Hľadaný výraz "chr" v Lekárskom slovníku

Nájdených 58 výsledkov (1 strana)

 • chrom(at)ocystoscopia

  - chrom(at)ocystoskopia, vyšetrovanie vylučovacieho ústrojenstva pomocou farbiva vpraveného do žily a sledovanie cystoskopom, za akú dobu začne odchádzať z močovodu sfarbený moč

 • chrom(at)ofobia

  - chrom(at)ofóbia, chorobný strach pred určitou farbou

 • chrom(at)ogenesis

  - chrom(at)ogenéza, tvorba farbiva (pigmentu)

 • chrom(at)ooptometria

  - chrom(at)optometria, zišťovanie farbocitu, citlivosti farebného videnia

 • chrom(at)ooptometrum

  - chrom(at)optometer, prístroj k určeniu rozsahu farebného videnia, farbocitu

 • chrom(at)ophagus

  - chrom(at)ofág, histiocytárna bunka pohlcujúca farbivo

 • chrom(at)ophilus

  - chrom(at)ofilný, ľahko sfarbiteľný, viažúci farbivo

 • chromaffinis

  - chromafinný, viažúci soli chrómu

 • chromaffinitas

  - chromafinita, schopnosť tkaniva prijímať soli chrómu

 • chromaffinoblastos

  - chromafinoblast, nezrelá bunka chromafinného tkaniva

 • chromaffinoma

  - chromafinóm, nádor z chromafinného tkaniva farbiaci sa chrómovými soľami, napr. feochromocytóm

 • chromatid

  - chromozóm deliacej sa bunky pozostáva z dvoch paralelných vláken spojených v centromére. Tieto vlákna sa označujú ako chromatídy. Chromozóm sa duplikuje počas syntetickej fázy bunkového cyklu a až do mitotického delenia pozostáva z dvoch chromatidov. V mitóze sa chromatidy stanú chromozómami dcérskych buniek.

 • chromatín

  - nukleoproteínové vlákna, z ktorých sa skladajú chromozómy.

 • chromatinum

  - chromatín, farbiteľná hmota bunkového jadra, tvorená komplexom proteínov obsahujúcich kyselinu deoxyribonukleovú

 • chromatodermatitis

  - chromatodermatitída, kožná choroba so zmenou kožného sfarbenia

 • chromatodysopsia

  - chromatodysopsia, farbosleposť, neschopnosť (vrodená alebo získaná) rozoznávať farby

 • chromatographia

  - chromatografia, metóda delenia zmesi látok na jednotlivé zložky podľa relatívnej molekulovej hmotnosti

 • chromatologia

  - chromatológia, náuka o prírodných farbivách

 • chromatolysis

  - chromatolýza, rozpad chromatínu v jadre bunky, vedúci k úplnému zániku bunky

 • chromatophobus

  - chromatofóbny, odpudzujúci farbivo, zle sa farbiaci

 • chromatophoros

  - chromatofor, bunka obsahujúca v cytoplazme zrnká pigmentu

 • chromatopseudopsis

  - chromatopseudopsia, porucha farebného videnia, nesprávne vnímanie farieb

 • chromatopsia

  - chromatopsia, porucha videnia spočívajúca vo farebnom videní i bezfarebných premetov alebo vo videní farebných škvŕn

 • chromatosis

  - chromatóza, chorobné usadzovanie farbiva na neobvyklých miestach kože a slizníc

 • chromaturia

  - chromatúria, farebný moč, vylučovanie nápadne sfarbeného moču

 • chromhidrosis

  - chromhidróza, vylučovanie farebného potu

 • chromoblastomycosis

  - chromoblastomykóza, plesňové kožné ochorenie charakterizované tvorbou vredovito sa rozpadajúcich uzlíkov zmenenej farby

 • chromocytus

  - chromocyt, farebná bunka (napr. červená krvinka), bunka obsahujúca farbivo, pigment

 • chromodacryorrhoea

  - "chromodakryorea, vylučovanie sfarbených sĺz, ""krvavé"" slzenie"

 • chromogenes

  - chromogénny, tvoriaci farbivo

 • chromogenesis

  - chromogenéza, tvorba pigmentu

 • chromoméra

  - hustejšie zavinutá oblasť chromatínu chromozómu. Chromoméry spôsobujú zhrubnutia, ktoré pripomínajú korálky na nitke. Tento vzhľad je typický pre chromozómy v profáze meiózy.

