Hľadaný výraz "adã" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • appearancia

  - vonkajší vzhľad, výraz, image ...

 • brakovať

  - triediť, vyraďovať; preberať, prehľadávať;...

 • cesionár

  - osoba, ktorá prevzala pohľadávku...

 • cézia

  - postúpenie pohľadávky...

 • dispenzarizácia

  - včasné aktívne vyhľadávanie a...

 • dizajn, design

  - vonkajší vzhľad alebo tvar...

 • evidencia

  - vedenie na zreteli, prehľad;...

 • faktoring

  - odkúpenie krátkodobej pohľadávky od...

 • forma

  - tvar, vzhľad, podoba; spôsob...

 • fyziognómia

  - výraz obličaja; vzhľad, tvárnosť...

 • hippokratický

  - majúci smrteľný vzhľad, svedčiaci...

 • konfutácia

  - vyvracanie názorov, hľadísk, odmietanie...

 • kontrola

  - dozor, dohľad; preskúmanie, skúška,...

 • moratórium

  - odklad splatnosti pohľadávok; dočasné...

 • profil

  - pohľad zo strany; prierez,...

 • prospekcia

  - vyhľadávanie a prieskum nerastných...

 • prospekt

  - vyhliadka, celkový pohľad; pozadie...

 • refraktor

  - veľký šošovkový ďalekohľad; súčasť...

 • repetitórium

  - stručný prehľad učiva alebo...

 • résumé, rezumé

  - (franc.) zhrnutie, prehľad, stručný...

 • review

  - recenzia, kritika; správa, prehľad;...

 • species

  - vzhľad, druh, vonkajšia podoba;...

 • survey

  - celkový systematický prehľad údajov,...

 • teleskop

  - veľký astronomický ďalekohľad...

 • veduta

  - pevnostná pozorovateľňa; celkový pohľad...

 • žiro

  - prevod pohľadávky, bezhotovostná platba;...

 • adagietto

  - v hudbe: zdĺhavo...

 • adaktýlia

  - chýbanie všetkých prstov na...

 • adamantinóm

  - nádor čeľuste...

 • adamita

  - člen stredovekej náboženskej sekty...

 • adamsit

  - bojová chemická látka...

 • adaptabilný

  - prispôsobivý...

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu...

 • adaptér

  - pomocný prístroj rozširujúci účinnosť...

 • adaptívny

  - prispôsobujúci sa podmienkam, daným...

 • adaptometria

  - meranie vnímania zrakových svetelných...

 • adaptovať

  - upraviť, prispôsobiť...

 • adaxiálny

  - obrátený ku stonke, k...

 • ad

  - k, na...

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako...

 • ad audiandum verbum

  - na vypočutie slova; pozvať...

 • ad baculum

  - argument so silou palice;...

 • ad hominem

  - k človeku, populisticky; zneužívajúci...

 • ad infinitum

  - nekonečne, do nekonečna...

 • ad informandum

  - pre informáciu lekára...

 • ad manus medici

  - do rúk lekára...

 • ad oculos

  - zjavne, názorne, zrejme, viditeľne...

 • ad populum

  - k ľudu; demagógia, odvolávanie...

 • ad usum

  - pre potrebu, na použitie;...

 • parišad

  - rada dvorných hodnostárskych v...

 • recedovať pohľadávku

  - postúpiť ju pôvodnému veriteľovi...

 • reductio ad absurdum

  - nepriamy dôkaz ...