väzivový

 • fibrinum

  - fibrín, bielkovinová látka zúčastňujúca sa zrážania krvi, vzniknutá z fibrinogénu účinkom trombínu

 • fibrinuria

  - fibrinúria, prítomnosť fibrínu v moči

 • fibro(leio)myoma

  - fibro(leio)myóm, nezhubný nádor z (hladkej) svaloviny a väziva

 • fibroadenia

  - fibroadénia, chorobné zmnoženie spojivového tkaniva žľazy

 • fibroadenoma

  - fibroadenóm, nezhubný zmiešaný nádor zo žľazového a väzivového tkaniva

 • fibroangioma

  - fibroangióm, cievny nádor obsahujúci väzivové tkanivo

 • fibroblastos

  - fibroblast, modifikovaný fibrocyt zúčastnený na tvorbe väzivovej hmoty

 • fibrocartilagineus

  - väzivovo chrupavčitý

 • fibrocartilaginosus

  - fibrokartilaginózny, bohatý na väzivovo chrupavčité tkanivo

 • fibrocartilago

  - väzivová chrupavka

 • fibrocavitarius

  - fibrokavitálny, väzivovo dutinový

 • fibrochondroma

  - fibrochondróm, nádor z vláknitého spojiva a chrupavčitého tkaniva

 • fibrocytogenesis

  - fibrocytogenéza, vývoj spojivového vláknitého tkaniva

 • fibrocytus

  - fibrocyt, bunka spojivového tkaniva

 • fibrodysplasia

  - fibrodysplázia, porucha vo vývoji, tvorbe väziva

 • fibroectomia

  - fibroektómia, chirurgické vybratie fibrómu

 • fibroelasticus

  - fibroelastický, s kolagénnym a elastickým väzivom

 • fibroelastosis

  - fibroelastóza, zmnoženie kolagénnych a elastických vlákien

 • fibroepithelioma

  - fibroepitelióm, nezhubný nádor z väziva a výstelky

 • fibrolipoma

  - fibrolipóm, nezhubný nádor z väzivového a tukového tkaniva

 • fibroma

  - fibróm, nádor skládajúci sa z fibrocytov a medzibunkovej hmoty tvorený kolagénnymi vláknami

 • fibromatosis

  - fibromatóza, výskyt početných fibrómov

 • fibromesothelioma

  - mezotelióm, nádor z mezotelu obsahujúci veľa väziva

 • fibromuscularis

  - fibromuskulárny, väzivovosvalový, týkajúci sa väzivového a svalového tkaniva

 • fibromusculocartilagineus

  - fibromuskulokartilaginózny, týkajúci sa vláknitého väziva, svalu a chrupavky

 • fibromyoma

  - fibromyóm, nezhubný nádor zo spojivového a svalového tkaniva

 • fibromyositis

  - fibromyozitída, zápal fibromuskulárneho tkaniva

 • fibromyxolipoma

  - fibromyxolipóm, nezhubný nádor z väzivového, hlienového a tukového tkaniva

 • fibromyxoma

  - fibromyxóm, nezhubný zmiešaný nádor z väzivového a hlienového tkaniva

 • fibronesidioma

  - fibronezidióm, adenóm ostrčekov pankreasu obsahujúci veľa väziva

 • fibroneuroma

  - fibroneuróm, nezhubný nádor zo spojivového tkaniva a nervových vlákien

 • fibroosteoma

  - fibroosteóm, nezhubný nádor z kostného a spojivového tkaniva (osteofibróm)

 • fibropapilloma

  - fibropapilóm, nádor z povrchového epitelu s nadmernou tvorbou väziva

 • fibroplasia

  - fibroplázia retrolentárna, choroba u nedonosených detí v inkubátore, charakterizovaná bujnením ciev sietnice smerom dopredu k zadnej ploche šošovky, s prípadným následným odchlípením sietnice a oslepnutím

 • fibroplasticus

  - fibroplastický, týkajúci sa fibroplázie (novotvorenia väziva)

 • fibroproductivus

  - fibroproduktívny, tvoriaci väzivo, vyznačujúci sa tvorbou väziva

 • fibrosarcoma

  - fibrosarkóm, zhubný nádor z väzivového tkaniva

 • fibrosis

  - "fibróza, zmnoženie, zhustenie väziva v tkanive

 • fibrositis

  - fibrozitída, väčšinou degeneratívne bolestivé zmnoženie väzivového tkaniva (napr. vo svale)

 • fibroskopia

  - vyšetrovanie pomocou optiky a sklenených vlákien

 • fibrosus

  - fibrózny, väzivový

 • fibrotisatio

  - fibrotizácia, zvláknenie tkaniva, prestúpenie tkaniva väzivom

 • Cystická fibróza

  - mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i ľudový názov slané deti. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko postihne infekcia. Hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5-10% sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho výskytu je 25%. K dispozícii je prenatálna diagnostika. Ochorenie nevieme vyliečiť, liečba je zameraná na zmiernenie príznakov, pacienti zomierajú na ťažké infekčné komplikácie.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dif, mvh, bkr, å t, esy, vuv, soľ, rr, peã ë, czm, fnl, pgn, hoã, vau, sám