Hľadaný výraz "oå ä" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 382 výsledkov (4 strán)

 • geotermika

  - náuka o tepelných priestoroch...

 • gerontofília

  - pohlavný záujem o staršie...

 • gerontológia

  - náuka o starnutí a...

 • glaukóm

  - zelený očný zákal ...

 • goniometria

  - náuka o funkciách uhlov,...

 • gradológia

  - náuka o gradáciach ...

 • gradualizmus

  - názor o vhodnosti postupnej...

 • hampshire

  - plemeno sliepok a ošípaných...

 • hazardovať

  - ľahkomyseľne riskovať; dávať niečo...

 • heliogeofyzika

  - náuka o závislosti geofyzikálnych...

 • helmintológia

  - náuka o červoch...

 • hematológia

  - náuka o krvi a...

 • heraldika

  - náuka o erboch a...

 • heterofória

  - porucha rovnováhy očných svalov,...

 • heuristika

  - náuka o prameňoch vedy,...

 • hipológia

  - náuka o koňoch...

 • horoskop

  - úsudok o osude ľudí...

 • humanizmus

  - ľudskosť; starostlivosť o blaho...

 • hydrobiológia

  - náuka o organizmoch žijúcich...

 • hydrochémia

  - náuka o chemických vlastnostiach...

 • hydrodynamika

  - náuka o prúdení kvapalín...

 • hydrogeológia

  - náuka o podzemných vodách...

 • hydrografia

  - náuka o vodstve, vodopis...

 • hydrológia

  - náuka o vodách, ich...

 • hydrometeorológia

  - náuka o atmosferických zrážkach...

 • ikonografia

  - obrazopis, náuka o námetoch...

 • imperializmus

  - úsilie o svetovládu, podľa...

 • imunológia

  - náuka o obranných reakciách...

 • indisponibilita

  - nepoužiteľnosť, nemožnosť o niečom...

 • infektológia

  - náuka o nákazlivých chorobách...

 • infinitizmus

  - názor o nekonečnosti sveta,...

 • inokulácia

  - očkovanie...

 • insektológia

  - náuka o hmyze...

 • intersubjektivita

  - čo je spoločné všetkým...

 • iritída

  - zápal očnej dúhovky...

 • izostáza

  - hypotéza o rovnovážnom rozložení...

 • kalorimetria

  - náuka o meraní zmien...

 • kandidatúra

  - uchádzanie sa o funkciu...

 • kanelloni

  - štvorcové cestoviny o veľkosti...

 • karcinológia

  - náuka o zhubných nádoroch...

 • karpobiológia

  - náuka o semenách a...

 • karpológia

  - náuka o plodoch rastlín...

 • karyológia

  - náuka o štruktúre a...

 • klaun

  - šašo, pajác, komická figurka...

 • klerikalizmus

  - úsilie cikrvi o vplyv...

 • klimatológia

  - náuka o podnebí a...

 • klišé

  - tlačiarenský štočok; ošúchaný slovný...

 • koleopterológia

  - náuka o chrobákoch...

 • komunizmus

  - ideológia usilujúca o likvidáciu...

 • kondicionalizmus

  - názor o krajnej relatívnosti...

 • konjunktivitída

  - zápal očných spojiviek...

 • konosement

  - prevoditeľný doklad o prevzatí...

 • konštitucionalistika

  - veda o ústavnom práve...

 • kontra

  - proti; tón o tri...

 • kornak

  - indický ošetrovateľ slonov...

 • korofília

  - sexuálny záujem mužov o...

 • kozmochémia

  - náuka o chemických procesoch...

 • kozmogónia

  - náuka o vzniku a...

 • kozmológia

  - náuka o vesmíre ako...

 • kreacionizmus

  - teória o vzniku alebo...

 • kryológia

  - náuka o ľadovcoch a...

 • kynizmus

  - starogrécky filozofický názor o...

 • laktologia

  - náuka o mlieku...

 • laptop

  - prenosný osobný počítač, o...

 • laryngológia

  - náuka o hrtane a...

 • lesto

  - v hudbe: sviežo, ľahko...

 • licencia

  - voľnosť; povolenie; zmluva o...

 • lingvistika

  - jazykoveda, náuka o jazykoch...

 • logopédia

  - náuka o fyziológii a...

 • magnetochémia

  - náuka o vzťahoch medzi...

 • magnetostatika

  - náuka o vzájomných silových...

 • makrobiotika

  - náuka o zdravom živote...

 • makromolekulárna chémia

  - náuka o vzniku, vlastnostiach...

 • manikúra

  - odborné ošetrenie rúk, najmä...

 • matrika

  - úradná kniha zápisov o...

 • mendelizmus

  - učenie o základoch dedičnosti,...

 • meniskus

  - dutovypuklá alebo vypuklodutá šošovka...

 • metafyzika

  - filozofická náuka o nadzmyslových...

 • metalurgia

  - hutníctvo; náuka o dobývaní...

 • metapsychológia

  - náuka o nadzmyslových, okultných...

 • metempsychóza

  - učenie o prevteľovaní a...

 • meteorológia

  - náuka o fyzikálnych dejoch...

 • metodika

  - náuka o zákonitostiach výučby;...

 • metodológia

  - náuka o všeobecných metódach...

 • metrosexuál

  - muž prehnane dbajúci o...

 • mikrobiológia

  - veda o organizmoch, k...

 • monizmus

  - učenie o jedinom princípe...

 • monofyzitizmus

  - učenie o jedinej (božskej)...

 • monografia

  - vedecké dielo o jedinom...

 • monokel

  - optická šošovka len na...

 • monotematický

  - majúci jednu tému, o...

 • monštrum

  - obluda, netvor, príšera; čo...

 • montanistika

  - náuka o baníctve ...

 • morfológia

  - náuka o tvaroch a...

 • morganizmus

  - v biológii smer o...

 • mykológia

  - náuka o hubách ...

 • myológia

  - náuka o svaloch ...

 • myrmekológia

  - náuka o mravcoch ...

 • mytológia

  - bájoslovie; náuka o starých...

 • mýtus

  - vymyslené rozprávanie o dávnoveku...

 • nautika

  - náuka o správnom vedení...

 • ne vis in idem

  - nie dvakrát o tom...

 • nefrológia

  - náuka o obličkách a...

 • nekrológ

  - prejav o zosnulom hodnotiaci...

 • neptunizmus

  - hypotéza o vzniku hornín...

 • neurobiológia

  - náuka o nervovom systéme,...

 • neurofyziológia

  - náuka o nervovej činnosti,...

 • neurológia

  - náuka o nervoch a...

 • noetika

  - náuka o hodnote a...

 • nomológia

  - náuka o zákonoch javov...

 • nozológia

  - náuka o triedení chorôb...

 • nystagmus

  - očná choroba prejavujúca sa...

 • ofiológia

  - náuka o hadoch...

 • oftalmia

  - zápal očí...

 • oftalmológ

  - odborník v oftalmológii, očný...

 • oftalmoskopia

  - vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom...

 • okulista

  - očný lekár...

 • okultizmus

  - teória o pôsobení údajných...

 • olfaktológia

  - náuka o čuchu a...

 • omikron

  - hláska zovreté „o“ gréckej...