Význam slova "cia" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 26 výsledkov (1 strana)

 • ciacha -y ciach ž.

  1. úr. zn. potvrdzujúca správnosť mier, váh, meracích prístrojov ap.

  2. zn. rozlič. druhu;

 • ciachovať nedok. označovať ciachou: c-né váhy;
  c-nie mier a váh

 • ciachovné s. poplatok za ciachovanie, úr. kontrolu váh, akosti drahých kovov ap.

 • ciachový príd.: c. úrad;

 • ciageľ -gľa m. cencúľ: zo strechy visia dlhé c-e;
  z konárov trčali ľadové c-e

 • čiahať -a nedok. siahať (význ. 1, 2): č. po fľaši, za jablkom;
  voda č-a po kolená;

 • dok. čiahnuť -e -u -hol: č. si na ranu

 • čiapať -e -u nedok. expr. biť, udierať, cápať: č. niekoho hlava-nehlava

 • čiapka -y -pok ž. mäkká pokrývka hlavy, čapica: kožušinová, pletená, vojenská č., nosiť č-u;

 • čiapočka -y -čiek ž. zdrob.: detská č.

 • čiara -y čiar ž.

  1. súvislý rad bodov: rovná, krivá, prerušovaná č.;
  zlomková č. v zlomku;
  poznámky pod č-ou;
  postranná č. (na ihrisku)

  2. myslený rad bodov, línia: demarkačná, vzdušná č.;
  hraničná č. hranica;
  deliaca č. rozhranie

  robiť č-y čiarať

  urobiť, spraviť niekomu č-u cez rozpočet prekaziť mu zámery;
  na celej č-e (prehrať, zlyhať, sklamať ap.) úplne;

 • čiarať, čiarkať -a nedok. robiť čiary, čiarky: č. ceruzou po papieri, klincom po stene;

 • čiarka -y -rok ž.

  1. krátka čiara: robiť si č-y (pri evidencii)

  2. interpunkčné znamienko: desatinná č., č. v súvetí

  nenapísať ani č-u nič;

 • čiarkovane prísl.: vyznačiť niečo č.

 • čiarkovaný príd. vyplnený čiarkami: č-á plocha;

 • dok. čiarnuť, čiarknuť -e -u -r(k)ol

 • čiaročka -y -čiek ž. zdrob.

 • čiarový príd.: č. rozhodca (v hokeji);
  č. kód číselný systém na identifikáciu druhov tovaru, jeho výrobu ap.

 • ciaška -y -šok ž. zdrob.

 • čiaška -y -šok ž.

  1. zdrob. k čaša

  2. bot. lôžko kvetu v podobe misky, pohára

 • čiastka -y -tok ž.

  1. časť z celku: č-y bunky, č-y roka

  2. podiel z majetku: č. z domu, zriecť sa svojej č-y

  3. vhodnejšie suma (peňazí): zaplatiť značnú č-u;

 • čiastkový príd.: č-é úlohy, výsledky, úspechy, op. komplexné;

 • čiastočka -y -čiek ž. zdrob.: malé č-y prachu, vody

 • čiastočne prísl.: č. poškodený, č. vyhovujúci;

 • čiastočnosť -i ž.

 • čiastočný príd. týkajúci sa časti istého celku, neúplný, op. úplný: č-é zlepšenie, č. efekt;
  č-á mechanizácia;
  č-é zatmenie mesiaca;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV