Hľadaný výraz "óza" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 403 výsledkov (4 strán)

 • angiostenóza

  - chorobné zúženie ciev ...

 • antibióza

  - vzájomné potláčanie rastu a...

 • antitéza

  - protiklad, výrok popierajúci iný...

 • antraknóza

  - plesňami spôsobené ochorenie rastlín,...

 • antrasilikóza

  - choroba z vdychovania uhoľného...

 • antropogenéza

  - proces vzniku a vývoja...

 • antrozoonóza

  - na človeka prenosné ochorenie...

 • anuréza

  - anúria ...

 • apofýza

  - výčnelok na kosti; výbežok...

 • apokastáza

  - obnova, návrat bývalého ideálu,...

 • ariboflavinóza

  - nedostatok riboflavínu, vitamínu B2 ...

 • artérioskleróza

  - skupina ochorení charakteristická stvrdnutím...

 • askéza

  - odriekanie, odriekavý život, sebatrýznenie ...

 • aspergilóza

  - plesňové ochorenie zvierat ...

 • astáza

  - zväčšenie citlivosti prístroja bez...

 • atelektáza

  - nevzdušnosť pľúc novorodencov ...

 • ateroskleróza

  - kôrnatenie tepien, arterioskleróza ...

 • atyreóza

  - chýbanie štítnej žľazy ...

 • autogenéza

  - samozrodenie, samovznik ...

 • autohypnóza

  - zhypnotizovanie seba samého ...

 • bakteriostáza

  - zastavenie rastu a množenia...

 • bakterióza

  - baktériami spôsobená choroba rastlín...

 • berylióza

  - zaprášenie pľúc zlúčeninami berýlia...

 • bilharzióza

  - ťažké ochorenie spôsobené motolicami...

 • biogenéza

  - vznik živého jedinca z...

 • bradykinéza

  - spomalenie tempa pohybov z...

 • bríza

  - slabý vietor na brehu...

 • bunostomóza

  - parazitmi spôsobená choroba oviec...

 • cyanóza

  - modrofialové sfarbenie kože a...

 • cysticerkóza

  - ochorenie zvierat spôsobené larvami...

 • cytokinéza

  - delenie cytoplazmy pri mitóze,...

 • cytolýza

  - rozpadnutie, rozpustenie bunky...

 • databáza

  - vnútorne organizovaný súbor informácií,...

 • dermatomykóza

  - kožné ochorenie vyvolané parazitickými...

 • dermatozoonóza

  - kožná choroba vyvolaná parazitmi...

 • devíza

  - zmenkový, šekový alebo iný...

 • dextróza

  - škrobový cukor...

 • diecéza

  - oblasť spravovaná biskupom...

 • diuréza

  - vylučovanie moču...

 • dyshormonóza

  - nedostatočné pôsobenie hormónov...

 • dyzostóza

  - porucha vývoja kostí...

 • efarmóza

  - podobnosť rastlín pochádzajúcich z...

 • elefantiáza

  - chorobné stučnenie, zdurenie kože...

 • elektroforéza

  - pohyb častíc v elektrickom...

 • elektrolýza

  - rozklad chenmických látok pôsobením...

 • elektronarkóza

  - narkóza dosahovaná pomocou elektrického...

 • elektroosmóza

  - prevod vody pri elektrolýze...

 • eméza

  - dávenie, zvracanie...

 • endoprotéza

  - umelá náhrada kĺbu...

 • enterotoxikóza

  - toxínmi vyvolané ochorenie tráviaceho...

 • enuréza

  - mimovoľné nočné pomočovanie...

 • epifýza

  - mozgový podvesok, časť medzimozgu;...

 • epikríza, epikrízia

  - záverečná, súhrnná správa o...

 • epirogenéza

  - pohybmi zemskej kôry vyvolané...

 • etnogenéza

  - proces formovania a vznikania...

 • exegéza

  - výklad textu, najčastejšie biblického...

 • exostóza

  - nádorovitý výrastok na kosti...

 • exsikóza

  - vysychanie, vysušovanie organizmu...

 • extáza

  - krajné vytrženie, vypäté citové...

