Hľadaný výraz "e" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 357 výsledkov (3 strán)

 • EAA

  - Skratka učebného predmetu Evidencia a administratíva

 • EAAE

  - skratka pre European Association of Agricultural Economists - Európske združenie poľnohospodárskych ekonómov

 • EAC

  - skratka pre European Agricultural Confederation - Európska konfederácia pre poľnohospodárstvo

 • EAE

  - Skratka učebného predmetu Elektrotechnika a elektronika

 • EAFRD

  - skratka pre European agricultural fund for rural development - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

 • EAGGF

  - skratka pre European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond

 • EAL

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a logistika

 • EALM

  - skratka pre European Association of Livestock Markets - Európske združenie trhov s dobytkom

 • EAP

  - skratka pre economically active population - ekonomicky aktívna populácia
  - Skratka učebného predmetu Ekonomika obchodu a technika predaja

 • EAPA

  - skratka pre European Animal Protein Association - Európska asociácia pre živočíšne bielkoviny

 • EAR

  - Skratka učebného predmetu Estetika v aranžovaní kvetín

 • EAS

  - skratka pre European Aquaculture Society - Európska spoločnosť pre sladkovodné hospodárenie
  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a organizácia spoločného stravovania

 • EASE

  - skratka pre Electronic Auctions Systems Europe - Európsky elektronický aukčný systém

 • EASM

  - skratka pre European Alliance For Safe Meat - Európske združenie pre bezchybnosť mäsa

 • EAT

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika, organizácia a technika predaja

 • EAU

  - Skratka učebného predmetu Elektropríslušenstvo automobilovej techniky

 • EAV

  - Skratka učebného predmetu Elektrika cestných vozidiel

 • EBA

  - Skratka učebného predmetu Elektrické zariadenia v baniach

 • EBC

  - skratka pre European Brewery Convention - Európska pivovarnícka konvencia

 • EBL

  - skratka pre enzootic bovine leucosis - enzootická bovinná leukóza

 • EBS

  - Skratka učebného predmetu Seminar in English Literature

 • EC

  - Ekvádorská republika, skrátený názov Ekvádor. Skratka štátu.

 • ECA

  - skratka pre European Competition Authorities - Európske protimonopolné úrady

 • ECAM

  - skratka pre EC Agricultural Model - Poľnohospodársky model ES

 • ECB

  - skratka pre European Central Bank - Európska centrálna banka

 • ECD

  - Skratka učebného predmetu ECDL (European Computer Driving Licence)

 • ECDC

  - skratka pre Economic Cooperation Among Developing Countries - Hospodárska spolupráca rozvojových krajín

 • ECE

  - skratka pre Economic Commission for Europe - Hospodárska komisia pre Európu
  - Skratka učebného predmetu Ekonomika práce

 • ECETOC

  - skratka pre European Centre for Ecotoxicology & Toxicology of Chemicals - Európske centrum pre ekotoxikológiu a toxikológiu chemických látok

 • ECF

  - skratka pre European Coffee Federation - Európska federácia pre kávu
  - Skratka učebného predmetu Ekonomické cvičenie v cvičnej firme

 • ECFA

  - skratka pre European Coalition for Farm Animals - Európska koalícia pre hospodárske zvieratá

 • ECH

  - Skratka učebného predmetu Elektrotechnika chladiarenských zariadení

 • ECHA

  - skratka pre European Chemicals Agency - Európska agentúra pre chemické látky

 • ECHO

  - skratka pre EC Humanitarian Office - Humanitárny úrad EÚ

 • ECHR

  - skratka pre European Convention on Human Rights - Európska konvencia o ľudských právach

 • ECHS

  - skratka pre export certified herd scheme - systém certifikácie stád na export

 • ECJ

  - skratka pre EC Court of Justice - Súdny dvor EÚ

 • ECM

  - Skratka učebného predmetu Metodika edukačných činností

 • ECMC

  - skratka pre European Container Manufacturers` Committee - Európsky výbor výrobcov kontajnerov

 • ECO

  - Skratka učebného predmetu Economics

 • ECOFIN

  - skratka pre Council of Economics and Finance Ministers of EC - Rada ministrov hospodárstva a financií členských krajín EÚ

 • ECOSA

  - skratka pre European Consumer Safety Association - Európska asociácia na ochranu spotrebiteľa

 • ECOSOC

  - skratka pre EC Economic and Social Committee - Hospodársky a sociálny výbor EÚ

 • ECP

  - Skratka učebného predmetu Ekonomické praktikum

 • ECPA

  - skratka pre European Crop Protection Association - Európska asociácia ochrany rastlín
  - skratka pre European Crop Protection Association - Európske združenie pre ochranu rastlín

 • ECR

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika cestovného ruchu

 • ECS

  - Skratka učebného predmetu Seminar in Economics

 • ECU

  - Ekvádorská republika, skrátený názov Ekvádor. Skratka štátu.

 • ECV

  - Skratka učebného predmetu Ekonomické cvičenia vo vybranej firme

 • ECW

  - Skratka učebného predmetu English reading comprehension and writing

 • EDP

  - skratka pre economic data processing - spracovanie ekonomických informácií
  - Skratka učebného predmetu Ekonomika, dane, právo

 • EDU

  - Skratka učebného predmetu Estetika dramatického umenia

 • EDV

  - Skratka učebného predmetu Elektrické zariadenia železničných vozidiel

 • EE

  - Estónska republika, skrátený názov Estónsko. Skratka štátu.

