Hľadaný výraz "cia" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 773 výsledkov (7 strán)

 • ablegácia

  - vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia...

 • adnotácia

  - anotácia...

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc,...

 • akomodácia

  - prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia;...

 • alfabetizácia

  - likvidácia negramotnosti, organizovaná výučba...

 • alitovanie

  - alitácia ...

 • animovanie

  - animácia ...

 • astrofia

  - kompozícia básne bez členenia...

 • autorotácia

  - samovoľná rotácia telesa vo...

 • ažiotáž

  - burzová špekulácia s cieľom...

 • boom

  - senzácia, rozruch; náhly rozmach,...

 • brainstorming

  - okamžitý nápad, náhla inšpirácia;...

 • cinerácia

  - spopolnenie, kremácia, žeh...

 • diamagnetizmus

  - magnetizácia orientovaná proti smeru...

 • duatlon

  - kombinácia dvoch športových disciplín...

 • dysplázia

  - deformácia orgánov alebo organizmov...

 • excitácia

  - podráždenosť, vzrušenie; stimulácia; prechod...

 • feromagnetizmus

  - silná magnetická polarizácia niektorých...

 • foliácia

  - lístkovanie, kryštalizácia vo forme...

 • formulácia

  - spôsob slovného vyjadrenia, štylizácia,...

 • fotoasimilácia

  - fotosyntetická asimilácia...

 • frygana

  - vegetačná formácia v Stredomorí,...

 • generácia počítačov

  - klasifikácia počítačov založená najmä...

 • hematokrit

  - krvná sedimentácia, pomer červených...

 • implementácia

  - uskutočnenie, realizácia, naplnenie; dodržanie...

 • incentíva

  - motivácia, popud, pohnútka, podnet...

 • kolonizácia

  - osídľovanie a kultivácia neobývaných...

 • kolpoplastika

  - plastická operácia kŕčka maternice...

 • konfigurácia

  - usporiadanie, zoskupenie, útvar; deformácia...

 • kvadriatlon

  - kombinácia plávania, jazdy na...

 • kyanovanie

  - impregnácia dreva chloridom ortutnatým;...

 • mafia

  - tajná organizácia na Sicílii;...

 • makroflóra

  - vegetácia normálnych rozmerov...

 • melanodermia

  - nadmerná pigmentácia pokožky...

 • melanoplastika

  - plastická operácia tváre...

 • menarché

  - prvá menštruácia...

 • menorrhoea

  - menštruácia, pravidelné mesačné krvácanie...

 • menzes

  - menštruácia...

 • modus operandi

  - spôsob prevedenia, podnikanie, realizácia...

 • molalita

  - koncentrácia roztoku vyjadrená počtom...

 • molarita

  - molárna koncentrácia; počet molov...

 • nekrofília

  - sexuálna deviácia, ktorá sa...

 • onania

  - pohlavné sebaukájanie, masturbácia...

 • premisa

  - predpoklad; propozícia; prvá, východisková...

 • preskripcia

  - predpis, nariadenie, predpísanie, dispozícia;...

 • privatizácia

  - deetatizácia, odštátnenie, prevedenie majetku...

 • pseudosmia

  - čuchová halucinácia ...

 • receiver

  - kombinácia zosiľovača a tuneru;...

 • reemigrácia

  - spätná emigrácia, návrat emigranta...

 • sadomasochizmus

  - kombinácia sadizmu a masochizmu...

 • sanktifikácia

  - svätorečenie, kanonizácia...

 • silskin

  - kožka morských plutvonožcov; imitácia...

 • štandardizácia

  - jednotná úprava, normovanie, egalizácia...

 • submisia

  - oddanosť, podriadenosť, pokora, rezignácia...

 • sumarizácia

  - rekapitulácia, zhrnutie...

 • syndikát

  - obchodná organizácia; pred 2....

 • teopneustia

  - inšpirácia „od boha“, božie...

 • transmigrácia

  - migrácia, presídľovanie, presťahovanie; prevteľovanie,...

