Hľadaný výraz "úd" v synonymickom slovníku

nájdených 121 výsledkov (2 strán)

 • úd

  - chodidlo
  - člen
  - končatina
  - noha
  - pazúr
  - pracka
  - príslušník
  - ruka
  - tlapa

 • údaje

  - dáta

 • údajný

  - afektovaný
  - bájny
  - čarovný
  - chybný
  - defektný
  - domnelý
  - dvojaký
  - falošný
  - fantastický
  - farizejský
  - fiktívny
  - fingovaný
  - hypotetický
  - iluzórny
  - imaginárny
  - klamný
  - kúzelný
  - lživý
  - magický
  - mätúci
  - mylný
  - mýtický
  - násilný
  - nedobrovoľný
  - nedokonalý
  - nehodiaci sa
  - nekvalitný
  - nemiestny
  - nepatričný
  - nepomerný
  - nepravdivý
  - nepravý
  - nepresný
  - neprimeraný
  - neprirodzený
  - nereálny
  - neskutočný
  - neslušný
  - nespôsobilý
  - nesprávny
  - netaktný
  - neúprimný
  - nevhodný
  - nevychovaný
  - nevyhovujúci
  - neživotný
  - nútený
  - obojaký
  - podivuhodný
  - pokrytecký
  - pomyselný
  - povinný
  - predpokladaný
  - predstieraný
  - preháňajúci
  - prehnaný
  - premrštený
  - rozprávkový
  - špatný
  - špekulatívny
  - strojený
  - syntetický
  - teatrálny
  - teoretický
  - umelý
  - vadný
  - vadný (nesprávne)
  - vybájený
  - vymyslený
  - vynútený
  - zaviazaný
  - zázračný
  - zdanlivý

 • udalosť

  - eventualita
  - kontingencia
  - možnosť
  - náhoda
  - náhodilosť
  - omen
  - osud
  - príhoda
  - prijateľnosť
  - príležitosť
  - prípustnosť
  - skúsenosť
  - východisko
  - zážitok

 • udať

  - avizovať
  - bádať
  - dať najavo
  - dať návrh
  - definovať
  - demaskovať
  - demonštrovať
  - doložiť
  - doručiť
  - doviezť
  - dozvedieť sa
  - drmoliť
  - formulovať
  - hĺbať
  - hovoriť
  - ilustrovať
  - informovať
  - inštruovať
  - ísť dopredu
  - klábosiť
  - konverzovať
  - nájsť
  - nakázať
  - naordinovať
  - nariadiť
  - navrhnúť
  - navštíviť
  - objasniť
  - objaviť
  - obnažiť
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - odovzdať
  - osvetliť
  - ožiariť
  - oznámiť
  - podať
  - postúpiť
  - postupovať
  - poučiť
  - povedať
  - poznávať
  - pozorovať
  - pozrieť sa
  - prebádať
  - predložiť
  - predniesť
  - predpísať
  - predstaviť
  - predstavovať
  - predviesť
  - prehliadnuť
  - prehovoriť
  - prejaviť
  - prekuknúť
  - preskúmať
  - prezentovať
  - prezerať
  - prezradiť
  - prideliť
  - prikázať
  - priniesť
  - prísť
  - publikovať
  - rečniť
  - rozjasniť
  - rozkázať
  - rozprávať
  - rozprávať sa
  - skúmať
  - sledovať
  - spísať
  - spoznať
  - stanoviť
  - stopovať
  - študovať
  - štylizovať
  - ukázať
  - určiť
  - ustanoviť
  - utratiť
  - uverejniť
  - uzákoniť
  - vravieť
  - vyčuchať
  - vydať
  - vyhľadať
  - vyjadriť
  - vyjasniť
  - vyjaviť
  - vykresliť
  - vylíčiť
  - vynájsť
  - vynaložiť
  - vyobraziť
  - vypátrať
  - vysliediť
  - vystaviť
  - vystihnúť
  - vystopovať
  - vytýčiť
  - vyzradiť
  - zistiť
  - znázorniť
  - zobraziť
  - zoznámiť
  - zverejniť

 • udatnosť

  - chrabrosť

 • udatný

  - bohatiersky
  - chlapský
  - chrabrý
  - heroický
  - hrdinný
  - hrdinský
  - kategorický
  - mužný
  - mužský
  - nebojácny
  - neohrozený
  - odvážny
  - rozhodný
  - smelý
  - statočný