 • fagocytóza

  - schopnosť buniek pohlcovať pevné...

 • fakolýza

  - uvoľnenie šošovky oka...

 • fimóza

  - zúženie predkožky pohlavného údu...

 • fluoróza

  - porušovanie zubnej skloviny pôsobením...

 • fosforolýza

  - štiepenie alebo syntetizovanie zložitých...

 • fotodermatóza

  - kožná choroba spôsobená pôsobením...

 • fotokatalýza

  - urýchlenie niektorých chemických reakcií...

 • fotomorfóza

  - zmeny tvarov orgánov rastlín...

 • fotosyntéza

  - biochemický proces premeny anorganickej...

 • franšíza

  - poplatková alebo colná výsada...

 • frontolýza

  - rozpad atmosférického frontu...

 • fruktóza

  - prírodný kryštalický monosacharid nachádzajúci...

 • fuzarióza

  - choroba rastlín vyvolaná hubami...

 • fuzikladióza

  - choroba ovocia...

 • galaktostáza

  - nahromadenie mlieka v prsných...

 • gametogenéza

  - dozrievanie pohlavných buniek v...

 • gáza

  - riedka priesvitná tkanina; obväzový...

 • genéza

  - druhá časť zložených slov...

 • geofáza

  - úsek dlhodobých geochemických vrstiev...

 • glykolýza

  - forma premeny látok na...

 • gnóza

  - zrenie, bezprostredné poznanie najmä...

 • granulóza

  - vírusové ochorenie hmyzu ...

 • gumóza

  - ochorenie ovocných stromov ...

 • gynogenéza

  - vývoj jedinca zo samičej...

 • helmintóza

  - ochorenie živočíchov vyvolané cudzopasnými...

 • hemateméza

  - zvracanie krvi pri chorobách...

 • hematopoéza

  - krvotvorba, tvorba červených krviniek...

 • hemifáza

  - stupeň procesu vzniku hnedého...

 • hemiparéza

  - čiastočné ochrnutie jednej polovice...

 • hemoblastóza

  - nádorové bujnenie krvotvorného tkaniva...

 • heréza

  - kacírstvo, hlásanie bludov z...

 • heterokinéza

  - nepriame bunkové delenie sprevádzané...

 • heterolýza

  - heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej...

 • hidróza

  - potenie...

 • histogenéza

  - vznik a vývoj tkanív...

 • homolýza

  - homolytická reakcia, štiepenie kovalentnej...

 • homomorfóza

  - nahradenie stratenej alebo poškodenej...

 • hypemeréza

  - nadmerné vracanie...

 • hypokríza

  - pokrytectvo, pretvárka...

 • hypotéza

  - domnienka, predpoklad; výklad nepreverených...

 • hysteréza

  - závislosť určitého stavu fyzikálnej...

 • ichtyóza

  - chorobná šupinatosť kože...

 • interfáza

  - v biológii obdobie medzi...

 • intermitóza

  - fáza medzi dvomi následnými...

 • izostáza

  - hypotéza o rovnovážnom rozložení...

 • kalcióza

  - blednutie rastlinných listov pôsobením...

 • kalkulóza

  - tvorba kameňov v tele...

 • kartúza

  - kláštor rádu kartuziánov...

 • karyolýza

  - rozpad jadra bunky...

 • kataláza

  - enzým katalyzujúci rozklad peroxidu...

 • katamnéza

  - sledovanie pacientov po prepustení...

 • katechéza

  - vyučovanie náboženstva vo forme...

 • keratóza

  - chorobné rohovatenie pokožky...

 • kináza

  - enzým prenášajúci amión fosforečnej...

 • kinetogenéza

  - vývojová teória, podľa ktorej...

 • kinetóza

  - choroba z pohybu, nevoľnosť...

 • krauróza

  - zvrašťovanie kože...

 • kríza

  - vrcholný stav deja alebo...

 • laktóza

  - mliečny cukor v mlieku...

 • leptospiróza

  - ochorenie zvierat vyvolané leptospirami,...

 • leukocytóza

  - chorobný nárast počtu bielych...