 • trepanovanie

  - trepanácia ...

 • update

  - aktualizácia, zdokonalenie; úprava tej...

 • ustaša

  - chorvátska fašistická organizácia počas...

 • autoerotika

  - masturbácia, onánia, sebaukájanie, ipsácia ...

 • reprivatizácia

  - reštitúcia, privatizácia pôvodne súkromného...

 • transverzála

  - mimostredová komunikácia; spojovacia komunikácia;...

 • ciachovanie

  - overenie a potvrdenie presnosti...

 • aberácia

  - odchýlka od normálneho stavu...

 • abjurácia

  - verejné zrieknutie sa viery...

 • ablaktácia

  - odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia...

 • abortácia

  - zakrpatenie, chradnutie...

 • abrogácia

  - zrušenie zákona novým zákonom;...

 • absolúcia

  - upustenie od výkonu právoplatne...

 • acidifikácia

  - okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie...

 • acylácia

  - zavádzanie acylovej skupiny do...

 • adjustácia

  - usporiadanie, úprava, zabalenie napr....

 • administrácia

  - riadenie; hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie...

 • aeronivelácia

  - určovanie výšky leteckou fotogrametriou...

 • aferentácia

  - prenos informácií z periférie...

 • afilácia

  - pridruženie, pričlenenie, napr. pobočky...

 • afirmácia

  - kladné tvrdenie, prisvedčenie, uistenie...

 • afixácia

  - tvorenie slov predponami alebo...

 • afrikanizácia

  - šírenie africkej kultúry; nové...

 • agitácia

  - ústne alebo písomné šírenie...

 • aglomerácia

  - nahromadenie, zhluk, územnosprávny celok...

 • agnácia

  - príslušenstvo k tej istej...

 • agnoskácia

  - zisťovanie totožnosti osôb alebo...

 • agraciácia

  - odpustenie alebo zmiernenie trestu...

 • agrarizácia

  - aplikovanie agrárnych zásad v...

 • agregácia

  - zoskupenie, združovanie, zhlukovanie, spojovanie...

 • akácia

  - tropický krík alebo strom...

 • akcelerácia

  - zrýchlenie, urýchlenie; zvýšenie rýchlosti...

 • aklimatizácia

  - prispôsobenie sa novému prostrediu,...

 • akrécia

  - rast anorganických telies prirastaním...

 • akumulácia

  - hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku;...

 • alienácia

  - duševná porucha, pri ktorej...

 • alitácia

  - pokrývanie železa hliníkovou vrstvou,...

 • alkalizácia

  - zmena reakcie prostredia na...

 • alokúcia

  - verejný prejav; oslovenie, slávnostný...

 • alterácia

  - porucha, poškodenie napr. organizmu;...

 • aminácia

  - zavedenie aminoskupiny do molekuly...

 • amortizácia

  - úradné umorenie listiny alebo...

 • animácia

  - oživovanie, oživenie; vyvolanie ilúzie...

 • animizácia

  - oduševnenie ...

 • antepozícia

  - postavenie jedného jazykového prostriedku...

 • anticipácia

  - predčasný výskyt, predchádzanie; predzvesť ...

 • antioxidácia

  - opatrenia spomaľujúce alebo zastavujúce...

 • anulácia

  - zrušenie, vyhlásenie za neplatné ...

 • apelativizácia

  - zmena vlastného mena na...

 • apozícia

  - rast organizmu prikladaním nových...

 • apropriácia

  - privlastnenie, uchopenie sa držby...

 • aproximácia

  - približnosť, priblíženie napr. právnych...

 • archivácia

  - triedenie, usporiadanie a uchovávanie...

 • argumentácia

  - dokazovanie, uvádzanie dôkazov, súhrn...

 • aridizácia

  - procesy vyschýňania v arídnych...

 • aromatizácia

  - obohacovanie výrobku alebo vzduchu...

 • artikulácia

  - článkovanie hlások pri výslovnosti;...

Naposledy hľadané výrazy: