ENG
SVK

Preklad slova z angličtiny do slovenčiny


nájdených 66 výsledkov ( 2 strán )
 
pending
 • až do
 • až po
 • doposiaľ prejednávaný
 • doteraz nerozhodnutý
 • doteraz prerokúvaný
 • doteraz v konaní
 • hroziaci
 • nastávajúci
 • nerozhodnutý
 • nestanovený
 • nevybavený
 • nevyriešený
 • počas (2.p.)
 • pred uzatvorením
 • pred vyriešením
 • pri
 • v očakávaní niečoho
 • v priebehu
 • v priebehu urovnávania sporu
 • začatý
 • časovo bízky
pending a tax increase
 • v očakávaní zvýšenia dane
pending call
 • čakajúci na hovor
pending case
 • nevybavený prípad
 • trvajúci prípad
pending claim
 • nevyriešený nárok
pending claims and liabilities
 • nesplatené pohľadávky a záväzky
pending futher information
 • až dotiaľ, kým dostanem ďalšiu informáciu
pending his return
 • až do jeho návratu
pending issue
 • nevyriešený problém
pending loss
 • nevybavená škoda
pending order
 • nevybavená objednávka
pending policy
 • otvorené poistenie
pending question
 • nevybavená otázka
pending the
 • do ukončenia (2. p., týchto rokovaní a pod.)
 • počas (2. p., týchto rokovaní a pod.)
pending the trial
 • do vykonania pojednávania
 • litispendencia
 • počas sporu alebo konania
pending these negotiations
 • behom týchto jednaní