Hľadaný výraz "pe" v Lekárskom slovníku

Nájdených 453 výsledkov (4 strán)

 • Pecorino Romano

  - tvrdý syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Toskánska, Sardínii

 • pectinatus

  - majúci hrebeň, podobný hrebeňu

 • pectinealis

  - pectineus, hrebeňový

 • pectinum

  - pektín, vysokomolekulárne polysacharidy nachádzajúce sa v rastlinnom pletive, nevstrebávajúci sa z tráviaceho ústrojenstva (vláknina)

 • pectoralgia

  - pektoralgia, bolesť v hrudnej oblasti

 • pectoralis

  - hrudný

 • pectoriloquia

  - pektorilokvia, patologické zosilnenie hrudného hlasu, možnosť rozoznať slová pri vyšetrovaní hrudníka v prípade, že chorý šepká

 • pectus

  - hruď, hrudník, prsia

 • pedialgia

  - pedialgia, bolesť nôh

 • pedicatio

  - pedikácia, pohlavný styk per anum (cez konečník)

 • pedicularis

  - pediculosus, pedikulárny, týkajúci sa zavšivenia

 • pediculatus

  - majúci nôžku

 • Pediculoides

  - ventricosus - zákožka svrabová

 • pediculophobia

  - pedikulofóbia, chorobný strach pred zavšivavením

 • pediculosis

  - pedikulóza, zavšivavenie

 • pediculus

  - nožička, výbežok

 • pedicura

  - pedikúra, starostlivosť o nohy, odborné ošetrenie nôh, najmä nechtov

 • pediluvium

  - kúpeľ nôh

 • pedofília

  - sexuálna úchylka, pohlavné vzrušovanie deťmi

 • peduncularis

  - pedunkulárny, stopkovitý

 • pedunculus

  - háčik, stopka

 • pelagra

  - choroba z nedostatku vitamínov

 • Pélardon

  - mäkký syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • pelioma

  - pelióm, škvrny na koži

 • peliosis

  - pelióza, mnohopočetné bodkovité krvácanie, purpura

 • pella

  - koža

 • pellagra

  - pelagra, chronické ochorenie spôsobené jednostrannou výživou (druh avitaminózy z nedostatku niacínu a niacínamidu) vyznačujúce sa kožnými, gastrointestinálnymi a neurologickými príznakmi

 • pellagroidum

  - pelagroid, neúplne vyvinutá forma pelagry, ochorenie podobajúce a pelagre

 • pellicula

  - kožka, kožička

 • pellucidus

  - priesvitný, priehľadný

 • peloidum

  - peloid, súborné označenie pre látky používané pre ich dobré tepelné vlastnosti na fyzikálnu liečbu (slatina, rašelina)

 • pelotherapia

  - peloterapia, liečba bahennými obkladmi alebo zábalmi

 • pelotta

  - "guľatý jemný vankúšik používaný na spätné zatlačenie mäkkých orgánov

 • pelveoperitonitis

  - pelviperitonitis, pelveoperitonitída, pelviperitonitída, zápal panvovej pobrušnice

 • pelveoplastica

  - pelveoplastika, plastická operácia rozširujúca vchod zúženej panvy

 • pelvi(o)lithotomia

  - pelvilitotómia, preťatie obličkovej panvičky za účelom odstránenia kamienkov

 • pelvi(o)scopia

  - pelviskopia, priame vyšetrenie panvových orgánov

 • pelvicellulitis

  - pelvicelulitída, zápal pánvového väziva

 • pelvicephalographia

  - pelvicefalografia, röntgenové alebo ultrazvukové zobrazenie veľkosti hlavičky plodu a panvy matky

 • pelvicephalometria

  - pelvicefalometria, meranie panvových rozmerov vo vzťahu k veľkosti hlavy plodu

 • pelvicus

  - pelvinus, panvový

 • pelvifemoralis

  - pelvifemorálny, týkajúci sa panvy a stehnovej kosti

 • pelvifixatio

  - pelvifixácia, chirurgické spevnenie panvových orgánov

 • pelvigraphia

  - pelvigrafia, röntgenové alebo ultrazvukové znázornenie orgánov malej panvy

 • pelvimetria

  - pelvimetria, meranie panvových rozmerov

 • pelvimetron

  - pelvimeter, prístroj na meranie panvových rozmerov

 • pelviotomia

  - "pelviotómia, operačné otvorenie panvy

 • pelvirectalis

  - pelvirektálny, týkajúci sa panvy a konečníka

 • pelviroentgenographia

  - pelvirentgenografia, röntgenové znázornenia panvových orgánov

 • pelvis

  - panva

 • pelvivenographia

  - pelvivenografia, röntgenový záznam panvových žíl

 • pelvivertebralis

  - pelvivertebrálny, týkajúci sa panvy a stavcov

 • pelycalgia

  - pelykalgia, bolesť v panvovej oblasti

 • pelycoscopia

  - pelykoskopia, priam vyšetrovanie panvových orgánov pomocou zvláštneho prístroja

 • pelycotomia

  - pelykotómia, chirurgické preťatie panvy

 • pelypathia

  - pelypatia, brušné ťažkosti žien s vegetatívnym podkladom

 • pemphigoidum

  - pemfigoid, parapemfigus, kožné ochorenia s podobnými príznakmi ako má pemfigus

 • pemphigus

  - pemfigus, zdĺhavé a vážne kožné ochorenie s tvorbou pľuzgierov na koži a na slizniciach

 • pendulans

  - zvislý, visiaci smerom dole

 • pendulus

  - visiaci, skleslý, kývajúci sa

 • penetrácia

  - prenikanie, preniknutie

 • penetrancia

  - podiel jedincov, u ktorých sa určitý genotyp vyjadril. Ak je penetrancia menšia ako 100 %, znak má neúplnú penetranciu, resp. nulovú penetranciu. Ak je jedinec nositeľom genotypu, ktorý je za obvyklých okolností zodpovedný za abnormálny fenotyp, kým jedinec je zdravý, sledovaný gén nepenetroval.

 • penetrans

  - penetrujúci, prenikajúci, prerážajúci

 • penetratio

  - penetrácia, prenikanie, vnikanie

 • penicillaris

  - štetcový

 • penicillatus

  - štetcovitý

 • penicillinum

  - penicilín, antibiotikum získané z vreckatej huby Penicillium notatum

 • penicilliosis

  - penicilióza, ochorenie vyvolané hubou Penicillium notatum

 • penicillus

  - štetček, strapec

 • penis

  - mužský pohlavný úd

 • penischisis

  - penischíza, rázštep pohlavného údu

 • penitis

  - penitída, zápal penisu

 • penna (pinna)

  - "pero, perie

 • penoscrotalis

  - penoskrotálny, týkajúci sa mužského pohlavného údu a mieška

 • pensio

  - penzum, odvážená časť, určený podiel, úloha

 • pentagastrinum

  - pentagastrín, syntetický analóg gastrínu, ktorý sa používa na stimuláciu žalúdočnej sekrécie

 • pentosum

  - pentóza, jednoduchý cukor s piatimi atómami uhlíka v molekule

 • pentosuria

  - pentozúria, prítomnosť pentózy v moči

 • peotomia

  - peotómia, chirurgické odstránenie penisu

 • pepsinogenum

  - pepsinogén, forma inaktívneho pepsínu, ktorý sa účinkom kyseliny chlorovodíkovej aktivuje na pepsín

 • pepsinum

  - pepsín, enzým žalúdočnej šťavy štiepiaci bielkoviny na peptóny

 • pepsinuria

  - pepsinúria, prítomnosť pepsínu v moči

 • pepticus

  - peptický, urychľujúci trávenie, vzniknutý účinkom trávenia

 • peptidasis

  - peptidáza, enzým rozkladajúci peptidy

 • peptidum

  - peptid, látka vzniknutá spojením aminokyselín peptidovou väzbou

 • peptonum

  - peptón, štepný produkt bielkovín

 • per

  - cez, pre, počas

 • perabsurdus

  - nezmyselný

 • peracer

  - veľmi ostrý

 • peraciditas

  - peracidita, zvýšená kyslosť

 • peracutus

  - perakútny, veľmi prudký, náhly

 • perakútny

  - veľmi prudký

 • peramplus

  - veľmi široký, veľký

 • perangustus

  - veľmi úzky, uzučký

 • perbrevis

  - veľmi krátky, stručný

 • perceler

  - veľmi rýchly, náhly

 • perceptio

  - percepcia, vnímanie, chápanie, príjem, vnem

 • percolatio

  - upravenie, prečistenie

 • percommodus

  - veľmi vhodný, výhodný

 • percussibilis

  - perkusibilný, schopný poklopu

 • percussio

  - perkusia, poklop, vyšetrovacia metóda

 • percussor

  - prístroj používaný na perkusiu

 • percutaneus

  - perkutánny, prenikajúci kožou, vstrebávajúci sa priamo kožou

 • peregrinans

  - "cestujúci

 • perennis

  - celoročný, stály

 • perfacilis

  - veľmi ľahký, veľmi jednoduchý

 • perfecte

  - úplne, dokonale

 • perfectus

  - perfektný, dokonalý, úplný

 • perfidia

  - nečestnosť, nepoctivosť

 • perflatio

  - perflácia (pertubácia), naplnenie kanálika vajcovodu plynom z diagnostických dôvodov

 • perforans

  - prestupujúci, prenikajúci, prerážajúci

 • perforatio

  - perforácia, prederavenie, preniknutie, prerazenie

 • perforativus

  - perforačný, vzťahujúci sa k pretrhnutiu, vzniknutý pretrhnutím, prasknutím

 • perforatorium

  - "prístroj používaný na perforáciu hlavičky (mŕtveho) plodu

 • perforatus

  - preniknutý, prerazený, prederavený, prasknutý

 • perfricatio

  - perfrikácia, silné trenie

 • perfrigeratio

  - perfrigerácia, omrzlina

 • perfringens

  - prenikajúci, prerážajúci

 • perfundovaný

  - premytý, prečistený liečivými látkami

 • perfusio

  - perfúzia, prietok, premývanie, prekrvenie, krvné zásobenie

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ã â vet, svy, tã æ ã ã ã, im, tpf, pua, saw, cpr, eor, li, ã aty, kot, cub, cipe, cc