Hľadaný výraz "ch v" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 147 výsledkov (2 strán)

 • abd

  - v mohamedánskych krajinách sluha...

 • ablaut

  - striedanie samohlások v slovách...

 • agrogeológia

  - výskum hornín, z ktorých...

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých...

 • akvanautika

  - výskum morských hlbín...

 • alopatria

  - výskyt dvoch alebo viacerých...

 • ambiofónia

  - používanie elektroakustických zariadení v...

 • anabolizmus

  - premena jednoduchších látok v...

 • andragogika

  - výchova a vzdelávanie dospelých ...

 • anoxia

  - nedostatok kyslíka v tkanivách;...

 • antilopa

  - párnokopytník žijúci v afrických...

 • asociácia

  - v chémii spojenie molekúl...

 • azonálny

  - vyskytujúci sa vo všetkých...

 • barrandien

  - oblasť paleozoika v stredných...

 • batolit

  - rozsiahla vyvrenina v hlbších...

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov...

 • bioplazma

  - živá hmota v bunkách...

 • bona

  - vychovávateľka, pestúnka v zámožných...

 • cholesterín, cholesterol

  - látka obsiahnutá v niektorých...

 • chrestomatia, chrestomania

  - výber z diela viacerých...

 • chronos

  - v starogréckych predstavách čas...

 • cirkumflex

  - v niektorých jazykoch druh...

 • consensus omnium

  - zhoda všetkých názorov...

 • cyklograf

  - prístroj na rysovanie väčších...

 • dehelmintizácia

  - ničenie cudzopasných červov v...

 • deviácia

  - odklon od všeobecných noriem...

 • dulcitol

  - prírodný cukor v niektorých...

 • ekumenizmus

  - úsilie o zjednotenie všetkých...

 • ekvivalencia

  - rovnocennosť; v chémii rovnaké...

 • epigónstvo

  - napodobňovanie významných osobností, opakovanie...

 • favela

  - chudobná štvrť v mestách...

 • fez

  - pokrývka hlavy v islamských...

 • fosforit

  - sedimentovaná hornina z vápenatých...

 • galaktostáza

  - nahromadenie mlieka v prsných...

 • gametogenéza

  - dozrievanie pohlavných buniek v...

 • glutelín

  - jednoduchá bielkovina v obilných...

 • graf

  - súradnicové zobrazenie vývoja matematických...

 • hexogén

  - cyklonit, druh výbušniny slabikách...

 • homotypia

  - v biológii zhodnosť symetrických...

 • hydrosféra

  - súhrn vody všetkých skupenstiev...

 • hypnopédia

  - výučba - najčastejšie cudzích...

 • hypotéza

  - domnienka, predpoklad; výklad nepreverených...

 • incipit

  - začína sa, v stredovekých...

 • inhibícia

  - v medicíne spomalenie fyziologických...

 • inštalácia

  - súbor pomocných zariadení v...

 • inventár

  - súhrn hnuteľných vecí v...

 • kaoliang

  - významná obilnina teplých oblastí,...

 • kaskadér

  - náhradník herca v nebezpečných...

 • kavernikol

  - živočích žijúci v jaskyniach...

 • kolaudácia

  - schválenie, úradné overenie východiskových...

 • komandér

  - v niektorých armádach veliteľ...

 • koralovka

  - ryba žijúca v koralových...

 • kordillera

  - v geomorfológii systém paralelných...

 • kozmopolitizmus

  - rozšírenie organizmu na všetkých...

 • krossit

  - amfibol v kryštalických bridliciach...

 • kvadruplégia

  - úplné ochrnutie všetkých štyroch...

 • lacerácia

  - potrhanie, roztrhnutie mäkkých tkanív...

 • lakunosus

  - oblaky, v ktorých sú...

 • laryngála

  - hrtanová spoluhláska, v niektorých...

 • legenda

  - primitívny výklad vzniku prírodných...

