Hľadaný výraz "ľi" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 154 výsledkov (2 strán)

 • abonent

  - predplatiteľ, napr. novín či...

 • absolvovať

  - dokončiť štúdium alebo nejakú...

 • abstencia

  - zdržanie sa možnosti využiť...

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako...

 • aftongia

  - porucha reči nervového pôvodu,...

 • akceptor

  - atóm, ión alebo molekula...

 • alália

  - chyba reči...

 • allonym

  - autorom vypožičané meno iného...

 • amfión

  - obojetný ión, elektricky neutrálna...

 • anión

  - ión so záporným nábojom ...

 • aproximovať

  - riešiť zložitú matematickú úlohu...

 • artotéka

  - požičovňa originálov grafík a...

 • atakovať

  - útočiť, dorážať ...

 • auditórium

  - poslucháreň; poslucháči ...

 • dabovať

  - vykonávať dabing, pretlmočiť filmové...

 • definovať

  - presne určiť, poda definíciu,...

 • dermoid, dermatoid

  - nádorový útvar v koži,...

 • detašovať

  - oddeliť, odlúčiť, vyčleniť; previesť...

 • devastovať

  - ničiť, kaziť...

 • dezorientácia

  - chorobná neschopnosť určiť čas...

 • doména

  - oblasť rovnakej magnetizácie, čiže...

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním...

 • fedrovať

  - napomáhať, podporovať; ťažiť...

 • felónia

  - porušenie vernosti vazala voči...

 • fotofília

  - schopnosť organizmov žiť na...

 • hematúria

  - prítomnosť krvi v moči...

 • hostilita

  - sklon ublížiť inému človeku,...

 • hypotekárny úver

  - pôžička s ručením nehnuteľnosťou...

 • imámit

  - prívrženec najväčšej šiítskej sekty...

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby...

 • insert

  - vložiť, vsunúť; príloha, náhrada...

 • interponovať

  - vkladať, vložiť, vsúvať; sprostredkovať...

 • izomorfia

  - existencia dvoch či viacerých...

 • kalvária

  - umelecké zobrazenie Ježiša Krista,...

 • katión

  - kladne nabitý ión...

 • kavent

  - ručiteľ pri pôžičke...

 • kolidovať

  - zrážať sa, krížiť sa,...

 • léno

  - pozemky alebo statky prepožičiavané...

 • logopatia

  - chorobné komolenie reči...

 • makrocia

  - nadmerne veľké uši...

 • mikrobúria

  - prítomnosť mikróbov v moči...

 • mikrócia

  - neúmerne malé uši...

 • nativizmus

  - názor, že duši sú...

 • nonverbálny

  - bez použitia reči, neverbálny...

 • oligodynamia

  - schopnosť ťažkých kovov ničiť...

 • ostrakizovať

  - vylúčiť zo spoločnosti, odsunúť...

 • palatolália

  - choroba reči, huhňavosť...

 • paralália

  - porucha reči, nahradzovanie správnej...

 • pasovať

  - povýšiť do rytierskeho stavu,...

 • prefácia

  - predhovor; v katolíckej omši...

 • prejudikovať

  - rozhodnutím otázky určiť postup...

 • prekludovať

  - vylúčiť z užívania práva...

 • preliminovať

  - vopred stanoviť, vopred určiť...

 • prix

  - cena, odmena v súťaži;...

 • problém

  - úloha, ktorú treba riešiť;...

 • próza

  - neveršovaný, v prostej reči...

 • psychotest

  - slúži na zistenie psychických...

 • pustula

  - pľuzgierok na koži naplnený...

 • quod libet

  - čo sa páči, zmes;...

 • rembours

  - zmenková pôžička, ktorú banka...

 • rešpektovať

  - vážiť si, mať v...

 • rotovať

  - točiť sa, otáčať sa,...

 • savoir vivre

  - umenie žiť; spôsob života;...

 • termorezistencia

  - odolnosť materiálov voči teplu...

 • ubikvist

  - organizmus, ktorý môže žiť...

 • vádí

  - vyschnuté riečište v severoafrickej...

 • veruka

  - bradavica, výrastok na koži...

 • vetovať

  - odporovať, vznášať námietky; použiť...

 • yperit

  - dichlórdietylsulfid, horčičný plyn, prudko...

 • kompromitovať

  - zľahčiť, znevážiť, zahanbiť, priviesť...

 • suspendovať

  - odložiť, zrušiť platnosť; zastaviť...

 • vegetovať

  - žiť, rásť; biedne žiť,...

 • liadok

  - dusíkaté hnojivo, dusičňan sodný...

 • lias

  - spodný oddiel jury...

 • liber catenatus

  - v stredoveku kniha pripútaná...

 • liberácia

  - oslobodenie; zbavenie zodpovednosti...

 • liberalizmus

  - súhrn politických a ekonomických...

 • libero

  - vo futbale stredný obranca...

 • liberum veto

  - voľné zakazujem; v Poľsku...

 • libra

  - základná menová jednotka vo...

 • libreto

  - text dramatického diela; ideový...

 • licencia

  - voľnosť; povolenie; zmluva o...

 • lichen

  - chronické kožné ochorenie, lišaj;...

 • liči

  - tropický ovocný strom aj...

 • lidar

  - laserový rádiolokátor...

 • lienitída

  - zápal sleziny...

 • lientéria

  - nestrávené jedlo v stolici...

 • liftboy

  - pracovník obsluhujúci výťah...

 • liftvan

  - veľký kontajner...

 • ligatúra

  - spojenie, spájanie; v hudbe...

 • lignifikácia

  - drevnatenie...

 • lignit

  - najmladší druh hnedého uhlia...

 • lignóza

  - súbor rastlín s prevahou...

 • ligula

  - blanitý výrastok na rozhraní...

 • likér

  - sladký sirupovitý alkoholický nápoj...

 • likvida

  - spoluhláska sonorná, sonantná, napr....

 • lilangeni

  - menová jednotka Svazijska...

 • lilipután

  - neprirodzene malý človek alebo...

 • liman

  - morský záliv neúplne oddelený...

 • limbický

  - okrajový, s lemom...

 • limbus

  - vodorovný delený kruh, súčasť...

 • limeta

  - druh malých citrónov aj...

 • limit

  - medza, hranica hodnoty, výkonu...

 • limitatívny

  - obmedzujúci, obmedzovací...

 • limited

  - anglický výraz pre obmedzený;...

 • limnigraf

  - prístroj registrujúci časový priebeh...

 • limnobios

  - prejavy života v sladkých...

 • limnofyt

  - rastlina žijúca v jazere...

 • limonáda

  - ovocný nápoj sýtený oxidom...

 • limoterapia

  - kúpeľná bahenná liečba...

 • limuzína

  - uzavretá štvordverová karoséria automobilov,...

 • lineál

  - pravítko...

 • lineament

  - rysy obličaja; čiary na...

 • lineárny

  - priamočiary; týkajúci sa priamky;...

 • lingua

  - jazyk...

 • lingvistika

  - jazykoveda, náuka o jazykoch...

 • liniatúra

  - linkovanie, čiarkovanie...

 • linín

  - nefarbiteľná časť bunkového jadra,...

 • linoleát

  - soľ kyseliny linolénovej...

 • linoryt

  - grafická technika tlače z...