 • udavač

  - denunciant
  - špiceľ

 • udávaný

  - indikovaný
  - oznámený
  - predpísaný

 • udávať

  - donášať

 • udelenie

  - poskytnutie
  - prepožičanie

 • udelenie akademickej hodnosti

  - promócia

 • udeliť

  - darovať
  - dať
  - dedikovať
  - dodať
  - obecať
  - oddať
  - odstupňovať
  - podarovať
  - poskytnúť
  - prepožičať
  - pripísať
  - stupňovať
  - stupňovať sa
  - venovať
  - zasvätiť
  - zintenzívniť
  - zintenzívniť sa
  - zosilniť
  - zosilniť sa
  - zosobášiť
  - zveriť
  - zvýšiť
  - zvýšiť sa

 • údená ryba

  - údený sleď

 • údený sleď

  - údená ryba

 • uderiť

  - bachnúť
  - buchnúť
  - capnúť
  - ovaliť
  - postihnúť
  - prasknúť
  - rachnúť
  - švacnúť
  - udrieť
  - vložiť sa
  - zachvátiť
  - zakročiť
  - zasiahnuť
  - žuchnúť

 • údes

  - bazén
  - des
  - div
  - horor
  - hrôza
  - ľaknutie
  - núdza
  - obava
  - otras
  - počudovanie
  - podiv
  - podivenie
  - prekvapenie
  - šok
  - strach
  - strasť
  - súženie
  - ťažkosť
  - tieseň
  - trápenie
  - údiv
  - úľak
  - utrpenie
  - úžas
  - úzkosť
  - začudovanie
  - zázrak
  - zdesenie

 • udica

  - rybársky prút

 • udierať

  - báchať
  - baláchať
  - balamutiť
  - balušiť
  - biť
  - bľabotať
  - blúzniť
  - búchať
  - búšiť
  - chvieť
  - chvieť sa
  - drístať
  - inovovať
  - klamať
  - klepať
  - klopať
  - kmitať
  - miasť
  - mlátiť
  - mýliť
  - nahovoriť
  - napáliť
  - oklamať
  - oscilovať
  - ošudiť
  - pliesť
  - poblázniť
  - podvádzať
  - podviesť
  - poklepať
  - popliesť
  - práskať
  - pulzovať
  - rozklepať
  - rozkmitať
  - rozochvieť
  - rozochvieť sa
  - roztriasť
  - spliesť
  - spreneveriť
  - šudiť
  - švindľovať
  - tárať
  - tepať
  - tĺcť
  - trepať
  - trepotať
  - triasť
  - triasť sa
  - trieskať
  - ťukať
  - uviesť do omylu
  - vibrovať
  - vyviesť z rovnováhy
  - zaklopať
  - zaťukať
  - zavádzať
  - zmiasť
  - zradiť

 • údiť

  - konzervovať
  - nakladať
  - zavárať
  - zmraziť

 • údiv

  - bazén
  - des
  - div
  - horor
  - hrôza
  - ľaknutie
  - obava
  - otras
  - počudovanie
  - podiv
  - podivenie
  - prekvapenie
  - šok
  - strach
  - tieseň
  - údes
  - úľak
  - úžas
  - úzkosť
  - začudovanie
  - zázrak
  - zdesenie

 • udivený

  - ohromený

 • udiviť

  - ohromiť
  - prekvapiť
  - šokovať
  - vyviesť z miery

 • udivujúci

  - báječný
  - čarovný
  - dokonalý
  - efektný
  - exkluzívny
  - fenomenálny
  - gigantický
  - grandiózny
  - hádherný
  - ideálny
  - impozantný
  - jedinečný
  - kolosálny
  - krásny
  - kúzelný
  - magický
  - mimoriadny
  - mocný
  - mohutný
  - monštruózny
  - monumentálny
  - nádherný
  - náhly
  - náhodný
  - najlepší
  - námatkový
  - nečakaný
  - nekonečný
  - neobvyklý
  - neobyčajný
  - neočakávaný
  - neodolateľný
  - neplánovaný
  - nepredvídaný
  - nesmierny
  - neuvážený
  - nevídaný
  - nevšedný
  - nevyčísliteľný
  - nezrovnateľný
  - nezvyčajný
  - nezvyklý
  - obdivuhodný
  - obrovitý
  - obrovský
  - očarujúci
  - ohromný
  - ohromujúci
  - okúzľujúci
  - podivuhodný
  - podmaňujúci
  - pôsobivý
  - potešujúci
  - pôvabný
  - prekrásny
  - prekvapivý
  - prekvapujúci
  - prvotriedny
  - robustný
  - rozkošný
  - rozprávkový
  - roztomilý
  - silný
  - skvelý
  - skvostný
  - sugestívny
  - úchvatný
  - účinný
  - úctyhodný
  - unáhlený
  - unikátny
  - utešený
  - úžasný
  - veľkolepý
  - veľký
  - vplyvný
  - výberový
  - výborný
  - vybraný
  - vynikajúci
  - výnimočný
  - významný
  - zázračný
  - zbrklý
  - zbrklý (nesprávne)
  - znamenitý
  - zriedkavý
  - zvláštny

 • údolie

  - dolina

 • udrieť

  - bachnúť
  - buchnúť
  - capnúť
  - ovaliť
  - postihnúť
  - prasknúť
  - rachnúť
  - švacnúť
  - uderiť
  - vložiť sa
  - zachvátiť
  - zakročiť
  - zasiahnuť
  - žuchnúť

 • udrieť sa

  - naraziť si
  - vytknúť si
  - vyvrtnúť si

 • údržba

  - opravovňa
  - servis
  - služba

 • udržovanie

  - regulácia

 • udržovať

  - chovať
  - pestovať

 • udržovať sa

  - držať sa
  - pretrvať
  - stať
  - trvať

 • udupať

  - pošliapať
  - šliapať
  - stupnúť
  - ušliapať

 • udusiť

  - potlačiť
  - stíšiť
  - stlmiť
  - uhasiť

 • udusiť sa

  - zadusiť
  - zadusiť sa

 • antipód

  - protinožec

 • dáma

  - mladá dáma
  - pani
  - seňora
  - seňorita
  - slečna
  - žena
  - žieňa

 • dámska toaleta

  - dámsky záchod

 • dámsky záchod

  - dámska toaleta

 • dáta

  - údaje

 • dátum

  - čas
  - časy
  - dni
  - doba
  - epocha
  - éra
  - fáza
  - lehota
  - obdobie
  - odborný výraz
  - perióda
  - pojem
  - slovo
  - štádium
  - stupeň
  - termín
  - text
  - úsek
  - vek
  - výraz

 • dávať

  - poskytovať

 • dávať pozor

  - bádať
  - bdieť
  - bedliť
  - chrániť
  - dbať
  - dohliadať
  - dozerať
  - hájiť
  - hĺbať
  - hliadkovať
  - kontrolovať
  - kryt
  - monitorovať
  - nespať
  - obhajovať
  - ochraňovať
  - pokryť
  - postarať sa
  - potiahnuť
  - povliecť
  - poznávať
  - pozorovať
  - prebádať
  - prehliadnuť
  - prekryť
  - prekuknúť
  - preskúmať
  - prezerať
  - prikryť
  - prikrývať
  - skúmať
  - sledovať
  - špehovať
  - starať sa
  - stopovať
  - strážiť
  - študovať
  - vyčuchať
  - vyhľadať
  - vypátrať
  - vysliediť
  - vystopovať
  - zakryť
  - zastúpiť
  - zastupovať
  - zaujímať sa

 • dávať prednosť

  - mať radšej
  - preferovať

 • dáviť

  - vracať
  - vypitvať
  - vyvrhnúť
  - zbaviť vnútorností
  - zvracať

 • dávkovať

  - namerať
  - odmerať

 • dávno

  - od nepamäti
  - oddávna
  - odjakživa
  - odvždy

 • dávno minulý

  - abstraktný
  - antikvárny
  - archaický
  - autentický
  - bývalý
  - čistý
  - ďaleký
  - dávny
  - dedinský
  - domáci
  - domorodý
  - fakticky
  - hmatateľný
  - hodnoverný
  - konkrétny
  - malomestský
  - minulý
  - nefalšovaný
  - nekonkrétny
  - niekdajší
  - obnosený
  - odľahlý
  - originálny
  - ošúchaný
  - počiatočný
  - poctivý
  - použitý
  - pôvodný
  - pravdivý
  - práve započatý
  - pravý
  - predchádzajúci
  - predošlý
  - provinčný
  - prvotný
  - prvý
  - rýdzi
  - skorší
  - skutočný
  - starobylý
  - starodávny
  - starožitnický
  - starožitný
  - starý
  - upotrebený
  - vzdialený
  - začiatočný
  - začínajúci
  - zaostalý
  - zapadnutý
  - zastaraný
  - zastrčený

 • dávnovek

  - antika

 • dávny

  - abstraktný
  - antikvárny
  - archaický
  - autentický
  - bývalý
  - čistý
  - ďaleký
  - dávno minulý
  - dedinský
  - domáci
  - domorodý
  - fakticky
  - hmatateľný
  - hodnoverný
  - konkrétny
  - malomestský
  - minulý
  - nefalšovaný
  - nekonkrétny
  - niekdajší
  - obnosený
  - odľahlý
  - originálny
  - ošúchaný
  - počiatočný
  - poctivý
  - použitý
  - pôvodný
  - pravdivý
  - práve započatý
  - pravý
  - predchádzajúci
  - predošlý
  - provinčný
  - prvotný
  - prvý
  - rýdzi
  - skorší
  - skutočný
  - starobylý
  - starodávny
  - starožitnický
  - starožitný
  - starý
  - upotrebený
  - vzdialený
  - začiatočný
  - začínajúci
  - zaostalý
  - zapadnutý
  - zastaraný
  - zastrčený

 • dážď

  - potopa
  - povodeň
  - príval
  - záplava
  - zaplavenie

 • dážďovka

  - červík
  - larva

 • démon

  - čert
  - diabol
  - lucifer
  - Satan
  - zlý duch

 • démonický

  - diabolsky
  - pekelný

 • démonicky zvodná žena

  - vamp

 • denná dávka

  - prídel

 • díler

  - obchodník
  - obchodný zástupca
  - predavač

 • dívať sa

  - prezerať si

 • dĺžka

  - trvanie

 • dňom a nocou

  - doposiaľ
  - dosiaľ
  - doteraz
  - ešte
  - konštantne
  - nepretržite
  - stále
  - trvale

 • dôchodca

  - penzista

 • dôchodok

  - anuita
  - penzia
  - renta
  - splátka

 • dôkaz

  - argument
  - fakt
  - fenomén
  - jav
  - pravda
  - realita
  - skutočnosť
  - úkaz
  - zjav

 • dôkazný

  - dokazujúci
  - dosvedčujúci
  - podopierajúci
  - podporný
  - potvrdzujúci
  - presvedčivý
  - usvedčujúci

 • dôkladne

  - podrobne
  - poriadne
  - riadne
  - správne

 • dôkladný

  - bdelý
  - bedlivý
  - bystrý
  - cítiaci
  - citlivý
  - detailný
  - diskrétny
  - kultivovaný
  - mlčanlivý
  - obozretný
  - ohľaduplný
  - opatrný
  - ostražitý
  - pedantský
  - poctivý
  - podrobný
  - pôvabný
  - pozorný
  - precitlivený
  - prístupný
  - puntičkársky
  - riadny
  - senzitívny
  - spoľahlivý
  - starostlivý
  - svedomitý
  - taktný
  - úctivý
  - úslužný
  - úzkostlivý
  - vnímajúci
  - vnímavý
  - všímavý
  - zdvorilý

 • dôležitosť

  - akosť
  - anekdota
  - anomália
  - arma
  - atmosféra
  - atribút
  - autorita
  - čas
  - časy
  - cena
  - cennosť
  - charakter
  - címer
  - čudáctvo
  - dielo
  - dimenzia
  - dni
  - doba
  - dojem
  - dopad
  - dosah
  - dôsledok
  - efekt
  - emblém
  - energia
  - epocha
  - éra
  - erb
  - fáza
  - halda
  - hodnota
  - hora
  - hromada
  - ingerencia
  - intenzita
  - intervencia
  - iskra
  - kaliber
  - kapacita
  - konzekvencia
  - kopa
  - kopec
  - kuriozita
  - kvalita
  - letora
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - mnoho
  - moc
  - more
  - nadvláda
  - nálada
  - následok
  - nátura
  - nepravidelnosť
  - niekoľko desiatok
  - obdobie
  - objem
  - obsah
  - odborník
  - odchýlenie
  - odchýlka
  - odklon
  - odklonenie
  - odmena
  - odplata
  - odveta
  - odvrat
  - odznak
  - ovzdušie
  - označenie
  - perióda
  - pletenie sa
  - plocha
  - plod
  - pocit
  - podivnosť
  - pointa
  - pokuta
  - pomery
  - pôsobenie
  - povaha
  - povetrie
  - práca
  - prémia
  - prevaha
  - priestor
  - príznak
  - produkt
  - profil
  - prostredie
  - psina
  - rarita
  - ráz
  - rešpekt
  - rozdiel
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - ručná práca
  - rys
  - sila
  - situácia
  - skóre
  - sloh
  - špás
  - spústa
  - sranda
  - štádium
  - stav
  - štít
  - stoh
  - stránka
  - stupeň
  - štýl
  - symbol
  - temperament
  - trest
  - typ
  - účinok
  - úcta
  - úsek
  - vážnosť
  - vek
  - veľa
  - veľkosť
  - verva
  - vkus
  - vláda
  - vlastnosť
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - vtip
  - výkyv
  - výnimočnosť
  - výplod
  - výrobok
  - výsledok
  - výstrednosť
  - výtvor
  - význam
  - vzácnosť
  - vzduch
  - zábava
  - zákrok
  - žart
  - zásah
  - zasahovanie
  - závažnosť
  - zmysel
  - značka
  - znak
  - znak rodu
  - znalec
  - známka
  - zvláštnosť

 • dôležitý

  - bezodkladný
  - bombastický
  - čelný
  - cenný
  - charakteristický
  - drahocenný
  - drahý
  - elementárny
  - fatálny
  - grandiózny
  - hlavný
  - hodnotný
  - honosný
  - interesantný
  - jasný
  - kardinálny
  - kľúčový
  - korpulentný
  - krásny
  - krikľavý
  - kritický
  - kvalitný
  - luxusný
  - majestátny
  - markantný
  - mocný
  - mohutný
  - monumentálny
  - nadutý
  - nafúknutý
  - najdôležitejší
  - nákladný
  - naliehavý
  - nápadný
  - názorný
  - neodkladný
  - neodmysliteľný
  - neodolateľný
  - nevyhnutý
  - nutný
  - objemný
  - okatý
  - okázalý
  - oslňujúci
  - osobitý
  - osudný
  - osudový
  - podstatný
  - pompézny
  - popredný
  - pôsobivý
  - potrebný
  - pozoruhodný
  - prepychový
  - prevažný
  - prevažujúci
  - prevládajúci
  - primárny
  - príznačný
  - prominentný
  - prvoradý
  - relevantný
  - robustný
  - rozhodujúci
  - rozložitý
  - rozmerný
  - rozoznateľný
  - silný
  - slávny
  - smerodatný
  - statný
  - súrny
  - svojrázny
  - telnatý
  - tlstý
  - tučný
  - typický
  - ušľachtilý
  - ústredný
  - vážny
  - veľkolepý
  - viditeľný
  - vplyvný
  - výrazný
  - význačný
  - významný
  - vzácny
  - vznešený
  - základný
  - zásadný
  - zaujímavý
  - závažný
  - životný
  - zreteľný
  - zriedkavý

 • dôležitý okamžik

  - kritický bod

 • dômysel

  - bystrosť
  - chytrosť
  - dôvtip
  - duchaplnosť
  - inteligencia
  - vynaliezavosť
  - zdravý rozum

 • dômyselný

  - prepracovaný
  - sofistikovaný

 • dôraz

  - akcent
  - prízvuk

 • dôslednosť

  - cieľavedomosť

 • dôsledok

  - cena
  - cennosť
  - charakter
  - dielo
  - dimenzia
  - dojem
  - dôležitosť
  - dopad
  - dosah
  - efekt
  - energia
  - hodnota
  - intenzita
  - kaliber
  - konzekvencia
  - letora
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - moc
  - nadvláda
  - následok
  - nátura
  - objem
  - obsah
  - odmena
  - plod
  - pocit
  - pointa
  - pôsobenie
  - povaha
  - práca
  - prémia
  - prevaha
  - produkt
  - profil
  - ráz
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - ručná práca
  - rys
  - sila
  - skóre
  - stránka
  - stupeň
  - temperament
  - typ
  - účinok
  - veľkosť
  - vláda
  - vlastnosť
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - vtip
  - výplod
  - výrobok
  - výsledok
  - výtvor
  - význam
  - vzácnosť
  - závažnosť
  - zmysel
  - znak

 • dôstojník

  - oficier

 • dôstojný

  - ctihodný
  - kráľovský
  - velebný

 • dôverčivosť

  - kredulita
  - ľahkovernosť

 • dôverčivý

  - bláznivý
  - dementný
  - detinský
  - duševne chorý
  - hlúpy
  - iracionálny
  - ľahkoverný
  - maniacky
  - naivný
  - nechápavý
  - nemúdry
  - neostrý
  - nerozumný
  - nevyrovnaný
  - nezahrotený
  - obtúzny
  - pomätený
  - prostomyseľný
  - rozmazaný
  - šialený
  - sprostý
  - tupý

 • dôvernosť

  - diskrétnosť
  - intimita
  - mlčanlivosť
  - osamelosť
  - osamotenosť
  - samota
  - súkromie
  - ústranie
  - utajenie
  - útulnosť

 • dôverný

  - bdelý
  - bedlivý
  - blízky
  - bokom
  - bystrý
  - cítiaci
  - citlivý
  - diskrétny
  - interný
  - intímny
  - kradmý
  - kultivovaný
  - mlčanlivý
  - neďaleký
  - nehlučný
  - nemý
  - nespojitý
  - obozretný
  - ohľaduplný
  - opatrný
  - opodiaľ
  - osobný
  - ostražitý
  - pokútny
  - pôvabný
  - pozorný
  - precitlivený
  - prístupný
  - senzitívny
  - skrytý
  - starostlivý
  - tajný
  - taktný
  - tichý
  - úctivý
  - úslužný
  - utajovaný
  - vnímajúci
  - vnímavý
  - vnútorný
  - všímavý
  - zdvorilý

 • dôverovať

  - dúfať
  - faktúrovať
  - kalkulovať
  - počítať
  - prepočítať
  - rozpočítať
  - spoliehať sa
  - účtovať
  - veriť
  - vypočítať
  - zaúčtovať

 • dôverujúci

  - presvedčený

 • dôveryhodný

  - bezúhonný
  - čestný
  - čistý
  - fakticky
  - férový
  - hmatateľný
  - kompetentný
  - konkrétny
  - korektný
  - kultivovaný
  - morálny
  - mravný
  - náležitý
  - nefalšovaný
  - ohľaduplný
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - pedantský
  - počestný
  - poctivý
  - poriadkumilovný
  - poriadny
  - pôvabný
  - pozorný
  - pravdivý
  - pravý
  - príslušný
  - puntičkársky
  - riadny
  - rýdzi
  - seriózny
  - skutočný
  - slušný
  - spoľahlivý
  - správny
  - starostlivý
  - svedomitý
  - taktný
  - úctivý
  - úslužný
  - usporiadaný
  - úzkostlivý
  - vážený
  - vhodný
  - vierohodný
  - všímavý
  - vzorný
  - zákonitý
  - zaslúžený
  - zdvorilý

 • dôvetok

  - dodatok
  - doplnok
  - poznámka na konci
  - príloha

 • dôvod

  - depozitár
  - genéza
  - iniciatíva
  - motív
  - motivácia
  - múza
  - nápad
  - podnet
  - pohnútka
  - popud
  - pôvod
  - prameň
  - príbuzenstvo
  - príbuzní
  - príbuznosť
  - príčina
  - rod
  - rodina
  - rodokmeň
  - sklad
  - skladisko
  - stimul
  - úschovňa
  - vnuknutie
  - vznik
  - začiatok
  - zásoba
  - zásobáreň
  - zdroj
  - žriedlo
  - zrod

 • dôvtip

  - bystrosť
  - chytrosť
  - dômysel
  - duchaplnosť
  - inteligencia
  - vynaliezavosť
  - zdravý rozum

 • dúfať

  - dôverovať
  - faktúrovať
  - kalkulovať
  - počítať
  - prepočítať
  - rozpočítať
  - spoliehať sa
  - účtovať
  - veriť
  - vypočítať
  - zaúčtovať

 • dúhový

  - spektrálny

 • dúpä

  - nora

 • dúšok

  - glg
  - hlt

 • dýchací

  - respiračný

 • dýchavica

  - astma
  - dýchavičnosť
  - záduch

 • dýchavičnosť

  - astma
  - dýchavica
  - záduch

 • dýka

  - kord
  - meč

 • džavotať

  - čvirikať
  - cvrlikať
  - štebotať
  - švitoriť
  - trilkovať

 • džbán

  - karafa
  - krčah

 • džbánok

  - kanvička

 • džber

  - bečka
  - bočka
  - dieža
  - kýbeľ
  - kýblik
  - putňa
  - súdok
  - vedro

 • džem

  - lekvár
  - marmeláda

 • džentlmenský

  - gavaliersky

 • džgať

  - odstrčiť
  - pchať
  - položiť
  - strčiť
  - strkať
  - tlačiť
  - úkryt
  - uložiť
  - uschovať
  - vbodnúť
  - vložiť
  - vraziť
  - vsunúť
  - zabodnúť
  - zaradiť
  - zastrčiť
  - zasunúť

 • džínsy

  - e-mail
  - elektronická pošta
  - email
  - farba
  - mail
  - mejl
  - náter
  - texasky

 • každý

  - akýkoľvek
  - arbitrárny
  - báraký
  - bársaký
  - ľubovolný
  - svojvoľný

 • mať rád

  - ľúbiť
  - milovať

 • mladá dáma

  - dáma
  - pani
  - seňorita
  - slečna
  - žena
  - žieňa

 • na dôchodku

  - na penzii
  - vo výslužbe

 • nerád

  - neochotne
  - proti svojej vôli

 • nimród

  - lovec
  - poľovník

 • osídľovanie

  - kolonizácia
  - osídlenie

 • označiť dátumom

  - datovať
  - priradiť dátum

 • pád

  - dobytie
  - prevrat
  - puč
  - štátny prevrat
  - zvrhnutie

 • pohlavný úd

  - falos
  - falus
  - genitál
  - penis

 • priradiť dátum

  - datovať
  - označiť dátumom

 • prúd

  - elektrická energia
  - elektrina
  - obeh
  - príliv
  - prúdenie
  - rieka
  - tečenie
  - tok

 • rád

  - banda
  - bratstvo
  - cech
  - chamraď
  - črieda
  - čvarga
  - dav
  - direktíva
  - dokumentácia
  - doporučenie
  - družstvo
  - držadlo
  - držiak
  - front
  - gang
  - háveď
  - hierarchia
  - horda
  - húf
  - kapela
  - kolektív
  - kolóna
  - konzultácia
  - korporácia
  - kvantita
  - kvantum
  - liga
  - manuál
  - množstvo
  - mužstvo
  - nariadenie
  - násada
  - návod
  - orchester
  - osveta
  - partia
  - počet
  - poradenie
  - poradie
  - postupnosť
  - poučenie
  - predpis
  - príručka
  - rada
  - rada (nesprávne)
  - rúčka
  - rukoväť
  - s radosťou
  - séria
  - šík
  - skupina
  - sled
  - smernica
  - spoločenstvo
  - spolok
  - sprievodca
  - stádo
  - tím
  - tým
  - únia
  - zástup
  - zberba
  - zbierka
  - združenie
  - zväz

 • smäd

  - ašpirácia
  - chlipnosť
  - dychtivosť
  - erotika
  - horlivosť
  - nevyhnutnosť
  - perverzita
  - postulát
  - potreba
  - požiadavka
  - pôžitkárstvo
  - prianie
  - prosba
  - senzualita
  - snaha
  - snaženie
  - túžba
  - úchylnosť
  - úsilie
  - vinš
  - želanie
  - žiadosť
  - žiadostivosť
  - zmyselnosť
  - zmyslovosť
  - zvrátenosť
  - zvrhlosť

 • stupňovitý vodopád

  - kaskáda

 • vitamín D

  - kalciferol

 • vpád

  - invázia
  - nájazd
  - preniknutie
  - prepichnutie
  - prerazenie
  - vniknutie
  - vtrhnutie

 • z dôvodu

  - lebo
  - pretože

 • z tohto dôvodu

  - preto
  - tak
  - tak teda
  - takto
  - takýmto spôsobom
  - takže
  - teda

Pozri výraz ÚD v slovníku cudzích slov.