 • chromomeros

  - chromomer(a), zrniečko chromatínu

 • chromomycosis

  - chromomykóza, plesňové kožné ochorenie s výskytom vredovito sa rozpadajúcich uzlov

 • chromoproteinum

  - chromoproteín, bielkovina s naviazaným pigmentom (farbivom), napr. hemoglobín

 • chromosoma

  - chromozóm, tyčinkový útvar vyskytujúci sa v jadre bunky, zložený z dvoch chromatíd a viditeľný v priebehu delenia

 • chromosomalis

  - chromozomálny, týkajúci sa chromozómu

 • chromotrichia

  - chromotríchia, sfarbenie vlasov

 • chromozóm

  - štruktúra zložená z molekúl DNA, alebo RNA a bielkovín.

 • chromozóm Philadelphia (Ph1)

  - štruktúrovo abnormálny chromozóm 22, ktorý sa za typických okolností nachádza v časti buniek kostnej drene pacientov s chronickou myeloickou leukémiou. Ide o recipročnú translokáciu medzi distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 22 a distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 9.

 • chromozómové aberácie

  - štruktúrové, alebo numerické abnormality chromozómov.

 • chromozómy

  - vláknité štruktúry nachádzajúce sa v bunke a obsahujúce genetický materiál – DNA.

 • chronaxia

  - chronaxia, doba, ktorú potrebuje elektrický prúd o dvojnásobnej intenzite, kým je reobáza, k vyvolaniu reakcie

 • chronaximetron

  - chronaximeter, prístroj k meraniu chronaxie

 • chronicitas

  - chronicita, zdĺhavý, ťahavý priebeh choroby

 • Chronická úzkosť

  - trvale prítomné zvýšené telesné napätie, znížené prežívanie radosti a spokojnosti a neustála úzkosť, ktorá sa na psychickej rovine prejavuje tendenciami k neustálym obavám.

 • chronicus

  - chronický

 • chronographia

  - chronografia, zaznamenávanie času, krátkých časových intervalov

 • chronologia

  - chronológia, usporiadanie javov, vecí, dejov podľa časového poradia, postupnosti, doby vzniku

 • chronometria

  - chronometria, meranie času, časových úsekov

 • chronopathologia

  - chronopatológia, náuka o časovom priebehu chorobných pochodov v organizme

 • chronophysiologia

  - chronofyziológia, náuka o časovom priebehu životných pochodov v zdravom organizme

 • chronotropia

  - chronotropia, ovplyvňovanie srdcovej frekvencie

 • chrysiasis

  - chryziáza, modrofialové sfarbenie kože po dlhodobom podávaní liekov obsahujúcich zlato

 • chrysocyanosis

  - chryzocyanóza, modravé sfarbenie kože pri ukladaní solí zlata do kože

 • chrysoderma

  - chryzoderma, žltavé sfarbenie kože pri ukladaní zlata

 • chrysophyta

  - "chryzofyta, zlaté riasy, ""zlaté bičíkovce"""

 • chrysothiotherapia

  - chryzotioterapia, liečenie zlatom v zlúčeninách so sírou

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pvk, ump, udp, rsc, ptk, sdm, sps, ppe, bzv, hla, ptf, sme, vd, moy, ano
Slovník skratiek: sie, bpo, fadn, cd, zrt, ldc, peda, krc, leså, rac, sze, tur, po, štafáž, knokaut