 • limnobios

  - prejavy života v sladkých...

 • makroplanktón

  - planktón zložený z väčších...

 • maškaráda

  - sprievod maskovaných postáv; smiešne...

 • matchball

  - v tenise a iných...

 • metabolizmus

  - látková premena v živých...

 • metodológia

  - náuka o všeobecných metódach...

 • mikropaleontológia

  - výskum drobných skamenelín, súčasť...

 • mitra

  - v orientálnych krajinách pokrývka...

 • mixotrofia

  - výživa rastlín schopných fotosyntézy,...

 • mogul

  - titul moslimských panovníkov v...

 • monachos

  - východokresťanský mních ...

 • morfogenéza

  - vývoj tvaru, zmena tvarových...

 • motorizmus

  - súhrnné označenie všetkých javov...

 • mudda

  - bahnité usadeniny v stojatých...

 • multivesmír

  - hypotetické chápanie vesmíru, v...

 • myxomatóza

  - smrteľná vírusová choroba niektorých...

 • oligodaktýlia

  - vrodené nevyvinutie všetkých prstov...

 • ombrografia

  - popis zrážkových pomerov v...

 • paleoklíma

  - podnebie Zeme v najstarších...

 • papilokarcinóm

  - zhubný papilón v močových...

 • paramos

  - v Andách náhorná plošina...

 • parišad

  - rada dvorných hodnostárskych v...

 • patogenéza

  - vznik a vývoj chorobných...

 • polydaktýlia

  - viacprstosť, výskyt viacerých prstov...

 • prefabrikácia

  - výroba konštrukčných častí stavieb...

 • pronunciamento

  - prehlásenie, prevolanie; v krajinách...

 • puk

  - v anglických povestiach prešibaný...

 • rádiotelefónia

  - prenášanie všetkých druhov zvukov...

 • sámum

  - piesočná búrka v afrických...

 • saranča

  - bylinožravý hmyz v obrovských...

 • servovať

  - v tenise a niektorých...

 • šlik

  - sediment v dolných tokoch...

 • solfatára

  - horúci výron sírových plynov...

 • špecifikácia

  - výpočet jednotlivých kusov alebo...

 • subrogácia

  - získanie veriteľských práv postúpením...

 • sympatria

  - výskyt dvoch alebo viacerých...

 • synoptická mapa

  - zachytáva výsledky meteorologických pozorovaní...

 • tilda

  - v niektorých jazykoch znamienko...

 • tinktúra

  - výťažok z liečivých bylín,...

 • troll

  - škriatok v staronordických bájach...

 • tropán

  - heterocyklická zlúčenina v niektorých...

 • tropín

  - cyklický alkohol v niektorých...

 • unus pro multis

  - jeden za všetkých...

 • vakát

  - chýba; je voľný; v...

 • valát

  - v kartách hra, pri...

 • vampír, vamýr

  - vlkodlak, upír; v severných...

 • varikozita

  - výskyt varixov, zhluk kŕčových...

 • veritas vincit

  - pravda víťazí, heslo českých...

 • viróza

  - všeobecné označenie chorôb spôsobených...

 • xantofor

  - žlté farbivo v pigmentových...

 • xylobióza

  - výživa niektorých organizmov drevom...

 • xylóza

  - polysacharid obsiahnutý v niektorých...

 • zakat

  - druh dane v islamských...

 • zombie

  - had, v západoafrických kultoch...

 • zoospóra

  - výtrusy niektorých rias a...

 • alotropia

  - výskyt niektorých prvkov v...

 • dengue

  - vírové onemocnenie v tropických...

 • makropaleontológia

  - výskum väčších skamenenín, súčasť...

 • adaktýlia

  - chýbanie všetkých prstov na...

 • aktualizmus

  - smer v prírodných vedách,...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: baa, imf, rlk, kci, zaq, opn, ã ela, ľec, aj1, mwi, vs, f, prã ã ã, úska, pvl