 • EEA

  - skratka pre European Environmental Agency - Európska agentúra pre životné prostredie
  - skratka pre European Economic Area - Európsky ekonomický priestor

 • EEB

  - skratka pre European Environmental Bureau - Európsky výbor pre životné prostredie

 • EEIG

  - skratka pre European Economic Interest Grouping - Európske hospodárske záujmové združenie

 • EEK

  - kód meny estónska koruna. Mena sa používa v krajine Estónsko (Estónska republika)

 • EEL

  - Skratka učebného predmetu Elektrické a elektronické lekárske prístroje

 • EEMIN

  - skratka pre European Environment Monitoring and Information Network - Európska monitorovacia a informačná sieť pre životné prostredie

 • EEN

  - Skratka učebného predmetu Elektroenergetika

 • EEP

  - v USA, skratka pre Export Enhancement Programme - program na podporu exportu
  - Skratka učebného predmetu Elektrické a elektronické prístroje

 • EERP

  - skratka pre European Economic Recovery Plan - Európsky plán ekonomickej obnovy

 • EES

  - skratka pre European Economic Space - Európsky ekonomický priestor

 • EEV

  - Skratka učebného predmetu Elektrické zariadenia cestných vozidiel

 • EEZ

  - Skratka učebného predmetu Elektronika a elektronické zariadenia

 • EFF

  - Skratka učebného predmetu Ekonomické cvičenie vo fiktívnej firme

 • EFFOST

  - skratka pre European Federation for Food Science and Technology - Európska federácia pre potravinársku vedu a technológiu

 • EFH

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a finančné hospodárenie

 • EFI

  - Skratka učebného predmetu Ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme

 • EFICS

  - skratka pre European Forestry Information and Communication System - Európsky lesnícky informačný a komunikačný systém

 • EFITA

  - skratka pre European Federation for Information Technology in Agriculture - Európska federácia pre informačné technológie v poľnohospodárstve

 • EFLA

  - skratka pre European Food Law Association - Európska asociácia pre potravinársku legislatívu

 • EFM

  - Skratka učebného predmetu Efektívny manažment

 • EFMA

  - skratka pre European Fertiliser Manufacturers Association - Európske združenie výrobcov priemyselných hnojív

 • EFÓSZ

  - skratka pre Élelmiszerfeldolgozók Orzságos Szövetsége - Federácia maďarského potravinárskeho priemyslu

 • EFPA

  - skratka pre European Food Service & Packaging Association - Európska asociácia potravinárskych služieb a baliarenstva

 • EFSA

  - skratka pre European Food Safety Authority - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

 • EFT

  - Skratka učebného predmetu Elektro- a fototerapia

 • EFTA

  - skratka pre European Free Trade Association - Európske združenie voľného obchodu

 • EG

  - Egyptská arabská republika, skrátený názov Egypt. Skratka štátu.

 • EGF

  - skratka pre European Globalisation Adjustment Fund - Európsky fond prispôsobenia sa globalizácii

 • EGP

  - kód meny egyptská libra. Mena sa používa v krajine Egypt (Egyptská arabská republika)

 • EGR

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika, organizácia a riadenie mestskej dopravy

 • EGS

  - Skratka učebného predmetu Seminar in English literature

 • EGY

  - Egyptská arabská republika, skrátený názov Egypt. Skratka štátu.

 • EGZ

  - Skratka učebného predmetu Energia na ZS

 • EH

  - Západná Sahara, skrátený názov Západná Sahara. Skratka štátu.

 • EHC

  - Skratka učebného predmetu English hearing comprehension

 • EHDAE

  - skratka pre economy highly dependent on agricultural exports - ekonomika silne závislá od poľnohospodárskeho exportu

 • EHGC

  - skratka pre European Hop Growers Convention - Európsky výbor pre pestovanie chmeľu

 • EHN

  - Skratka učebného predmetu Elektronické hudobné nástroje

 • EHOs

  - skratka pre environmental health officers - úradník pre životné prostredie

 • EIB

  - skratka pre European Investment Bank - Európska investičná banka

 • EIC

  - skratka pre Euro Info Centre - európske informačné stredisko

 • EIF

  - Skratka učebného predmetu Ekonomické informácie

 • EIN

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a informatika

 • EIP

  - Skratka učebného predmetu Etika podnikania

 • EJZ

  - Skratka učebného predmetu Elektronika jadrových zariadení

 • EKA

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a administratíva

 • EKB

  - Skratka učebného predmetu Ekobiológia

 • EKC

  - Skratka učebného predmetu Ekonomické cvičenia

 • EKD

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika dopravy

 • EKH

  - Skratka učebného predmetu Ekológia v hutníctve

 • EKI

  - Skratka učebného predmetu Ekonomická informatika

 • EKK

  - Skratka učebného predmetu Ekonomické cvičenie

 • EKL

  - Skratka učebného predmetu Ekológia

 • EKN

  - Skratka učebného predmetu Ekonómia

 • EKO

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika

 • EKP

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika podniku

 • EKR

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a riadenie

 • EKS

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika spojov

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: e, ã â mec, ãopi, okã, šac, sgp, odvody soci, cieľ, kgs, eip, ttg, orr, del, elq, ã sj
Slovník skratiek: zzc, thm, e231, mc, p11, syk, ľed, pji, lv, ifi, n41, um, smč, sbf, n89