Hľadaný výraz "väz" v synonymickom slovníku

nájdených 16 výsledkov (1 strana)

 • väz

  - šija
  - tyl

 • vazal

  - nevoľník
  - otrok
  - zajatec

 • vazalstvo

  - otroctvo

 • väzba

  - árešt
  - basa
  - basová gitara
  - chládok
  - kontrabas
  - kriminál
  - trestnica
  - väzenie
  - väznica
  - žalár

 • väzenie

  - árešt
  - basa
  - basová gitara
  - chládok
  - kontrabas
  - kriminál
  - trestnica
  - väzba
  - väznica
  - žalár

 • väzenský dozorca

  - žalárnik

 • vážený

  - autentický
  - bezúhonný
  - bystrý
  - čestný
  - čistý
  - cnostný
  - čulý
  - dôveryhodný
  - energický
  - etický
  - fakticky
  - férový
  - hmatateľný
  - hodnoverný
  - intenzívny
  - kompetentný
  - konkrétny
  - korektný
  - kultivovaný
  - morálny
  - mravný
  - náležitý
  - naozajstný
  - nefalšovaný
  - ohľaduplný
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - originálny
  - ostrý
  - pedantský
  - počestný
  - poctivý
  - pohyblivý
  - poriadkumilovný
  - poriadny
  - pôvabný
  - pôvodný
  - pozorný
  - pravdivý
  - pravý
  - príslušný
  - puntičkársky
  - pútavý
  - riadny
  - rýdzi
  - seriózny
  - skutočný
  - slušný
  - spoľahlivý
  - správny
  - starostlivý
  - svedomitý
  - taktný
  - trvajúci
  - úctivý
  - úslužný
  - usporiadaný
  - úzkostlivý
  - verný
  - vhodný
  - vierohodný
  - všímavý
  - vzorný
  - zákonitý
  - zaslúžený
  - zdvorilý
  - živý

 • vážiť si

  - ceniť si
  - ctiť
  - uctievať
  - zbožňovať

 • vážne

  - čestné slovo
  - fakticky
  - namojdušu
  - naozaj
  - skutočne
  - veru
  - vskutku

 • väznica

  - árešt
  - basa
  - basová gitara
  - chládok
  - kontrabas
  - kriminál
  - trestnica
  - väzba
  - väzenie
  - žalár

 • vážnosť

  - autorita
  - česť
  - dôležitosť
  - dosah
  - energia
  - expert
  - halda
  - hora
  - hromada
  - intenzita
  - kapacita
  - kompetencia
  - kopa
  - kopec
  - medaila
  - mnoho
  - moc
  - more
  - nadvláda
  - následok
  - niekoľko desiatok
  - odborník
  - oprávnenie
  - pocta
  - poradca
  - pôsobenie
  - potenciál
  - právo
  - právomoc
  - prevaha
  - profesionál
  - rešpekt
  - sila
  - špecialista
  - spústa
  - stoh
  - účinok
  - úcta
  - veľa
  - veľkosť
  - vláda
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - význam
  - vyznamenanie
  - zasvätenec
  - závažnosť
  - znalec

 • vážny

  - bezodkladný
  - cenný
  - dôležitý
  - drahocenný
  - drahý
  - elementárny
  - fatálny
  - grandiózny
  - hlavný
  - hodnotný
  - honosný
  - interesantný
  - jasný
  - kardinálny
  - kľúčový
  - korpulentný
  - krásny
  - krikľavý
  - kritický
  - luxusný
  - markantný
  - mocný
  - mohutný
  - monumentálny
  - najdôležitejší
  - nákladný
  - naliehavý
  - nápadný
  - názorný
  - neodkladný
  - neodmysliteľný
  - neodolateľný
  - nevyhnutý
  - nutný
  - objemný
  - okatý
  - osudný
  - osudový
  - podstatný
  - pôsobivý
  - potrebný
  - pozoruhodný
  - prepychový
  - prevažný
  - prevažujúci
  - prevládajúci
  - primárny
  - prvoradý
  - relevantný
  - robustný
  - rozhodujúci
  - rozložitý
  - rozmerný
  - rozoznateľný
  - silný
  - smerodatný
  - statný
  - súrny
  - telnatý
  - tlstý
  - tučný
  - ústredný
  - veľkolepý
  - viditeľný
  - vplyvný
  - význačný
  - významný
  - vzácny
  - základný
  - zásadný
  - zaujímavý
  - závažný
  - životný
  - zreteľný

 • návštevník z vesmíru

  - mimozemšťan
  - nezvaný hosť
  - okupant
  - uchvatiteľ
  - útočník
  - uzurpátor
  - votrelec

 • v závislosti od

  - na základe
  - podľa

 • záväzný

  - bezodkladný
  - mandátny
  - mandatórny
  - naliehavý
  - nariadený
  - násilný
  - nedobrovoľný
  - neodkladný
  - neodvratiteľný
  - neodvratný
  - neprirodzený
  - nevyhnutný
  - nevyhnutý
  - nútený
  - nutný
  - obligátny
  - obligatórny
  - potrebný
  - povinný
  - súrny
  - syntetický
  - umelý
  - vynútený
  - zaviazaný

 • záväzok

  - dielo
  - nevyhnutnosť
  - písomná záruka
  - plod
  - postulát
  - potreba
  - povinnosť
  - povolanie
  - požiadavka
  - práca
  - prianie
  - prísľub
  - produkt
  - profesia
  - prosba
  - remeslo
  - ručná práca
  - sľub
  - túžba
  - úloha
  - výplod
  - výrobok
  - výsledok
  - výtvor
  - zamestnanie
  - žiadosť

Pozri výraz VÄZ v slovníku cudzích slov.